XIV. Mersin Matematik Olimpiyatı

Mersin Matematik Olimpiyatı 2017
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen XIV. Mersin Matematik Olimpiyatı ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan mutabakat sonucunda; orta okul ve lise öğrencilerini kapsayan (7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar ) iki aşamadan oluşan yarışmanın 1. aşaması öğrencilerin kayıtlı oldukları okullarda ilgili okul yönetimi tarafından yapılacak ve sonuçlar 07 Nisan 2017 tarihi saat 16:30’a kadar Olimpiyat Düzenleme Kurulu’na (Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü) yazılı olarak bildirilecektir. Okul yönetimi tarafından onaylı liste mail veya faks yoluyla da iletilebilir. (e-mail: volkanala@mersin.edu.tr; faks: 0324 3610046)

Orta okullarda ve liselerde 2. aşama sınavına katılmaya hak kazanan orta okul 7 ve 8, Lise 1, Lise 2, Lise 3, Lise 4 grubu öğrencileri başvuru için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 10-14 Nisan 2017 tarihleri, 10:00-16:30 saatleri arasında Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’ne bizzat kayıt yaptırarak fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi alacaklardır. Sınava Giriş Belgesini alan yarışmacılar 6 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 13:00’da Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dersliklerinde yapılacak olan sınava katılacaklardır. Sınav, çoktan seçmeli ve/veya klasik sorulardan oluşup, süresi 150 dakika olacaktır. Sınavın her bir grubunda başarılı olan ilk üç yarışmacı yeri ve tarihi daha sonra ilan edilecek olan ödül töreninde açıklanacaktır

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1) Önemli tarihler:

Okulların öğrenci listelerini göndermeleri için son gün: 07 Nisan 2017

Başvuru kabul tarihleri: 10-14 Nisan 2017

Sınav tarihi: 6 Mayıs 2017 Cumartesi saat 13:00

2) Her bir Orta Okul en fazla 6 öğrenci ile katılabilir. Bu öğrenciler, en azından biri 7. sınıf öğrencisi olmak üzere 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşmalıdır.

3) Her bir Lise en fazla 8 öğrenci ile katılabilir. Seçilen öğrenciler arasında 9, 10 ve 11. sınıfların her birinden en azından birer öğrenci bulunmalıdır.

4) Birinci aşama sınavı öğrencilerin kayıtlı oldukları okullarda ilgili okul yönetimi tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin seçilme yöntemini okul yönetimi belirleyecektir.

5) Öğrenciler kayıtlı olduğu okuldan habersiz başvuru yapamazlar. Ancak kayıtlı olduğu okul sınava başvuru yapmaz ise öğrencilerin bireysel başvurusu Olimpiyat Komitesinin onayı ile kabul edilebilir.

6) İlgili belgelere ve önceki yıllarda çıkmış sorulara adresinden ulaşabilirsiniz.

7) İletişim bilgileri: e-mail: volkanala@mersin.edu.tr, Tel: 03243610001-4806

Detay ve Başvuru için Tıklayınız