Üniversite Öğrencileri Geleceğin İletişimcileri Yarışması

Geleceğin İletişimcileri
İletişimciler Yarışması

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması; “insan ve değer” odaklı bir anlayış ile ülkemizin eğitim, kültür, sanat hayatı ile yayıncılık alanına destek olmak; Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun yayıncılık deneyimini gençlerle paylaşmak; geleceğin iletişimcileri olacak üniversite öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına katkıda bulunmak ve onları nitelikli ürünler vermeye, farklı içerikler üretmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması, katılım koşullarını taşıyan herkese açıktır.
Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

Yarışmaya; üniversitede eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencileri katılabilir.

Başvuru formu ve katılım sözleşmesi www.trt.net.tr ve www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresinde yer almaktadır.

Yarışmacıların, TRT’ye ait www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve katılım sözleşmesini onaylamaları/kabul etmeleri gereklidir. Yarışmaya katılanların, başvuru sırasında verdikleri kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) kapsamında TRT bünyesinde “veri sorumlusu” sıfatıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, TRT’ye ait ve/veya bağlı internet siteleri, sosyal medya mecraları, telefonlar, mobil uygulamalar ve benzeri tüm vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmekte, işlenebilmekte ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir. Katılanların, bu hususta açık rızaları vardır.

Yarışmaya katılım için yaş sınırı bulunmakta olup 01.01.1992 tarihinden sonra doğmuş olanlar yarışmaya katılım sağlayabilir.

Yarışmanın dili Türkçedir. Yarışmaya katılacak eserler Türkçe dışında herhangi bir dilde hazırlanmış ise Türkçe altyazı eklenmelidir.

Yarışma 13 kategoride düzenlenmektedir.

TRT, kategorilerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yarışmaya katılacak eserler, öğrenciler tarafından 2021-2022 eğitim – öğretim yılı içerisinde (1 Eylül 2021- 30 Haziran 2022 tarihleri arasını ifade eder.) tamamen kendi fikrî yaratım gücüyle tasarlanmış ve üretilmiş özgün eserler olmalıdır.

Yarışmaya katılacak eserler; o çalışmayı hazırlayanların farklılığını ve özgün yönlerini ortaya koymalı; güçlü anlatım dili ile yeni ve farklı bakış açıları sunmalıdır.

Yarışmaya katılan eserler profesyonel yahut diğer şekillerde üçüncü kişilerden destek alınmadan hazırlanmalıdır.

Her yarışmacı istediği kategoride, her kategori için en fazla 5 eserle katılabilir.

Ulusal medya için hazırlanmış ve/veya ulusal medyada yayınlanmış eserler yarışmaya katılamaz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasalarına, adaba, genel ahlak kurallarına ve kamu düzenine aykırı eserler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine, kişiye, topluluğa hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan; şiddeti, savaşı, uyuşturucu ve sigara kullanımını veya pornografiyi teşvik eden veya destekleyen; her türlü fanatizmi öven eserler ile reklam unsuru taşıyan eserler yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

Bir eserin, TRT dışında başka yarışmalara katılmış olması, (ödül almış olsalar dahi) bu yarışmaya başvurmasına engel değildir.

RTÜK üyeleri, Kurumda görevleri devam ettiği sürece Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, açılacak yarışma ile ilgili seçici kurulda asıl veya yedek üye olarak görevlendirilenler ve yarışma düzenlenmesiyle ilişkili görev alan/almayan tüm TRT Personeli, birinci derece hısım ve akrabaları yarışmaya katılamazlar ve eserlerin gerçekleştirilmesi safhasında esere katkı veya yardımda bulunamazlar.

Eser içerisinde RTÜK ve TRT Reklam mevzuatına aykırı olarak hiçbir kişi, kurum, kuruluş, mal veya ürünün sözlü ve yazılı tanıtımı yapılmayacaktır.

Öğrenciler, yarışmaya tek başına veya grup olarak, her kategori için farklı eserle başvurabilirler. Ancak aynı eserin tamamı veya parçaları ile birden fazla kategoriye başvuru yapılamaz.

Ortak başvurularda öğrenciler aynı üniversiteden olmalıdır. Bir eserde hak sahibi öğrenci sayısı en fazla 3 olabilir.

Bir kategoride iki yıl üst üste ödül kazanan yarışmacı aynı kategoride ancak 1 yıl aradan sonra yarışabilir, bu süre geçmeden yarışmaya tekrar katılım sağlanması halinde değerlendirme yapılmaz ve yarışmacı doğrudan elenir.

Eserin finale kalması halinde, başvuran öğrenci veya öğrenci grubunun hâlihazırda üniversite öğrenimi gördüklerini belirtir yasal geçerliliği olan güncel (en geç bir ay içinde temin edilmiş) bir belgeyi TRT’ye sunmaları zorunludur.

Yarışmacılar, eserlerini www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresi üzerinden 9 Mayıs -30 Haziran 2022 tarihleri arasında sisteme yükleyerek yarışmaya katılacaklardır. Sisteme yüklenen eserlerin, www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresinde belirtilen nitelik, format ve uzunlukta olmaları gerekmektedir.

Eserler Ön Eleme Kurulu ve Seçici Kurul tarafından değerlendirilir.

Ön Eleme Kurulu ve Seçici Kurul üyelerinin seçimin, ilanını ve çalışma koşullarını TRT belirler.

Kurulların değerlendirmeleri sonucunda alınan kararlar nihaidir.

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödüle değer eser bulunmaması halinde, ilgili kategoride ödül verilmeyecektir.

Her kategorinin; Birincisine 15.000 TL (Onbeşbin Türk Lirası), ikincisine 10.000 TL (Onbin Türk Lirası), üçüncüsüne 8.000 TL (Sekizbin Türk Lirası) para ödülü ve ödül heykeli verilecektir.

Yarışmayı kazanan her eser için tek bir para ödülü ve ödül heykelciği verilecektir.

Yarışma kategorilerine yeterli sayıda eser başvurmaması durumunda o kategoride değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar TRT’ye aittir.

Yarışma şartlarına uymayan ve/veya yanlış beyanla gönderildiği tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

TRT, yarışmada ödül kazanan eserleri hiçbir telif hakkı ya da ödeme yapmadan TRT’nin tüm yayın mecralarında (radyo, televizyon, dergi, yeni medya, dijital mecralar vb.) basit ve alt ruhsatla kullanabilir, yayınlayabilir.

Başvuru Formunu doldurup “Katılım Sözleşmesi”ni onaylayan/kabul edenler katılım şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmanın genel veya özel şartlarıyla ilgili olarak, yarışmanın herhangi bir sürecinde öngörülemeyen bir durum ortaya çıktığında TRT’nin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Katılım Koşullarının tamamı Katılım Sözleşmesinde mevcuttur. Tüm maddeleri dikkatlice okuyup onaylamanız gerekmektedir.

Başvuru İçin Son Tarih 30 Haziran 2022

Ödüller
Her kategorinin;
Birincisi 15.000 TL (Onbeşbin Türk Lirası)
İkincisi 10.000 TL (Onbin Türk Lirası)
Üçüncüsü 8.000 TL (Sekizbin Türk Lirası) para ödülü ve ödül heykeli ile ödüllendirilecektir.
*Yarışmayı kazanan her eser için tek bir para ödülü ve ödül heykelciği verilecektir.