VIII. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Değerli Araştırmacılar,

Eğitim kurumu olarak üniversiteler eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında yaptıkları araştırmalarla araştırma kültürünün oluşmasına ve bu kültürün yaygınlaşmasına öncülük ederler. Bu anlamda sempozyumlar yapılan araştırmaların farklı ortamlarda paylaşılmasına, tartışılmasına, araştırmacıların kendi aralarında etkileşimde bulunabilmelerine imkân sağlar. Sempozyumda araştırmacılar kendi alanlarında çalışan birçok bilim insanıyla görüş alış verişinde bulunarak neleri, nasıl yapabilecekleri konusunda yeni fikirler edinirler. Böylece daha nitelikli çalışmaların alana kazandırılmasına katkı sağlayabilirler. Araştırmacılar yapılan sempozyumların farklı mekânlarda yapılması dolayısıyla değişik yerleri gezip görme, yeni bakış açıları kazanabilme fırsatı elde edebilirler.

Geleneksel hale gelen lisansüstü eğitim sempozyumunun 8 incisini Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü olarak Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ile birlikte düzenlemeye karar verdik. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin evsahipliğinde gerçekleştirmeyi planladığımız bu uluslararası lisansüstü eğitim sempozyumu ile bir taraftan alanla ilgili dünyanın farklı yerlerindeki araştırmacıları bir araya getirerek bilgi alışverişinde bulunabilmeyi, diğer taraftan araştırmacıların farklı mekânları ziyaret edebilmelerini amaç edindik.

Alanla ilgili sorunların tartışılması ve deneyimlerin paylaşılmasının lisansüstü eğitimin niteliğini olumlu yönde etkileyeceğine inanıyoruz. Kıbrıs’ta gerçekleştirmeyi planladığımız VIII. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Sempozyumu’na katılmanızdan dolayı memnuniyet duyacağımızı belirtir, teşriflerinizi bekleriz.

Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM

Düzenleme Kurulu Adına

Erken kayıtlar için son tarih 17 Mart 2017
Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 30 Mart 2017
Kabul edilen bildiri özetlerinin ilan tarihi 31 Mart 2017
Sempozyum kayıt tarihleri 3 – 20 Nisan 2017
Sempozyum programının ilan tarihi 22 Nisan 2017
Sempozyum tarihleri 11 – 12 Mayıs 2017
Düzenlenmiş Tam Metin Son Gönderme Tarihi (Sempozyumdan sonra) 5 Haziran 2017