V. ULUSAL YEREL EKONOMİLER KONGRESİ

V. ULUSAL YEREL EKONOMİLER KONGRESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi & Salihli Meslek Yüksekokulu

“Yerel ve Bölgesel Kalkınma”

KONGRENİN ÖNEMİ VE AMACI

Yerel toplulukların yaşam kalitelerinin sürdürülebilir yöntemlerle geliştirilmesi olarak tanımlanabilecek yerel kalkınma, hiç şüphesiz bölgesel kalkınmanın da en temel dinamiklerinden biridir. Bölgesel kalkınmanın sağlanmasında ve sürdürülebilmesinde, yerel yönetimlerin rolü ve önemi çok büyüktür. Yerel yönetimler, mevcut yerel kaynakların akılcıl bir biçimde kullanılmasını ve arttırılmasını sağladıklarında, öncelikle bölgesel, sonrasında ulusal kalkınmaya önemli katkıda bulunacaklardır.

Yerel ekonomik kurumların, mevcut durumlarının ortaya konulmasının yanı sıra daha da gelişmelerini sağlamak üzere; bu kurumlara yol haritası çizebilmek ve ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri sunabilmek için, disiplinler arası araştırmalar yapılması ve bu araştırmalar sonucunda ortaya çıkan önerilerin tartışılması bakımından, akademisyen ve uygulamacıların bir araya geldiği kongrelerin önemi daha da artmaktadır.

Bu çerçevede, birincisi 1-2 Ekim 2005 tarihinde Karaman’da, ikincisi 17-19 Haziran 2010 tarihinde Sivas’ta, üçüncüsü 26-28 Mayıs 2011 tarihinde Konya’da, dördüncüsü 24-26 Mayıs 2012 tarihinde Gümüşhane’ de düzenlenen “Yerel Ekonomiler Kongresi”, çok önemli sonuçlar ortaya koymuştur.

Bu bağlamda Yerel Ekonomiler Kongresi’nin beşincisi, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Salihli Meslek Yüksekokulu’ nun koordinatörlüğünde 09-11 Mayıs 2013 tarihinde Manisa/ Salihli’ de düzenlenecektir. Kongrenin temel amacı; bilim adamlarının, uygulamacıların ve üniversite dışındaki araştırmacıların “Bölgesel ve Yerel Kalkınma” kapsamında bölgesel iktisat, yerel işletmecilik, üretim ve pazarlama, finans, tarım, turizm, yerel kurumların iktisadi yapıları ve yönetimleri, arazi yönetimi, yerel ekonomiler ve kadının rolü, örgütlenme, yönetişim merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin birbiriyle ilişkisi gibi konularda, hem teorik hem de uygulamaya yönelik yapılan araştırmaların sunumu ile tartışılan konuların yerel ve bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmedeki rolünü çeşitli önerilerle birlikte ortaya koymaktır.

Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleşebilmesi amacıyla, 09-11 Mayıs 2013 tarihinde, Manisa Salihli Lidya Sardes Otel’de düzenleyeceğimiz “V. Yerel Ekonomiler Kongresi”nde konuyla ilgilenen araştırmacıları aramızda görmekten onur duyacağımızı bildiririm.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç.Dr. Hatice Yurtsever

Bildiri Konuları

1.YEREL EKONOMİLER VE İSTİHDAM
2.YEREL EKONOMİLERDE PAZARLAMA
3.YEREK EKONOMİLERDE KOBİ’LERİN ROLÜ
4.YEREL EKONOMİLER VE DIŞ TİCARET
5.YEREL EKONOMİLER VE BANKACILIK SEKTÖRÜ
6.YEREL EKONOMİLERDE BÖLGESEL KALKINMA VE KALKINMA AJANSLARI
7.ULUSAL VE ULUSLARARASI FONLARIN KULLANIMINDA YEREL EKONOMİLER
8.KÜRESELLEŞMENİN YEREL EKONOMİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
9.YEREL EKONOMİLERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
10.YEREL EKONOMİLER VE YÖNETİŞİM
11.YEREL EKONOMİLER VE ARAZİ YÖNETİMİ
12.YEREL EKONOMİLER VE KAYITDIŞILIK
13.YEREL EKONOMİLER VE TARIM
14.YEREL EKONOMİLER VE TURİZM
15.YEREL EKONOMİLERDE YERİNDEN YÖNETİMİN ETKİNLİĞİ
16.YEREL EKONOMİLER VE BİLGİ TOPLUMU
17.YEREL EKONOMİLER VE KADININ ROLÜ
18.YEREL EKONOMİLER VE DOĞAL KAYNAKLARIMIZ
19.YEREL EKONOMİLER VE EĞİTİM

Kongre Düzenleme Kurulu
V. YEREL EKONOMİLER KONGRESİ

KONGRE ONURSAL BAŞKANI
Prof. Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ (Celal Bayar Üniversitesi Rektörü)

KONGRE KOORDİNATÖRLERİ
Prof.Dr. Mustafa ÖKMEN (Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı)
Yrd.Doç.Dr. Adnan ERDAL (Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO Müdürü)

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Başkan: Doç. Dr. Hatice YURTSEVER
Kongre Sekreteri: Öğr. Gör. Lale DEMİRLİOĞLU
Kongre Sekreteri: Öğr. Gör. Recep ARSLAN
Üye: Yrd. Doç. Dr. Uluç ÇAĞATAY
Üye: Yrd. Doç. Dr. Ferhan SAYIN
Üye: Yrd. Doç. Dr. Melih ÖZÇALIK
Üye: Öğr. Gör. Harun GÜMÜŞ
Üye: Araş. Gör. Mehmet YİĞİT
Üye: Araş. Gör. İsmet GÜNEŞ
Üye: Araş. Gör. Ali TANDOĞAN

Kongre Bilim Kurulu
Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ – Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Abuzer PINAR – Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet AKSOY – Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Asuman ALTAY – Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ – Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Aziz KUTLAR – Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Bünyamin DURAN – Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan UYSAL – Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU – Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU – Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. H. Bahadır AKIN – Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim EROL – Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ – Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. İzzet GÜMÜŞ – Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Jülide YILDIRIM – TED Üniversitesi
Prof. Dr. Kaya ARDIÇ – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Kamil TÜĞEN – Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TOSUNER – Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Muhlis BAĞDİGEN – Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Prof. Dr. Murat KARAÖZ – Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ACAR – Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ÖKMEN – Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa SAKAL – Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TEPECİ – Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Nadir ÖCAL – Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nihal YAYLA – Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Oğuzhan ALTAY – Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA – Rize Üniversitesi
Prof. Dr. Osman OKKAKTO – Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Özlem ÖNDER – Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Semra ÖNCÜ – Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Suat OKTAR – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Taner ACUNER – Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Üstün ÖZEN – Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Zerrin TOPRAK – Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN – Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç.Dr. Hatice YURTSEVER – Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR – Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Dündar Murat DEMİRÖZ – İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Ersan ÖZ – Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih SAVAŞAN – Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Fuat ERDAL – İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ – Yalova Üniversitesi
Doç. Dr. M. Murat BASKICI – Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Mikail ALTAN – Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Murat ÇETİN – Bozok Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa AKAL – Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa MİYNAT – Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Naci Tolga SARUÇ – Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Nezahat ALTUN – Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Sibel E. SELİM – Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Tekin AKDEMİR – Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Temel GÜRDAL – Sakarya Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Adnan ERDAL – Celal Bayar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Buğra ÖZER – Celal Bayar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Necdet BİLGİN – Celal Bayar Üniversitesi

Önemli Tarihler
Bildiri Özetleri Son Gönderme Tarihi : 15 Ocak 2013
Kabul Edilen Bildiri Özetlerin İlan Tarihi : 15 Şubat 2013
Tam Metin Bildirilerin Son Gönderme Tarihi: 09 Nisan 2013
Kongre Tarihi: 09-11 Mayıs 2013

V. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi
Adres: Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO
Tel: 0236 716 20 00 & email: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin