XIV. Uluslararası Korozyon Sempozyumu

XIV. Uluslararası Korozyon Sempozyumu
5-7 Ekim 2016

Uluslararası Korozyon Sempozyumu (KORSEM) Türkiye’ de korozyon konusunda gerçekleştirilen en önemli ve en saygın etkinliktir. 1988’ den beri Korozyon Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen bu etkinlik çoğunlukla üniversitelerimizin desteği ile yaşama geçirildi. 14. Uluslararası Korozyon Sempozyumu (KORSEM 2016) 5 –7 Ekim 2016’ de Bayburt’ da yapılacak. Etkinliği ev sahibi olarak destekleyecek Bayburt Üniversitesi’ nin tüm olanaklarını seferber ederek bilimsel çalışma ve tartışmalar için verimli bir ortamın oluşmasına katkıda bulunacağına içten inanıyoruz. Sempozyumun temel amacı korozyon konusunda bilimsel çalışma yapan akademisyen ve araştırmacılarla korozyonu izleme ve önlemekle görevli mühendis ve teknik elemanları aynı çatı altında buluşturarak bulgu ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir platform oluşturmaktır. Sempozyuma sunulan bildirilerin okunup tartışılacağı oturumlara ek olarak başta nükleer santraller olmak üzere enerji üretim sistemlerinde rastlanan korozyon sorunlarının tartışılıp değerlendirileceği ek bir oturum düzenlenecektir. Sempozyuma katılım ücretsizdir. Sempozyum öncesinde basımı tamamlanacak bildiriler kitabı kayıt sırasında katılımcılara verilecektir. Bildiri sunarak, ayrıca sorunlarınızla birlikte bulgu ve deneyimlerinizi tartışmaya açarak KORSEM 2016’ a katkıda bulunmanızı bekliyor ve başarılar diliyoruz.

KORSEM’ 16 Düzenleme Kurulu


KONU BAŞLIKLARI

Atmosferik korozyon
Boru hatlarında korozyon
Çelik ve beton yapılarda korozyon
Deniz ve denizel atmosferde korozyon
Elektrokimyasal deney yöntemleri
Endüstriyel çevrelerde korozyon
Enerji üretim sistemlerinde korozyon
Gerilimli korozyon çatlaması
Hafif metal ve alaşımlarda korozyon
Hidrojenle çatlama / Hidrojen hasarı
Isıl işlem ve korozyon
İleri malzemelerde korozyon
Kaplama ve korozyon inhibitörleri
Katodik ve anodik koruma
Korozyona karşı malzeme seçimi ve tasarım
Korozyona maruz parçalar için ömür tahmini / Kırılma mekaniği yaklaşımı
Korozyonu izleme ve ölçme yöntemleri
Mikrobiyolojik korozyon
Nükleer sistemlerde korozyon ve önlenmesi
Paslanmaz çeliklerde korozyon
Petrol ve doğalgaz ortamında korozyon
Yerel korozyon
Yüzey işlemleri


ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özet Gönderim Son Tarihi 25 Temmuz 2016
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Yazarlara Bildirilmesi 1 Ağustos 2016
Tam Metin Gönderme Son Tarihi 5 Eylül 2016
Sempozyum Düzenlenme Tarihi 5-7 Ekim 2016

Sempozyum Sekretaryası
E-Posta bilgi@korsem16.com

http://korsem16.bayburt.edu.tr/index.html

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here