Üstün Zekalılar Bilim İnsanı Yetiştirme Programı

Program Tanıtımı

Üstün Zekalılar Bilim İnsanı Yetiştirme Programı, Amerika Birleşik Devletleri’nde üstün zekalılara yönelik en son düzenlenen programlar araştırılıp detaylı incelenerek oluşturuldu.

BİYEP’te çocuğunuz bir yandan aktiviteler ile eğlenirken bir yandan en üst seviyede faydalanacak. Akademik altyapısını geliştirirken Sosyal, Duygusal ve Zihinsel yapısınıda geliştirecek ve güçlendirecektir.

Biz BİYEP’te çocuklarımıza problemlerin çözümünde kullanmaları için araç ve yöntemler öğretmiyoruz. Onlara sorunların çözümünde kendi araçlarını ve yöntemlerini tasarlamalarını öğretiyoruz.

BİYEP’te takip edilen konular birbirini izleyerek bir sonraki yıla altyapı oluştururur. Böylelikle bir yıl sonra bir üst sınıfa geçtiğinde çocuğunuz programa devam ederek gelişimini sürdürmektedir. Bir yıl içinde çocuğunuz birbirinden bağımsız konular yerine birbirine bağlı olan felsefe, drama, matematik ve bilim alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Programda, Fen Bilimleri, Felsefe, Matematik ve Akıl Oyunları başlıklarındaki konular, problem ve proje tabanlı öğrenme, yaparak öğrenme, beyin fırtınası, yaratıcı ve eleştirel düşünme, eğitici drama, yaratıcı drama vb. teknik ve süreçler içiçe tasarlandı. Böylece üstün zekalı çocuklarımızın, bir bilim insanının temel ihtiyaçları olan olan Bloom’un üst öğrenme sınıflamalarından analiz, sentez ve değerlendirme alanlarındaki yeteneklerini geliştirmekteyiz.

Ayrıca programımız tematik bir yaklaşım içinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle Matematik, Fen Bilimleri, Felsefe ve Drama başlıklarında birbirini tamamlayıcı olarak etkinlikler tasarlanmıştır. Örneğin; Fen Bilimlerinde Uzay konusu ele alınırken, Drama, Felsefe ve Matematik’te de uzay konusu ele alınmaktadır. Bu sayede bütüncül bir yaklaşımla konunun derinlemesine kavranması sağlanmaktadır.

Programa Katılım Süreci
BİYEP programı birbiriyle uyumlu ve akademik hedefleri olan çocuklar ile onlara en iyi şekilde rehberlik etmeyi hedefleyen eğitim liderlerini biraraya getirir. Bu sayede çocuklarımızın çalışmalardan en verimli olarak faydalanmalarını sağlar.

Katılım Süreci:
1. Ülkemizde standardizasyonu yapılmış olan zeka testlerine göre üstün zeka grubuna giren çocuklar programa başvurabilirler.
Aileler çocuklarının durumunu belge ya da raporla belirtmeleri gerekmektedir. Rapor olmaması halinde Üstün Zekalı Çocuklar Akademisi’nin anlaşmalı psikologları tarafından ücretli olarak yaş grubuna uygun Stanford Binet veya Wisc-R zeka testi yaptırılabilir.
2. Üstün zeka grubuna giren çocuklar ile birebir bir ön çalışma yapılır. Bu çalışma sonucunda BİYEP programına uyum göstereceği öngörülen çocuklar programa kabul edilir.

Yaş Grupları: 1., 2., 3. ve 4.sınıflar

Program Dahilinde: Akademik program, Eğitim Materyalleri + Katılım Belgesi (Sertifika) + Öğrenci Değerlendirme Raporları

Program Tarih, Saat ve Günleri:

2013 – 2014 Eğitim Yılında
15 Eylül 2013 – 01 Haziran 2014
I.Dönem: 19 Hafta
II.Dönem: 16 Hafta

Pazar günleri
– 1. ve 2. sınıfllar için 13:15 – 16:15
– 3 ve 4.sınıflar için 10:00-13:00

Adres:
Üstün Zekalı Çocuklar Akademisi
Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Fırat Cad.
Gardenya 5-22 E Blok K:1 D:6
Ataşehir İstanbul

Program Ücreti: Aylık 360 TL + Kdv

http://ustunzekalicocuklar.com/index.php/ustun-zekalilar-egitimi/ustun-zekalilar-egitimi-deha-gelistirme-programi