Üniversite Öğrencileri Hayal Melodileri Resim Yarışması

Üniversite Öğrencileri
Üniversite Öğrencileri Resim Yarışması

“Hayal Melodileri” Resim Yarışması, opera sanatına olan ilgiyi arttırmak, sanat eğitimi alan
öğrencilerin sanatsal üretimlerine destek vermek ve ülkenin sanat ve kültür hayatına çeşitlilik
getirerek katkıda bulunmak amacıyla düzenlenir. Bu amaç çerçevesinde katılımcılardan,
belirlenen bir operayı dinlemeleri, operanın kendisini ya da içinde geçen bir bölümü, şarkıyı
veya melodiyi (anlamını bilerek ya da bilmeyerek) resimsel bir anlatım dili ile ifade etmeleri
ve bu eseri oluşturma sürecinde yaşadıkları duygu ve düşünceleri özetleyen bir metin yazmaları
beklenmektedir.

KATILIM KOŞULLARI
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarışmaya sadece Türkiye’deki üniversitelerin sanat eğitimi veren fakültelerinin
sanat eğitimi veren bölümlerinde veya Eğitim Fakülteleri’nin Resim-İş
Öğretmenliği Bölümü’nde eğitimini sürdüren lisans öğrencileri ve tüm bu bölümlerin
lisansüstü programlarında eğitim gören lisansüstü öğrenciler katılabilir.
– Aday, başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal olarak ikamet
ediyor olmalıdır.

TEKNİK KOŞULLAR
– Yarışmanın Teması: “Hayal Melodileri” Resim Yarışması’nın temel amacı opera
sanatına olan ilgiyi arttırmak, sanat eğitimi alan öğrencilerin sanatsal üretimlerine
destek vermek ve ülkenin sanat ve kültür hayatına çeşitlilik getirerek katkıda
bulunmaktır. Bu amaç çerçevesinde katılımcının operanın kendisini ya da opera içinde
geçen bir bölümü, bir melodiyi veya aryayı, (anlamını bilerek ya da bilmeyerek)
resimsel ifadeye dönüştürmesi beklenir.

– Bu yıl ilki düzenlenecek yarışmada konu Mozart’ın “Sihirli Flüt” operasıdır.
Katılımcılardan, Mozart’ın meşhur operası “Sihirli Flüt” operasının kendisini ya da
operada yer alan herhangi bir bölümü, şarkıyı veya melodiyi resimsel ifadeye
dönüştürmesi beklenir. Mozart’ın “Sihirli Flüt” operasına ait bilgiler www.3nokta.com
ve “Hayal Melodileri” isimli kitapta bulunabilir.

– Katılımcı, eseri hazırlarken dinlediği opera bölümünü belirterek, eseri oluştururken
yaşadığı duygu ve düşüncelerinin yer aldığı “eseri açıklayıcı kısa metni”, resim ile
birlikte yarışma kuruluna teslim etmelidir. Bu metin en az 50 kelime en fazla 150 kelime
olmalıdır. “Açıklayıcı kısa metin” göndermeyen eserler değerlendirmeye tabii
tutulmazlar. Açıklayıcı kısa metin örnekleri “Hayal Melodileri” isimli kitapta
bulunabilir.

– Her aday, yarışmaya daha önce ödül almamış ve sergilenmemiş en fazla 1 (bir) adet eser
ile katılabilir. Adaylar, daha önce yayınlanmış, başka yarışmalara gönderilmiş ve
üçüncü şahısların haklarını ihlal eden eserlerle yarışmaya katılamaz. Bu nitelikteki ve
yarışmanın “Hayal Melodileri” temasına uygun olmayan eserler değerlendirmeye
alınmaz.

– Adaylar, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait ve özgün bir eser olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan
adaylardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile
elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

– Yarışmaya tuval veya sıkıştırılmış ahşap malzemeler (duralit, sunta, kontraplak vb.)
üzerine yağlıboya, akrilik veya karışık teknikle yapılmış eserler ile katılım mümkündür.
Kâğıt üzerine yapılmış veya cam ile çerçevelenmiş eserler kabul edilmeyecektir.
Yarışmaya katılacak eserlerin kısa kenarı 50 cm’den küçük, uzun kenarı 120cm’den
büyük olmamalıdır.

– Yarışmaya katılacak eserler, sergilenmeye uygun ve asılabilmeleri için gerekli
aksamları hazır bir biçimde teslim edilmelidir.

– Eserlerin ön yüzünde, adayın kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmamalıdır.
Eserlerin arka yüzünde, katılımcının adının, soyadının, eserin adının, tekniğinin ve
boyutlarının yazılı olduğu bir etiket bulunmalıdır.

ESERLERİN TESLİM VE İADESİ
– Eserler en geç .03.02.2020.günü mesai saati sonuna kadar “Hayal Melodileri” resim
yarışmasının aşağıda belirtilen adresteki merkezi idare ofisine elden veya posta/kargo
yoluyla teslim edilmelidir.
– Adres: Mers Yapı San. Tic. A.Ş. / Hayal Melodileri Resim Yarışması: Barbaros Mh.
Uphil Court Towers A-129 / 34746 Ataşehir- Istanbul. Tel: 0 216 688 10 96
– Postada geciken eserlerden dolayı www.3nokta.com sorumluluk kabul etmeyecektir.
– Ödül almayan ve sergilenmeyecek eserler, ödül almayan ancak sergilenmeye hak
kazanan eserler, sergileme süresinin bitiminde 13.03.2020-23.03.2020 tarihleri arasında
sanatçılara iade edilecektir. Posta ve kargo ile yollanan eserler, üzerinde yer alan adrese
aynı şekilde iade edilecektir. Elden teslim edilen eserler ise belirtilen süre zarfında yine
elden iade edilecektir. Bu süre zarfında geri alınmayan eserlerden ve oluşacak her türlü
zarardan www.3nokta.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Tüm katılımcılar bu
husustaki taleplerinden ekte yer alan “Katılım Formu”na imza attıkları anda peşinen
feragat etmiş sayılacaklardır.

DEĞERLENDİRME
– Ödül alacak ve sergilenecek eserlere belirlenen Seçici Kurul karar verir.
– Ödüller Seçici Kurul tarafından belirlenecek şart ve koşullarda verilecektir ve Seçici
Kurul ödüllerin tamamını ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamak konusunda bağımsızdır.
– Seçici Kurul’un kararları kesindir ve itiraza açık değildir.
– Ödül alan veya sergilemeye layık görülen eserler www.3nokta.com web sitesinden
28.02.2020 tarihinde duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
– Seçici Kurul tarafından ödül almaya layık görülen 1. esere 10.000 (onbin) Türk Lirası
ve ödül belgesi, 2.esere 7.000 (yedibin) Türk Lirası ve ödül belgesi, 3.esere 5.000
(beşbin) Türk Lirası ve ödül belgesi verilecektir. “Jüri Özel Ödülü”nü almaya layık
görülen esere resim malzemeleri (2500 Türk Lirası değerinde) ve ödül belgesi
verilecektir.
– “Halk Jürisi Ödülü” ismi altında, www.patreon.com/dreammelodies internet sitesi
üstünden yapılan oylamada en fazla oy alan esere, Migros Hediye Çeki (1000 Türk
Lirası değerinde), Ceres Yayınları Hediyesi (30 adetlik kitap seti) ve ödül belgesi
verilecektir.
– Bir eser birden fazla ödüle layık görülürse, daha yüksek kıymetli ödül verilir.

ÖDÜLLER
– Seçici Kurul tarafından ödül almaya layık görülen 1. esere 10.000 (onbin) Türk Lirası
ve ödül belgesi, 2.esere 7.000 (yedibin) Türk Lirası ve ödül belgesi, 3.esere 5.000
(beşbin) Türk Lirası ve ödül belgesi verilecektir. “Jüri Özel Ödülü”nü almaya layık
görülen esere resim malzemeleri (2500 Türk Lirası değerinde) ve ödül belgesi
verilecektir.
– “Halk Jürisi Ödülü” ismi altında, www.patreon.com/dreammelodies internet sitesi
üstünden yapılan oylamada en fazla oy alan esere, Migros Hediye Çeki (1000 Türk
Lirası değerinde), Ceres Yayınları Hediyesi (30 adetlik kitap seti) ve ödül belgesi
verilecektir.
– Bir eser birden fazla ödüle layık görülürse, daha yüksek kıymetli ödül verilir.

BAŞVURU / ESER TESLİMİ
– Başvurular 15.01.2020 – 03.02.2020 tarihleri arasında şahsen elden veya posta/kargo
yoluyla Mers Yapı San. Tic. A.Ş. / Hayal Melodileri Resim Yarışması: Barbaros Mh.
Uphil Court Towers A-129 / 34746 Ataşehir- Istanbul adresine teslim edilmelidir.
– www.3nokta.com web sitesinde bulunan Katılım formu eksiksiz doldurulmalıdır. Islak
imzalı katılım formu ve bir adet öğrenciliği gösterir belge eserle birlikte teslim
edilmelidir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Eser Teslim Tarihi: 15.01.2020 – 03.02.2020
Ön Eleme Sonucu: 10.02.2020
Son Eleme ve Yarışma Sonucunun İlanı: 28.02.2020
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 04.03.2020

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin