YAŞAMIN İÇİNDEN KADIN FOTOĞRAF YARIŞMASI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ

(MERKAM)

“YAŞAMIN İÇİNDEN KADIN”

FOTOĞRAF YARIŞMASI

Hazırlayan:

MERKAM Mdr. Yrd. Öğr. Gör. Feyza TOKTAŞ

12 OCAK 2012

@HER HAKKI SAKLIDIR

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (MERKAM)

”YAŞAMIN İÇİNDEN KADIN” FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Konu: “Yaşamın her alanından kadına dair fotoğraf kareleri”

1 – KONU VE AMAÇ

“Yaşamın İçinden Kadın” fotoğraf yarışması nın konusu  “Yaşamın her alanından kadına dair fotoğraf kareleri” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, amatör tüm fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden kadına bakış açılarını yansıtan “FOTOĞRAF KARELERİ”Nİ paylaşmaktır. Yaşamın her alanındaki kadına dair fotoğraflar “Seçici Kurul” tarafından değerlendirilerek seçilen 30 fotoğraf Mersin Üniversitesi Kampusu tesislerinde sergilenecektir. Yarışma, MERKAM tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği olarak düzenlenmektedir. Yarışma, kadın teması taşıdığı için MERKAM tarafından düzenlenmektedir. Bu yarışmada seçilen 30 eser ile birlikte ayrıca Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan profesyonel çekilmiş 25 fotoğraf da sergilenecektir.

2 – KATILIM KOŞULLARI VE ŞARTLARI

Yarışma, Seçici Kurul dışında konuya ilgi duyan 18 yaş ve üzeri tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. MERKAM katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Yarışmada renkli, siyah-beyaz, sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan tüm başvurular kabul edilecektir. Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak Mersin Üniversitesi tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, MERKAM tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri boyutlarda sergilenebileceklerdir. Bu nedenle başvuru formuyla birlikte gönderilecek CD kayıtlarında fotoğrafların eser sahibinin arzu ettiği kadrajda, büyük baskıya uygun olacak şekilde (uzun kenarı en az45 cm) ve en az 300 dpi çözünürlükte, JPEG formatında gönderilmelidir.  Baskı sırasında bu kurala uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konulacaktır.  

Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilir. Başvuru formuyla gönderilecek CD’nin üzerine sadece fotoğrafın sahibinin “Adı Soyadı” (ÖRNEK: Feyza Toktaş) yazılmalıdır. Birden fazla fotoğraf ile katılım durumunda tüm fotoğraflar aynı CD içerisine “jpeg” olarak kaydedilmelidir. Başvuru formunun ayrıca CD’ye kaydedilmesi gerekmektedir. Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Eserlerin kaydedildiği CD ve başvuru formu beraber zarflanarak son katılım tarihi olan gün, mesai saati sonuna kadar teslimat yerine ulaşacak şekilde gönderilmelidir; aksi halde yarışmaya dahil edilmeyecektir. E-posta yolu ile gönderiler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3 – ESERLERİN GÖNDERİLMESİ VE İADESİ

Katılım formu eksiksiz doldurulacaktır. CD kayıtlarındaki görüntülerin adlandırılmaları katılım formu ile aynı olmalıdır. Kayıtlı CD ve katılım formu gönderim sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenip MERKAM Sekretaryası’na elden ya da posta yoluyla teslim edilecektir. CD’ler ve başvuru formları katılımcılara iade edilmeyecektir.

4 – KULLANIM HAKLARI

Katılımcı; dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının MERKAM yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için MERKAM’a izin / muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanım hakları MERKAM’a ve eser sahibine ait olacaktır.

5 – YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi       : 1 Şubat 2012 Çarşamba

Son Katılım Tarihi                  : 15 Şubat 2012 Çarşamba

Değerlendirme Toplantısı       : 16 Şubat 2012 Perşembe

Sonuç Bildirimi                      : 20 Şubat 2012 Pazartesi ( http://www.mersin.edu.tr )

Sergi Açılışı                            : 8 Mart 2012 Perşembe

6 – SEÇİCİ KURUL

Seçici kurul MERKAM Yönetim Kurulu ve Fotoğraf Sanatçısı Uzm. Mehmet Acar ile birlikte 8 kişiden oluşmaktadır. Seçici kurul en az 4 kişi ile toplanır.

SEÇİÇİ KURUL
Prof. Dr. Bahar TANER 
Doç. Dr. Ayşe AZMAN
Öğr. Gör. Feyza TOKTAŞ
Doç. Dr. Ayşe Gül YILGÖR
Yrd. Doç. Dr. Duygu VEFİK ULUÇAY
Yrd. Doç. Dr. Bediz YILMAZ
Öğr. Gör. Asiye UZEL
Uzm. Mehmet ACAR

 

 

 

 

 

7 – ÖDÜLLER:

Yarışma sonucunda Seçici Kurul tarafından seçilen birinci, ikinci ve üçüncü fotoğrafa aşağıda belirtilen ödüller verilecektir.

Birinci Fotoğraf          : Dijital Fotoğraf Makinesi-Başarı Belgesi

İkinci Fotoğraf           : USB Flaş Bellek-Başarı Belgesi

Üçüncü Fotoğraf        : USB Flaş Bellek-Başarı Belgesi

8 – YARIŞMA SEKRETERYASI

MERKAM Sekreteri Habibe ESEN

Adres
Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çiftlikköy Kampusu Mezitli/MERSİN

WEB adresi

 Telefon
0 324 361 0001 — 5253
0324 361 00 52

Faks
0 324 361 00 56

E-mail:

merkam33@gmail.com

merkam@mersin.edu.tr

9 – Yarışmaya katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.

 

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (MERKAM)

”YAŞAMIN İÇİNDEN KADIN” FOTOĞRAF YARIŞMASI

BAŞVURU FORMU

Konu                                      : “Yaşamın her alanından kadına dair fotoğraf kareleri”

Yarışma Sekretaryası             : MERKAM Sekreteri Habibe Esen

E-mail                                     : merkam@mersin.edu.tr ,  merkam33@gmail.com

Fotoğrafın Numarası

Fotoğrafın Adı

1

 

2

 

3

 

MERKAM Fotoğraf Yarışması Şartnamesinin katılım koşullarını ve şartnamenin tüm maddelerini aynen kabul ettiğimi beyan eder ve beyanımı aşağıdaki imzamla onaylarım.

YARIŞMACININ

Adı – Soyadı              :

T.C.Kimlik No           :

Adresi                         :

Ev Telefonu                :

İş Telefonu                 :

Cep Telefonu              :

E-mail                         :

Tarih                           :

İmza                           :