Vejetasyon Çevre İlişkileri-Analitik Değerlendirmeler Eğitimi

Vejetasyon Çevre İlişkileri-Analitik Değerlendirmeler isimli etkinliğimiz ilgili tarihlerde TÜBİTAK 2229 Bilim İnsan Destekleme Programı tarafından onayladığında 3-9 Şubat 2016 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Vejetasyon Çevre İlişkileri-Analitik Değerlendirmeler isimli projemiz Doğa Bilimlerine meraklı yada doğa bilimleriyle uğraşan genç araştırmacılar ve lisansüstü öğrencilerinin herhangi bir dağ, tepe, yöre vb. bir çalışma alanının ekolojik olarak bilimsel bir değerlendirmesinin nasıl yapıldığını öğretmeyi ve uygulatmayı hedefleyen bir eğitim projesidir.

Vejetasyon sınıflandırmasında analitik yöntemlerden; Kümele analizi, Birliktelik analizi, Twinspan, yöntemlerini uygulamalı olarak öğreneceklerdir.

Vejetasyon – Çevre ilişkilerini tespitinde ordinasyon metotları olan DECORANO, CANOCO, NMDS gibi yöntemleri öğrenme imkanı bulacaklardır.

Aynı zamanda tüm bu yöntemler sonucunda ortaya çıkan sonuçların nasıl yorumlanacağını öğrenecekler ve yorum yapma kabiliyeti kazanacaklardır.

7 gün ve 56 saatlik ders dönemini kapsayacak olan bu projemiz, çevre ve vejetasyon konusunda uzmanlaşmak isteyen yada çevreye bakış açısında bilimsel yaklaşımlar isteyen lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara konuya ilişkin eşsiz fırsatlar sunmaktadır.

Eğitimler arazi envanteri, vejetasyon değerlendirmesi, istatistik ve CBS konularında uzmanlar tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilecektir. Konuya ilişkin tüm dersler etkin, güncel ve modern sunum teknikleri ile aktarılacaktır. Eğitmenlerin farklı alanlarda uzmanlıklarının olması eğitimin bir zenginliği olup, tüm konuların uzmanlarınca aşamalı olarak ele alınıp katılımcılara aktarılması konuların daha kolay kavranmasına olanak sağlayacaktır. Son aşamada tüm konular Bir bütünlük halinde ele alınıp, katılımcılardan gelecek her türlü sorulara cevap verilecektir. Bu sayede katılımcıların konular üzerinde takılmış oldukları detay noktalar aydınlatılmış olacaktır.

Projemiz arazi uygulaması Antalya ormanlarında gerçekleştirilecektir. 30 kişi katılımcı grupları 6 gruba ayrılarak örnek alanlarda vejetasyon ölçümleri gerçekleştirilecektir. Araştırma sırasında kullanılacak 5 adet GPS, 5 adet pusula ve eğim ölçer Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümde mevcut olup etkinliklerimiz sırasında kullanılabilecektir.

Projemize Yer Alacak Katılımcılarımızın Kazanımları;

1. Lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara vejetasyon çevre ilişkilerini analitik değerlendirme metodlarıyla öğrenme ve uygulama şansı,
2. Ekoloji, Ekosistem, Flora ve Çevre kavramlarını anlama imkânı tanıma,
3. Jeomorfolojik, edafik ve klimatik unsurların yetişme ortamı faktörleriyle vejetasyon (flora) bileşenleri arasındaki ilişkileri yorumlayabilme,
4. Bir alanda arazi envanter tekniklerini teorik ve uygulamalı olarak öğrenebilme,
5. Araziden elde edilen verilerin ne ifade ettiğini ve değerlendirmeye tabi olabilmesi için gereken süreçleri kavrayabilme,
6. Vejetasyon sınıflandırmasını, vejetasyon çevre ilişiklerini tespit etmeyi öğrenebilme,
7. Katılımcılar literatür toplama, materyal metod yazımı, bulguların oluşturulması ve sonuçların nasıl değerlendirileceğini konusunda bilimsel olarak hazırlanmış olacak,
8. Katılımcılar eğim, bakı, yükselti, enlem, boylam, arazi yüzü şekli, toprak derinliği, yamaç konumu, taşlılık gibi kavramaların ne anlama geldiği, nasıl ölçüldüğünü ve hangi ekipmanların kullanıldığı öğrenecek

AMACIMIZ

1. Lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara ekoloji konusunda yeni bakış açıları kazandırılması
2. Katılımcılara eğim, bakı, yükselti, koordinat vb. çevre unsurlarının ölçüm tekniklerinin gösterilmesi
3. Vejetasyon ölçümünün nasıl yapıldığını, hangi yöntemlerin kullanıldığının öğretilmesi
4. Lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara vejetasyon çevre ilişkilerini analitik yöntemlerle nasıl yapılacağının öğretilmesi

HEDEF KİTLE

Doğa Bilimlerine yönelik yükses lisans ya da doktora yapan lisansüstü öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemizde katılımcı olabilirler.

Etkinlik Başlangıcı : 5 Ekim 2015
Etkinlik Bitişi : 11 Ekim 2015