Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukları Tanıma ve Eğitme Programı

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukları Tanıma ve Eğitme Programı

BEDAM tarafından, Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukları Tanımada ve Eğitmede Görevli Öğretmenlerin Sanatla Eğitimi Programı açılmıştır. Eğitimler, 03 Ekim 2015 günü başlayacak olup Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi dersliklerinde (Bahçelievler) ve Bağlıca Kampüsünde yürütülecektir. Program 48 saat devam edecektir.

Ayrıntılı bilgiyi 312 246 6666 / 6729-2184 (Emel-Begüm) ya da http://bedam.baskent.edu.tr adresinden temin edebilirsiniz.

ÜSTÜN ZEKÂLI
VE ÜSTÜN YETENEKLİ
ÇOCUKLARI TANILAMADA VE EĞİTMEDE
GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN
SANATLA EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği
Eğitim, öğretmenlere kuramsal ve uygulama çalışmaları ile üstün yetenekli ve üstün zekalı çocukları tanılamada, yaratıcılığı fark ve taktir etmede ve bu bireyleri eğitmede ihtiyaç duyacakları sanatsal uygulamalar ve yaklaşımların öğretilmesini kapsamaktadır.

Eğitim Süresi: 1 ay (Cumartesi- Pazar 3-25 Ekim 2015) 48 SAAT
Eğitim Ücreti: 480 L. (KDV Dâhil)
Eğitimin Yapılacağı Derslik ve Atölyeler: Başkent Üniversitesi Bahçelievler Tıp Fakültesi Derslikleri ve Bağlıca Kampusu Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Uygulama Atölyeleri

Programın Amacı
Özellikle okul öncesi ve ilkokul seviyelerinde farklılıkları ve kendilerine has özellikleri ile dikkat
çeken üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukların tanılanmasında aile kadar öğretmenin de büyük
sorumluluğu olduğu gerçeği ile hareket edersek; sanatın ve sanatsal yaratıcılığın ortaya çıkarması
muhtemel durumların öğretmenler tarafından fark edilmesinde öğretmenin rolü çok büyüktür. Amacımız
öğretmenleri yaratıcılık ve zekâ konularında bilinçlendirerek öğrencilerine sunabilecekleri,
yaratıcılığı geliştiren yöntem ve teknikleri öğretmek ve uygulamalarını sağlamaktır.

Kimler Katılabilir?
Eğitim özellikle okul öncesi, ilkokul ve bilim sanat merkezlerinde çalışan tüm öğretmenlere açıktır.

Eğitim Programının Başlıkları
1. Üstün zekalı/üstün yetenekli çocuk tanısı
2. Yaratıcı düşünme becerisi
3. Yaratıcı birey özellikleri
4. Yaratıcılığın Engelleri
5. Yaratıcılık ve Eğitim- Iraksak Yakınsak Düşünme
6. Tümbeyinsel Yaratıcılık
7. Çocuk Resimleri ve Çocuğun Sanatsal Gelişimi
8. Yaratıcı Sorun Çözme Programları
9. Uygulamalar (Yöntem ve Teknikler)

Eğitim Programında Görevli Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Serap BUYURGAN (GSTMF/Görsel Sanatlar)
Prof. Dr. Ali SEVGİ (Konservatuar/Müzik)
Yrd. Doç. Dr. Eylem TATAROĞLU (GSTMF/Görsel
Sanatlar)
Mine KAZAK (Başkent Üniversitesi PDR Merkezi)

Öğretmenlere Yönelik
ÜSTÜN ZEKÂLI VE ÜSTÜN YETENEKLİ
ÖĞRENCİLERİN SANATLA EĞİTİMİ

İletişim: Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık
Hizmetleri Merkezi (BEDAM)
Eskişehir Yolu 20. Km Bağlıca Kampusu 06810 ANKARA
Tel: 0 312 246 67 29 Faks: 0 312 246 67 97
bedam@baskent.edu.tr