Üniversitesi Öğrencileri arası Çeviride Şiir Yarışması

Türkiye genelindeki lisans bölümlerini kapsayacak olan yarışmamıza, YÖK’e bağlı üniversitelerden lisans öğrencileri katılabilecektir. Yarışmada öğrencilerden İngiliz ve Amerikan Edebiyatı’nın 20. Yüzyıl şiiri içerisinde önemli eserlerden sayılan İngiliz şair Dylan Thomas tarafından yazılan “Do Not Go Gentle into That Good Night” ve Amerikalı şair Robert Frost tarafından yazılan “The Road Not Taken” şiirlerin yalnızca birisini çevirmesi istenmektedir. Yapılacak değerlendirme sonucunda, her şiir kategorisinde ilk 5’e giren öğrenciler ödül almaya hak kazanacaktır.

Üniversitemiz İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tarafından 28.06.2021 tarihinde, uzaktan katılım, değerlendirme ve ödül töreni düzenlenmesi usulüyle, Çeviride Şiir Yarışması düzenlenecektir.

Yarışmayı kazanan öğrencilerden öğrenci belgesi istenecektir, belge tesliminin ardından ödül verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Öğrenci Kimliği Gizlenerek, Çift Okuma Yöntemiyle Değerlendirme MAYIS-HAZİRAN 2021
Her Kategoride İlk 5’e Girenlerin Açıklanması ve Ödül Töreni (Uzaktan) 28 HAZİRAN 2021
YARIŞMANIN KONUSU: 20. Yüzyıl İngiliz ve Amerikan Şiiri Çevirisi

Milattan önceki destanlara kadar uzanan köklü tarihi ile şiir, yaratıcı ifade biçimlerini bir arada bulunduran özgün bir dildir. Farklı zaman dilimlerinde değişken biçimsel ve biçemsel özellikler gösteren bu edebi türün çeviri aracılığıyla başka dillerde ifade edilmesi yalnızca hedef edebiyatı değil kaynak edebiyatı da zenginleştirmekte, geliştirmekte ve yenilik katmaktadır. Bu amaçtan yola çıkan Şiirde çeviri yarışması İngiliz ve Amerikan Edebiyatı’nın 20. Yüzyıl şiiri içerisinde önemli eserlerden sayılan İngiliz şair Dylan Thomas tarafından yazılan “Do Not Go Gentle into That Good Night” ve Amerikalı şair Robert Frost tarafından yazılan “The Road Not Taken” şiirlerine odaklanacaktır. Yarışmaya katılacak öğrenciler belirtilen şiirlerden yalnızca birini çevirecektir.

Şiir çevirilerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir:

Şiirin ana fikrinin doğru anlaşılması
Şiirin biçimsel ve biçemsel özelliklerine uygun çevrilmesi
Dilsel yaratıcılık ve orijinallik
Edebi yaratıcılık ve orijinallik
Şiirde anlam bütünlüğünün korunması
Dizelerin akıcı bir biçimde sıralanması
Uygun ve çeşitli dilbilgisi yapılarının kullanılması
Uygun ve çeşitli kelimelerin kullanılması
Dilin Türkçedeki noktalama işaretlerine ve yazım-imla kurallarına uygun biçimde kullanılması