VEHBİ KOÇ VAKFI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ BURSU

öğrencilere burs
Üniversite Eğitim Bursu

Aydınlık yarınları inşa edecek olan siz değerli öğrencilerimize eğitim süresi boyunca destek vermek amacıyla oluşturduğumuz burs programımıza başvurular başladı.

Başarılarıyla ülkemizi ileriye taşıyacak, yeteneklerini dünyaya duyuracak gençlerimizin yanında olmak #ÜstümüzeVazife.

1. Devam Eden (Mevcut) Bursiyerler İçin Bilgi Güncelleme İşlemleri

Mevcut bursiyer bilgi güncelleme tarihleri: 13 Eylül-15 Ekim 2021

Geçen sene burs alan Mevcut Bursiyerlerimizin;
> Kullanıcı adı ve şifreleri ile www.vkv.org.tr “Burs Başvuruları” bölümünden “Üye Girişi” yaparak bilgilerini güncellemeleri,
> Bilgilerini güncelleyip kaydettikten sonra ise maillerine düşecek olan “formun çıktısını imzalayarak” ve “aşağıda istenilen belgeleri ekleyerek” 15 Ekim 2021 tarihine kadar okulun burs ofisine teslim etmeleri beklenmektedir.

Üniversite Burs Ofisi tarafından;
> Öğrencilerden gelen formların okul tarafından kontrollerinin yapılarak imza ve kaşelenmesi, istenilen ek belgelerle birlikte 22 Ekim 2021’e kadar Vehbi Koç Vakfı’na iletilmesi gerekmektedir.

Mevcut Bursiyer burs devam koşulları;
• Ara sınıfların yılsonu başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden 2,5 olması,
• Önceki yıllardan başarısız dersinin olmaması,
• Bir üst sınıfa geçmiş ve fiilen öğrenciliğinin devam ediyor olması,
• Başka bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olması,
• Disiplin cezası almamış olması.

2. Yeni Bursiyer Adayları İçin Başvuru İşlemleri
Burs başvuru süreci: 13 Eylül-15 Ekim 2021

Yeni Adayların;
> www.vkv.org.tr “Burs Başvuruları” bölümündeki “Kayıt Formundan” ön kaydını yaparak sonrasında maillerine gelecek olan linkten tekrar giriş yapıp başvurularını tamamlamaları,
> Bilgilerini kaydettikten sonra eğer mülakata girmeye hak kazanırlar ise maillerine düşecek olan formun çıktısını ve aşağıda istenilen belgeleri mülakat günü yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir. (Mülakata katılacaklara maille bilgi verilecektir).
Üniversite Burs Ofisi tarafından;
> Portal “okul kullanıcı adı” ve “şifrenizi” tüm başvuruları takip etmek için kullanabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifresini kullanacak idari yetkilinizin isim ve iletişim bilgilerinin bizimle paylaşılması gerekmektedir,
> Başvurular tamamlandıktan sonra sîzinle paylaşacağımız mülakat listelerinin kontrolünün yapılması (okula kayıtlı olup- olmadığı vb.)
> Mülakata girmeye hak kazanan öğrencilere mülakatın zamanı/ yeri ve evraklarını tamamlamaları için gerekli bilgilendirmenin yapılması,
> Bursiyer seçim komisyonlarında görev alacak kişilerin bildirilmesi,
> Sadece burs kazanan öğrencilerin evraklarının onaylanarak, hesap bilgileri ile birlikte Vakfın adresine ulaştırılması,
> Tüm yazışmaların zamanında ve eksiksiz olarak yapılması tarafınızdan beklenmektedir.

Yeni Aday burs başvuru koşullan:
• T.C. vatandaşı olmak,
• Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak, (2.öğretim dahil değil)
• Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,
• Disiplin cezası almamış olmak,
• Başan notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden ise 2,50 olması (ara sınıflar için),