VIII. Mersin Matematik Olimpiyatı

İLK VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN
MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN MATEMATİK OLİMPİYATI
DUYURUSU 
 
  Mersin Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü  tarafından  ilki  2004
yılında  olmak  üzere,  geleneksel  olarak  her  yıl  Mersin  Üniversitesi  ön  lisans  ve  lisans
öğrencileri  ile  Mersin  ili  sınırları  içinde  bulunan  ilk  ve  orta  öğretim  öğrencileri  için
düzenlenen Matematik Olimpiyatının sekizincisi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.  
 
  Milli  Eğitim  Müdürlüğü  ile  yapılan  mutabakat  sonucunda;  ilk  ve  orta  öğretim
öğrencilerini  kapsayan  (İlköğretim,  Lise  1,  Lise  2,  Lise  3,  Lise  4  grupları)  iki  aşamadan
oluşan  yarışmaların  1.  aşaması  öğrencilerin  kayıtlı  oldukları  okullarda  ilgili  okul  yönetimi
tarafından  yapılacak  ve  sonuçlar  22  Nisan  2011  tarihine  kadar  Olimpiyat  Düzenleme
Kurulu’na  (Mersin  Üniversitesi  Fen  Edebiyat  Fakültesi  Matematik  Bölümü)  yazılı  olarak
bildirilecektir.   Okul yönetimi  tarafından onaylı  listenin mail veya  faks yoluyla  iletilmesi de
uygundur.  (e-mail: [email protected]; faks: 0324 3610046)
 
  İlk  ve  Ortaöğretim  okullarında  2.  aşama  sınavına  katılmaya  hak  kazanan
İlköğretim,  Lise  1,  Lise  2,  Lise  3,  Lise  4  grubu  öğrencileri  başvuru  için  aşağıda  belirtilen
belgelerle  birlikte  25-29  Nisan  2011  tarihleri,  10:00-16:30  saatleri  arasında  Mersin
Üniversitesi  Fen  Edebiyat  Fakültesi Matematik  Bölümü’ne  bizzat  kayıt  yaptırarak  Sınava
Giriş  Belgesi  alacaklardır.  Sınava  Giriş  Belgesini  alan  yarışmacılar  8 Mayıs  2011  Pazar
günü saat 9:30’da Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dersliklerinde yapılacak olan
sınava  katılacaklardır.  Sınav  çoktan  seçmeli  ve  klasik  sorulardan  oluşup  sınav  süresi  150
dakika olacaktır. Sınavın her bir grubunda başarılı olan  ilk üç yarışmacı yeri ve  tarihi daha
sonra ilan edilecek olan Ödül Töreninde açıklanacaktır
 
Başvuru için gerekli belgeler:
•  Öğrenci belgesi
•  10 TL  başvuru ücretinin yatılırıldığına dair banka dekontu
•  Bir adet vesikalık fotoğraf
•  Katılım formu (www.mersin.edu.tr  Matematik bölümü sayfası) Başvuru  ücreti,  Türkiye  İş  Bankası  Mersin  Üniversitesi  Şubesi  6609  29185  no’lu
Matematik  Bölümü  hesabına  yatırılacaktır.  Katılım  ücreti  yatırılırken  ‘olimpiyat  katılım
ücreti’ notunun düşülmesi gerekmektedir.
 
  
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
1)  Önemli tarihler:
Okulların öğrenci listelerini göndermeleri için son gün: 22 Nisan 2011
Başvuru kabul tarihleri: 25-29 Nisan 2011
Sınav tarihi:8 Mayıs 2011
2)  İlköğretim  okulları  6.  ,7.  ve  8.  sınıflardan  her  sınıftan  en  az  bir  öğrenci  olması
koşuluyla en fazla 6 öğrenci ile katılabilirler.
3)  Ortaöğretim  okulları  her  bir  sınıftan  en  az  bir  öğrenci  olması  koşuluyla  en  fazla  8
öğrenci ile katılabilirler.
4)  Birinci  aşama  sınavı  öğrencilerin  kayıtlı  oldukları  okullarda  ilgili  okul  yönetimi
tarafından yapılacaktır.
5)  Başvuru  ücreti Türkiye  İş Bankasının Mersin Üniversitesi  şubesi  6609  29185  no’lu
hesaba  yatırılacaktır.  (Başvuru  ücreti,  sınava  giriş  belgesi  almaya  gelindiğinde  de
yatırılabilir).
6)  İlgili  belgelere  ve  önceki  yıllarda  çıkmış  sorulara  Mersin  Üniversitesinin
www.mersin.edu.tr  adlı web  adresinden  sırasıyla Akademik,  Fen-edebiyat Fakültesi,
Matematik, Matematik Olimpiyatı linklerini tıklayarak ulaşabilirler.
7)  İletişim bilgileri:e-mail: [email protected]
    Tel: 03243610001-4524
 
Düzenleme Kurulu adına
                 Prof. Dr. Fahreddin ABDULLAYEV
 
ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN
MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN MATEMATİK OLİMPİYATI
DUYURUSU
 
  Mersin Üniversitesi Ön Lisans  ve  Lisans  öğrencileri  için  1.  aşama  sınavı  29 Nisan
2011 Cuma günü saat 16:30, ikinci aşama sınavı 8 Mayıs 2011 Pazar günü saat 09:30 da
Mersin  Üniversitesi  Fen  Edebiyat  Fakültesi  Matematik  Bölümü  tarafından  Fen  Edebiyat
Fakültesi dersliklerinde yapılacaktır. Bu sınavlara katılabilmeleri için öğrencilerin 
•  Katılım formu (www.mersin.edu.tr  Matematik bölümü sayfası)
•  5 TL başvuru ücreti dekontu
ile  birlikte  26  Nisan  2011’e  kadar Mersin  Üniversitesi  Fen  Edebiyat  Fakültesi Matematik
Bölümü  sekreterliğine  kayıt  yaptırmak  zorundadırlar. Çoktan  seçmeli  olarak yapılacak  olan
birinci aşama sınavı 120 dakikadır.  Bu sınavın sonuçları 4 Mayıs 2011 Çarşamba günü saat
12:00 de Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ilan panosunda ilan edilecektir 
Başvuru  ücreti,  Türkiye  İş  Bankası  Mersin  Üniversitesi  Şubesi  6609  29185  no’lu
Matematik  Bölümü  hesabına  yatırılacaktır.  Katılım  ücreti  yatırılırken  ‘olimpiyat  katılım
ücreti’ notunun düşülmesi gerekmektedir.
  
  Birinci  aşamada  başarılı  olan  öğrenciler Mersin Üniversitesi  Fen Edebiyat  Fakültesi
dersliklerinde yapılacak olan 2. aşama sınavına girmeye hak kazanırlar.   İkinci aşama sınavı
çoktan seçmeli ve klasik sorulardan oluşup sınav süresi 150 dakikadır.  Yarışma sonunda  ilk
üçe giren katılımcılara para ödülü verilecek olup; “Ödül Töreni” ile ilgili ayrıntılı bilgi daha
sonra ilan edilecektir. 
 
                Düzenleme Kurulu adına
               Prof. Dr. Fahreddin ABDULLAYEV

 • VIII. Matematik Olimpiyatı Katılım Formu
   
 • Matematik Olimpiyatı İlkeleri
   

    
 • Mersin Matematik Olimpiyat Soruları 2010

 

 • Mersin Matematik Olimpiyat Soruları 2009

 

 • Mersin Matematik Olimpiyat Soruları 2008