Uzaydaki Evim konulu Poster Yarışması

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğünün; Türkiye geneli resmî/özel tüm ilkokul, ortaokul 8-11 yaş arası öğrencilere yönelik, öğrencilerin uzay bilimi ve teknolojisine olan ilgisini ve farkındalığını arttırmak, yaratıcılıklarını kullanarak fikirlerini sanatsal sergileme fırsatı vermek amacıyla Uzaydaki Evim konulu “APRSAF-25 Poster Yarışması” düzenliyor.

Ülkemizce de katılım sağlanmakta olan Asya-Pasifık Bölgesel Uzay Ajansları Forumu (APRSAF) Uzay Eğitimi Çalışma Grubu tarafından her yıl foruma katılan ülkelerin çocukları arasında çeşitli yarışmalar düzenlenmektedir. Bu faaliyetlerden birisi de 8-11 yaş arasındaki çocukların katılabileceği poster yarışmasıdır. 2006 yılından bugüne yapılmakta olan ve 2018 yılında on üçüncüsü gerçekleştirilecek olan APRSAF Poster Yarışması’nın bu yıl teması “Uzaydaki Evim” olarak belirlenmiştir.

Bu Poster yarışması ile çocuklara hayal gücünün derinliklerine girme fırsatı tanıyarak, yaratıcılıklarını kullanma ve fikirlerini sanatsal sergileme fırsatı vermek amaçlanmaktadır. Böylece gençlerin Uzay bilimi ve teknolojisine olan ilgisi ve farkındalığını arttırmak mümkün olacaktır.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
APRSAF-25 POSTER YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1- Yarışmanın Adı:
APRSAF-25 PosterYarışması

2- Yarışmanın Tanımı:
Asya-Pasifik Bölgesel Uzay Ajansları Forumu; APRSAF-25’in bi r parçası olarak APRSAF Uzay Eğitim Çalışma Grubu (SEWG) tarafından çocuklar için “PosterYarışması” organize edilecektir.
PosterYarışmasıyla, çocukların hayal gücünün gelişmesi, yaratıcılıklarının artması ve sanatsal ortamda fikirlerini sunmaları için fırsatlar sağlanacaktır. Aynı zamanda, gençler arasında Uzay Teknoloji ve BiIiminde farkındaliğin ve ilginin artırılması amaçlanmaktadır.
APRSAF-25; Japonya Uzay Ajansı (JAXA) tarafından 6-9 Kasım 2018 tarihlerinde Singapur’da organize edilecektir. Ancak yarışmaya katılan öğrencilerin Singapur’a gitmesi gerekli değildir.
Yarışmaya katılım herhangi birücrete tabii değildir.
Bu yıl düzenlenecek olan PosterYarışmasının Konusu “Uzaydaki Evim” olarak belirlenmiştir.

3- Yarışmanın Kapsamı ve Şartları :
Çizim/ Resim minimum A3 boyutu kâğıda (297 X 420 mm) ve maksimum A2 boyutu kâğıda (420 X 594 mm) yapılmalıdır.

Çizim/ Resim için; kurşun kalem, boya kalemi/pastel boya, sulu boya, yağlı boya, bilgisayar çizimleri,vb. kabul edilebilir araçlar olarak tanımlanmıştır. Ancak; fotoğraflar, teller ve diğer3D nesnelerin kullanılması kabul edilmeyecektir. Tamamlanan çalışma, düz bir kâğıt parçası olmalıdır.

Her bir Çizim/Resim kâğıdının arka yüzüne katılımcının/katılımcıların adı soyadı (Name/Surname) ve ülkesi (Country) İngilizce olarak yazılmalıdır.

Çizim/Resim herhangi bir slogan içermemelidir. Çizim/Resim özel bir bireyi, organizasyonu, ülke ya da marka adını tasvir etmemeli veya herhangi bir dini tema taşımamalıdır. Bu kısıtlamalardan herhangi birisini ihlal eden poster ödül için oylama sürecine dâhil edilmeyecek ve yarışmadan diskalifiye edilecektir.

Poster yarışması;31 Aralık 2018 itibariyle 8-llyaş grubunda olan çocukların katılımına açıktır. Yarışmaya katılacak çocukların 1 Ocak 2007 – 31 Aralık 2010 tarihleri arasında doğmuş olması gereklidir.

Bir poster, tek bir öğrenci veya maksimum iki kişilik bir grup tarafından yapılıp yarışmaya teslim edilebilir.

Yarışmaya katılacak her ülke, ülkesindeki en iyi 3 Posteri seçecekve bu Posterleri, Uzay Eğitimi Çalışma Grubu Sekretaryasında mevcut olan “Doldurulmuş Başvuru Formu” ile birlikte APRSAF Uzay Eğitim Çalışma Grubu (SEWG) Sekreteryasına gönderilecektir.

4- Yarışmanın Duyurulması:
Yarışmanın duyurusu Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacaktır.

5- Değerlendirme ve Jüri:
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler eserlerini okullarına iletecek; okullar tarafından uygun görülen çalışmalar il Milli Eğitim Müdürlüklerince değerlendirilerek her ili temsilen l(bir) eser en geç 1 Temmuz 2018 tarihine kadar Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce oluşturulacak Jüri tarafından 18 Temmuz 2018 günü değerlendirmeler yapılarak ülkemizi temsil edecek 3 eser tutanakla tespit edilecektir.

6- Katılım Tarihi :
Eserlerin en geçi Temmuz 2018 tarihine kadar Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde olacak şekildesürecin planlaması yapılmalıdır.

7- Ödüller:
Ülke çapında seçilecek her 3 eser sahi bine 1 katılım belgesi ve 1 plaket (2 kişilik gruplar ol ması halinde l’er katılım belgesi ve l’er plaket verilecektir. En Çok Oyu Alan Postere Asya-Pasifik Bölgesel Uzay Ajansları Forumu APRSAF tarafından “En İyi Poster Ödülü ” İkinci ve üçüncü seçilen Posterlere de “Özel PosterÖdülü” verilecektir.

8- Diğer Hükümler:
Gönderilen tüm Çizim/Resimler sahibinin kendi malıdır, yine de eser sahibinin izninin olması kaydıyla Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, APRSAF Sekretaryasıve Uzay Eğitimi Çalışma Grubunun hem yayınlarında hemvveb sitesinde, hem de uzay eğitimini geliştirmekle sınırlı kalmak üzere diğer bilgilendirme araçlarında kullanılabilecektir. Eser sahibi yarışmaya katılarak eserin yukarıdaki kapsamda kullanımı koşuluyla izin vermiş olduğunu kabul eder.

Son Başvuru Tarihi
1 Temmuz 2018 tarihine kadar Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

AD SOYAD OKTAY ŞAHİN
E-POSTA ADRESİ [email protected]

İletişim Ayşe Olgun (0312) 2031000/3722 OktayŞahin (0312) 2031000/3736

 

APRSAF-25 Poster Yarışması Eser Tanıtım Formu
YARIŞMACININ
ADI SOYADI
CİNSİYETİ
ILI
İLÇESİ
OKULU
SINIFI
DOĞUM TARİHİ
YAŞ ŞARTI 1 Ocak 2007 – 31 Aralık 2010 tarihleri arasında doğmuş olmak
VELİSİNİN ADI SOYADI
ESERİN ADI
DANIŞMAN ÖĞRETMEN /VELİ /OKUL TELEFONU

 

Önemli Not:

Poster yarışması; 31 Aralık 2018 itibariyle 8-11 yaş grubunda olan çocukların katılımınaaçıktır. Bu nedenle doğum tarihleri yanlızca kontrol amaçlı olarak istenilmektedir. Yukarıda yer alan bilgiler kesinlikle 3. şahıslar ile paylaşılmayacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.