Üniversite Öğrencileri arası 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Kompozisyon Yarışması

Kompozisyon Yarışması

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin “15 Temmuz” ruhunu canlı tutmak, öğrencilerin “Demokrasi ve Milli İrade” konusundaki farkındalıklarını artırmak, milli iradeye sahip çıkma ve kararlılık anlayışını geliştirmek amacıyla “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ İRADE” konulu kompozisyon yarışması düzenlenecektir.

“15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ İRADE” KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Kapsam
Madde-1 Bu şartname; aşağıda konusu ve amacı belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmanın konusu
Madde-2 Kompozisyon konusu “15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade” olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın amacı
Madde-5 Bu yarışma; Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin “15 Temmuz” ruhunu canlı tutmak, öğrencilerin “Demokrasi ve Milli irade” konusundaki farkındalıklarını artırmak, milli iradeye sahip çıkma ve kararlılık anlayışını geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Yarışmaya katılacaklar
Madde-4 Kompozisyon yarışmasına Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören tüm öğrenciler katılabilecektir.

Aranacak şartlar
Madde-5 Yarışmaya katılacak öğrencilerin hazırladığı kompozisyonlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:
a) Kompozisyonlar özgün olmalı ve Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
b) Kompozisyon; bilgisayarda word ortamında, A4 boyutundaki (21 cm x 29,7 cm) kâğıda, sayfa kenarlarında 2,5 cm boşluk kalacak şekilde, Arial yazı tipi ile 11 punto karakter büyüklüğü ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılmalıdır.
c) Kompozisyon A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki kâğıtta; en az 3 sayfa, en fazla 5 sayfa uzunluğunda olmalıdır.
d) Her öğrenci yarışmaya sadece bir kompozisyonla katılabilecektir.
e) Öğrenciler yarışmaya, ekte yer alan “Başvuru Formu”nu doldurarak katılabilecektir.
f) Hazırlanan kompozisyonlar “Başvuru Formu” ile birlikte 15temmuz@ktu.edu.tr e- posta adresine gönderilmelidir.

Değerlendirme
Madde-6 Yarışmaya gönderilen kompozisyonlar, alanında uzman üç öğretim üyesinden oluşturulacak bir jüri tarafından değerlendirilecektir.

Ödüllendirme
Madde-7 Yarışmada birinciye 2.500 TL, İkinciye 1.500 TL ve üçüncüye 1.000 TL para ödülü verilecektir. Değerlendirme jürisi ödül kazanacak yeterlilikte eser olmaması durumunda, ödül vermeme yönünde karar alabilir. Dereceye girenler üniversitemizin kurumsal web sayfasında (ktu.edu.tr) yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilecektir.

Yarışma takvimi
Madde-8 Yarışma aşağıdaki tarihlere göre yürütülecektir.
Eserlerin Üniversiteye gönderilmesi
Eserlerin Değerlendirilmesi
Kazanan Eserlerin İlan Edilmesi
10-30 Haziran 2020 01 Temmuz -10 Temmuz 2020 13 Temmuz 2020

Ödül Töreni
Madde-9 Pandemi sürecinin durumuna göre daha sonra ilan edilecektir.

Diğer Hususlar
Madde-10 Yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
Eserin hukuki sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır.
Eserlerin kitap, gazete ortamında yayımlanmasından herhangi bir hak iddia edilmeyecektir.
Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.
Yazar sahiplerine yarışmaya gönderdikleri kompozisyonlar için herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.