V. Uluslararası Eğitim Forumu: Dijital Obezite

Türk Eğitim Derneği
Dijital Obezite

Türk Eğitim Derneğinin ülkemiz eğitim standartlarını çağdaş bir düzeye taşıyacak bilimsel platformlar oluşturma, eğitim meseleleri hakkında toplumu bilinçlendirme ve bu meselelerin çözüm ortağı olma vizyonuyla 2008 yılından bu yana düzenlediği Uluslararası Eğitim Forumu, bu sene 5. defa gerçekleşiyor.

14 Mayıs 2022 tarihinde, V. Uluslararası Eğitim Forumu olarak TED’in düşünce kuruluşu TEDMEM’in organizasyonuyla gerçekleşecek etkinliğin bu seneki teması “Dijital Obezite”.

Fütürist, yazar ve The Futures Agency’nin CEO’su Gerd Leonhard’ın da konuşmacı olarak yer alacağı

V. Uluslararası Eğitim Forumu;

Dijital Obezite,
Eğitim ve Dijitalleşme,
Siyaset ve Dijitalleşme,
Dijital Çağda Çocukluk ve Ebeveynlik,
İş Dünyası ve Dijitalleşme

konulu panelleriyle 14 Mayıs 2022 tarihinde, ATA Sahne’de misafirlerini ağırlayacak.

Ulusal ve uluslararası konuşmacıların yer aldığı ve toplumun her kesimini temsil eden paydaşların katıldığı TED Uluslararası Eğitim Forumları, önceki yıllarda; Eğitim Hakkı ve Gelecek Perspektifleri, Eğitimde İnovasyon, Eğitim Siyaseti Nedir? Eğitim Siyaset İlişkisi Nasıl Olmalıdır? ve Türkiye’nin Geleceğine İnanıyoruz: Geleceği Okuyoruz temaları ile düzenlenmiştir.

Neden Dijital Obeziteyi Konuşuyoruz?
Küresel salgınla birlikte hiç olmadığı kadar hızlı biçimde artan dijitalleşme; eğitim, sağlık, iş dünyası, siyaset ve ekonomi başta olmak üzere tüm toplumsal sistemlerin etkililiğinde kilit bir role sahip. Yaşamı kolaylaştıran yönleriyle hepimizi içine çeken dijitalleşme; bilgi kirliliği, bilgi yoğunluğu, ekran süresindeki artış, zararlı içerik, hak ihlali, siber zorbalık gibi kısa ve uzun vadede ortaya çıkabilecek riskleri de barındırıyor.

Dijitalleşmenin olası tehlikelerine ek olarak mevcut bilgi ve içerik miktarının her geçen gün katlanarak büyümesi, “dijital obezite” olarak adlandırılan bir başka salgın riskinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu riski fırsata çevirmenin yolu ise dijital obezitenin hayatımızı kuşatan bir tehdit olmasına izin vermek yerine; salgınla birlikte daha da pekişen dijital tüketim alışkanlıklarımızı risklerden arındırarak sağlıklı bir düzeye çekmektir. Türk Eğitim Derneği, bir sivil toplum kuruluşu olarak bu sürece destek verme sorumluluğunu üstlenerek “dijital obezite” başlığı ile dijitalleşmenin çocuklarımız ve eğitim yaşamlarındaki etkisinin yanı sıra dijitalleşmenin bireysel ve toplumsal düzlemde tüm yönlerini V. Uluslararası Eğitim Forumu’nda odağa almaya karar vermiştir.

Kimler Katılmalı?
Dijitalleşmenin hayatımıza etkisini anlama çabasında olan pek çok insan bu forumda kendilerine yol gösterecek ve yeni ufuklar açacak birçok panele katılma şansı bulacaktır.

Öğretmenler, Öğrenciler, Ebeveynler, Okul Yöneticileri, Öğretim Üyeleri, Eğitim Profesyonelleri, Eğitim Teknologları, Yöneticiler, İş Dünyası Temsilcileri, Siyasetçiler, İletişimciler, Medya Profesyonelleri, Gazeteciler, Araştırmacılar dijitalleşmenin çocuklarımız ve eğitim yaşamlarındaki etkisinin yanı sıra dijitalleşmenin bireysel ve toplumsal düzlemde tüm yönlerini tartışmaya açan V. Uluslararası Eğitim Forumu’ndan fayda sağlayabilir.

Detay ve Kayıt : https://dijitalobezite.ted.org.tr