Yargıtay Kararları Doğrultusunda İş Sözleşmelerini Sona Erdirme Uygulamaları

YARGITAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİNİ SONA ERDİRME UYGULAMALARI
13 Aralık 2014 / Taksim Midtown Otel
Eğitmen: Haluk DURMUŞOĞLU

Yargıtay özellikle son yıllarda iş sözleşmeleri sonlandırmada takip edilmesi gereken usuller hakkında uygulamaya yönelik kararlar vermiştir. Bu sunumda yargı kararları doğrultusunda uygulamaya dönük açıklamaların yapılması ve yargı kararlarının ve 6098 sayılı yeni borçlar kanununun işverene yüklediği sorumluluklar hakkında gereken bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

PROGRAM İÇERİĞİ
İş Sözleşmemelerinin Sona Erme Şekilleri
İş Güvencesinin Kapsamı
İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenle Fesihler
İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Nedenle Fesihler
İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Nedenle Fesihler
İşverenin Haklı Nedenle İş Akdini Feshi Koşulları
Geçerli Nedenle Fesih Bildirim Şekilleri
Haklı Nedenle Fesih Bildirim Şekilleri
Kötü Niyet Tazminatının Koşulları
İkale (Bozma Sözleşmesi) Koşulları
İşe İade Davası Ve Sonuçları
İş Sözleşmemelerinin Sona Erdirme Uygulamaları
İşverenin Haklı Nedenle İş Akdini Feshi Uygulamaları
İş Sözleşmemelerinin Sona Erdirme Uygulamaları – devam
İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenle Fesih Uygulamaları
İkale Sözleşmesi Örnekleri ve Uygulamaları
İşçinin İşyeri Kurallarına Aykırı Davranışlarına Ait Tutanak Örnekleri
İşçinin İşyeri Kurallarına Aykırı Davranışlarına Ait İhtarname Örnekleri
İş Akdini Sonlandırma İhtarname Örnekleri
Kıdem Tazminatı Hesabı
Kıdem Tazminatı Bordrosu Örnekleri
İhbar Tazminatı Hesabı
İhbar Tazminatı Bordro Örnekleri
Boşa Geçen Süre Ücretinin Hesaplanması
İş Sonu Tazminatının Hesaplanması
Fark Kıdem Tazminatının Hesaplanması
Fark İhbar Tazminatının Hesaplanması
AÇILMASI KESİNLEŞEN EĞİTİM PROGRAMLARI
29 Kasım 4×4 Satınalma Yönetimi Uzmanlık Programı
29 Kasım Yöneticiler İçin Sözleşmeler Hukuku ve Sözleşmelerde Süreç Yönetimi
6 Aralık Satışın Mutfağından, Satışçılara… 2014 Sonrası İçin Satışta 16 Temel Başarı Reçetesi –
Piyasa Gerçekleriyle
6-7 Aralık İstanbul Üniversitesi Onaylı Personel Özlük İşlemleri, Bordrolama, İş Hukuku ve SGK
Uygulamaları Sertifika Programı
Ayrıntılı Bilgi ve Katılım İçin Lütfen İletişime Geçiniz
0 216 422 93 43 | i n f o @ m a v i e g i t i m . c o m . t r w w w . m a v i e g i t i m . c o m . t r
Mavi Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.