YAZAK’TAN ÖYKÜ YARIŞMASI

YAZARLIK AKADEMİSİ DERNEĞİ (YAZAK) İLE ACEMİ EDEBİYAT DERGİSİNİN BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ

4. ÖYKÜ YARIŞMASI

BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

Bu yıl 4. cü düzenlenecek olan öykü yarışmasının şartları aşağıdadır:

1. Yarışmaya son katılım tarihi 20 Ocak 2017 Cuma günü mesai bitimidir. Sonuçlar 02 Nisan 2017 Pazar günü www.yazak.org sitesinden duyurulacaktır.

2. Konu serbesttir.

3. Sayfa sayısı 6 A4 kâğıdını geçmemelidir.

4. Yarışmaya katılacak eserler, 12 punto Times New Roman, bir buçuk satır aralığı ile word.doc formatında, üzerinde sadece rumuz olacak şekilde hazırlanarak bir CD’ye kaydedilmeli ve CD’nin üzerinde de yine rumuz olmalıdır. Yarışmacının özgeçmişi, vesikalık fotoğrafı ve iletişim bilgileri küçük bir zarfın içine konulmalı ve bu zarfın üstünde de yine sadece rumuz olmalıdır. CD ile birlikte bu küçük zarf, üzerinde sadece rumuz olan büyük bir zarfın içine konularak ilgili adrese kargo veya elden teslim edilmelidir. Kargo ile gönderilerde gerçek isim yazma zorunluluğu olduğu için yarışmacıların gerçek isimleriyle kargo göndermelerinde sakınca yoktur.

Teslim adresi: YAZARLIK AKADEMİSİ DERNEĞİ Alemdar Mah. Alayköşkü Cad. Hasoğlu İşhanı 2B K: 3 Cağaloğlu Fatih/İstanbul tel: (0212) 512 88 77

5.Yarışmaya katılan eserler, internet ortamı dâhil hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdırlar.

6.Her yarışmacı bu yarışmaya bir tek eserle başvurabilir ve yarışmacılar bu yarışmada önceden derece almamış olmalıdırlar.

7. Yarışmaya 18 yaşından küçükler katılamazlar.

8.Yarışma şartlarına uymayan başvurular değerlendirmeye girmeyecektir.

9.Yarışmada birinci olan yarışmacıya 1500 TL+ plaket, ikinci olan yarışmacıya 1000 TL+plaket, üçüncü olan yarışmacıya 500 TL+plaket verilecektir.

10. Jüri üyeleri aşağıdaki gibidir:

* Şeref Yılmaz (Yazak Bşk)

* Kayahan Demir

* Hasan Parlak

* Aysun Gündoğdu

* İlhan Özdemir

* Sıtkı Öztürk

* Hatice Eğilmez Kaya

İSTANBUL’DA OKUYAN LİSELİLER VAR MISINIZ ÖYKÜCÜ OLMAYA!

YAZARLIK AKADEMİSİ YAZAK İSTANBUL LİSELER ARASI 2. HİKÂYE YARIŞMASI BAŞVURULARI BAŞLADI

YARIŞMA ŞARTLARI:

1. Eserler 12 punto, Times New Roman fontu ile, 1.5 satır aralığında, bilgisayar ile yazılmış olmalı, A4 ebadında 4 sayfayı geçmemelidir.

2. Konu ve anlatım serbesttir, ancak genel ahlak kurallarını zedelememelidir.

3. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2017: Mesai bitimidir. 4. Sonuçlar 02 Nisan 2017 Pazar günü www.yazak.org sitesinden duyurulacaktır.

5. Hedef kitle ve yarışmaya katılacaklar, İstanbul’daki devlet ve özel liselerin Hazırlık, 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileridir.

6. Öykü 12 punto, Times New Roman, bir buçuk satır aralığı ile word.doc formatında hazırlanarak bir CD’ye kaydedilmeli, CD’nin üzerine sadece rumuz yazılmalıdır. Yarışmacının özgeçmişi, vesikalık resmi ve iletişim bilgileri ayrıca bir küçük zarfın içine konulmalı, zarfın üzerine yine sadece rumuz yazılmalıdır. Üzeri rumuzlu olan bu küçük zarf, daha sonra CD’nin olduğu büyük bir zarfın içine konulmalı ve büyük zarfın üzerine de yine sadece rumuz yazılarak eser, son başvuru tarihinde aşağıdaki adreste olacak şekilde gönderilmelidir veya elden teslim edilmelidir.

Alemdar mah. Alayköşkü cad. Hasoğlu İşhanı 2-B K: 3 Cağaloğlu Fatih/İstanbul

7. Yarışmaya katılan eserler, internet ortamı dâhil hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.

8. Yarışma jürisi şu isimlerden oluşmaktadır: Şeref Yılmaz(Yazak Bşk.), Erhan Koç, İrem Akdağ, Serpil Tuncer, Binnur Tekinalp, Leyla Karaca, Fatma Türkdoğan

9. Ödüller şöyledir: Birinci olan yarışmacıya jürinin belirleyeceği 10 kitap+plaket+Yazarlık Akademisi’nde ücretsiz Yaratıcı Yazarlık Kursu+200 TL, ikinci olan yarışmacıya jürinin belirleyeceği 10 kitap+plaket+Yazarlık Akademisi’nde ücretsiz Yaratıcı Yazarlık Kursu, üçüncü olan yarışmacıya jürinin belirleyeceği 5 kitap+plaket+Yazarlık Akademisi’nde ücretsiz Yaratıcı Yazarlık Kursu

10. Yarışma şartlarına uymayan başvurular değerlendirmeye girmeyecektir.

 

İLGİLİSİNE DUYURULUR

http://www.yazak.org/