VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi

Sempozyum Hakkında
Çok Değerli Bilim İnsanları;

İlki 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, Beşincisi Gaziosmanpaşa Üniversitesinde gerçekleştirilen Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi’nin altıncısı 4-7 Eylül 2016 tarihleri arasında Polimer Bilim ve Teknolojisi Derneği’nin katkılarıyla Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

MÖ. 14’ncü yüzyılda, bir Hitit kenti olarak kurulmuş olan Ankara, sırasıyla Frigya, Lidya, Pers, İskender, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı egemenlikleri yaşamıştır. Zengin tarihi geçmişinin izlerini halen taşıyan ve 13 Ekim 1923 yılında başkent ilan edilen Ankara, Cumhuriyet ruhunun sembolü olmasının yanı sıra, Anadolu Kültür mirasımızın en önemli eserlerini içinde ve çevresinde barındırmaktadır.

Polimer bilimi ve teknolojisi konusunda yapılan son çalışmaları ve yaşanan gelişmeleri, değerli bilim insanları, araştırmacılar, sanayiciler, öğrenciler ve bu alanda faaliyet gösteren firmalarla birlikte tartışmak ayrıca bu tarihi şehrimizin bilinmeyen yönlerini keşfetmeniz için sizleri 4-7 Eylül 2016 tarihleri arasında Ankara’ya bekliyoruz

Saygı ve sevgilerimle…

Organizasyon Komitesi Adına
Prof. Dr. Murat Şen(Yerel Organizasyon Komitesi Başkanı)


Konu Başlıkları

Polimer sentezi ve karakterizasyonunda yeni yöntemler
Polimerlerde yapı özellik ilişkileri
Mekanik özellikler ve performans özellikleri
Polimerlerin radyasyon kimyası
Polimerlere dair hesaplamalar
Polimer işlemciliği
Reolojik özellikler
Kauçuk bilimi ve teknolojisi
İletken polimerler ve optoelektronik malzemeler
Kompozitler
Nano yapılı polimerler ve nanokompozitler
Hidrojeller
Moleküler baskılama ve uygulamaları
Biyomedikal uygulamalar için polimerler
Biyomedikal /Eczacılık uygulamaları için polimerler