“Water Workshop” eTwinning Projemizde Sona Yaklaşırken

eTwinning projesi
eTwinning projesi

Yunanistan ortaklı eTwinning projesinde 14 ortakla yerini aldı. Anasınıfı öğretmeni Hatice Beğenmez projenin uygulanmasında pandeminin olumsuz olarak çocukları çok etkilediğini söyledi. Okullarımızda uygulanan Psikoeğitim Öğrenci Programı doğrultusunda uygulanan değerlendirme formlarına göre öğrencilerimizin salgın sürecinde psikolojik olarak etkilendikleri gözlemlendi. Bazı öğrencilerimizin kısıtlamalar nedeniyle uzun süre evde kalmaktan korktuğunu, bazı öğrencilerimizin ise yakınlarının hastalanmasından veya kendilerini kaybetmesinden endişe duyduklarını sıklıkla dile getirdiler. Uzun süre evde kalan öğrencilerin arkadaşlık ilişkilerini geliştirmede, oyun kurma ve sürdürmede sıklıkla desteğe ihtiyaç duydukları gözlemlenmiştir. Bu sebeplerle eTwinning projesi “Water Workshop” ile suyun  rahatlatıcı etkisi ile çocuklarda eğlenerek oynayarak kalıcı öğrenme sağlamak amaçlanmıştır. Projede, kodlama, web 2.0 araçları vb ile öğrencilerin yaratıcı düşünme ve tasarım becerilerini geliştirmek, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak, öğrencilerde merak uyandırmak, akranlarından öğrenmelerini sağlamak, analitik düşünmelerini geliştirmek, diğer kültürden öğrencileri tanımak, sorumluluk alma, su ve suyun sürdürülebilirliği konusunda  farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir.

aaawinnnig