Üniversite Eğitim Bursu

üniversite öğrenci bursu
burs

Her öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurumunca yapılacak “ÖĞRENCİ SEÇME ve YERLEŞTİRME SINAVI” nda belirlenen LYS ve/veya YGS taban puanlarının üzerinde puanı olup, YGS, MF, TM, TS ve DİL olarak gruplandırılan Puan türlerinden birine göre, en az 4 yıllık bir yüksek öğretime girmeye hak kazanan ve ayrıca hak ettiği öğretim kurumuna kayıt yaptırarak eğitime devam eden Vakıf Üyelerinin çocukları arasından Yönetim Kurulunca belirleneceklere, eğitimleri süresince karşılıksız olarak Üniversite Eğitim Bursu verilir.

EĞİTİM BURSU BURSİYER SAYISI VE BURS MİKTARI

Eğitim Bursu verilecek Bursiyer Sayısı ile Burs Miktarı, her Öğretim Yılı öncesi Yönetim Kurulunca saptanır.

EĞİTİM BURSU SÜRESİ ve ÖDENME ŞEKLİ

Vakıf üyelerinin çocuklarına bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilecek Eğitim Bursu, her bursiyerin kayıt yaptırdığı öğretim kurumunca belirlenen toplam öğretim süresince verilir.

Bursiyerlere ödenecek burs miktarı, okuduğu öğretim kurumuna ait öğretim yılı içinde eğitim gördüğü her ay için ödenir.

EĞİTİM BURSU YARARLANMA ESASLARI

Eğitim Bursundan;

ÖSYM sınav sonuçlarının açıklandığı ay dahil olmak üzere, vakıfta en az 3 ay veya daha fazla üyeliği bulunan, Vakıf Senedi hükümleri çerçevesinde üyelik şartlarını yerine getiren vakıf üyelerinin çocukları yararlanır.

Bursiyer, okuduğu Öğretim Kurumunda bir üst sınıfa geçtiğini her yıl belgelemesi koşulu ile okuduğu öğretim kurumunca belirlenen toplam öğretim yılı süresince bu burstan yararlanır.

Ancak, Vakıf Üyeliği sona erenlerin çocuklarına veya vakfa üç aydan fazla üyelik aidatı borcu bulunan Vakıf üyelerinin çocukları ile fahri üyelere verilmekte olan Eğitim Bursu ödemesi durdurulur.

Vakıf üyeliği sona erenlerin çocukları arasından, vakfa müracaat ederek fahri üye olan bursiyerlere, talepleri halinde, eğitim bursu verilmeye devam edilir.

Bir üst sınıfa geçemeyen bursiyerlerden, Yönetim Kurulunca kabul edilebilir mazereti olanların eğitim bursları, bir üst sınıfa geçtikleri öğretim yılından itibaren tekrar ödenmeye devam eder.

Öğrenim gördüğü öğretim kurumunun yönetmeliklerine göre; geçici çıkarma dahil, daha ağır disiplin cezası alanlarla, eğitim kurumunun öğretim faaliyetini aksatacak şekilde davranışı olan veya toplu hareketlere katılanların bursları, Vakıf Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda kesilir.

Yukarıda belirtilen sebeplerin dışında da Vakıf Yönetim Kurulu, gerekçe gösterme zorunluluğu olmaksızın, bursu kesme hakkına sahiptir.

EĞİTİM BURSU MÜRACAAT ESASLARI ve ŞEKLİ

Eğitim Bursu için müracaatların başlama ve bitiş tarihleri, her öğretim Yılı başında, Yönetim Kurulunca belirlenerek üyelere duyurulur.

Vakıftan ilk defa Eğitim Bursu almak için müracaat edecek adayların;

“ÜNİVERSİTE EĞİTİM BURSI MÜRACAAT FORMU” nu doldurularak, ÖSYM tarafından verilen Onaylı Puan Kartı (Kazandığı Üniversiteyi belirten) ve Kayıt Belgesi ile birlikte tüm belgelerini, vakıf merkezine gönderilmek üzere Bölge Temsilciliğine teslim etmesi gereklidir.

MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitim Bursu için yapılan tüm müracaatlar, yönetim kurulu tarafından saptanacak bursiyer sayısını aşmayacak şekilde, aşağıdaki esaslara göre ismen tespit edilir ve kendilerine bildirimde bulunulur.

1) Her öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurumun belirlenmekte olan LYS ve YGS taban puanlarından daha az puanı olmamak kaydıyla, halen YGS, MF, TM, TS ve DİL olarak uygulanmakta olan puan türlerinden biriyle öğrenci alan ve en az 4 yıllık veya üzeri lisans düzeyindeki yüksek öğretim kurumuna (Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alanlar dahil) kayıt yaptırmış olan vakıf üyelerinin çocukları arasından, yerleştirme puan türleri arasında yapılacak yerleştirme puan sıralamasına sonucuna göre, her puan türünden en fazla puana sahip adaylar arasından, yönetim kurulunca belirlenen sayıda vakıf üyesinin çocuğu, Üniversite Eğitim Bursu almaya hak kazanır.

2) Her puan türüne göre oluşturulan grupların kendi içerisinde yapılacak yerleştirme puan sıralaması sonunda, yeterli bursiyer sayısına ulaşılmadığı takdirde eksik bursiyer adedi, aşağıdaki esaslara göre ve diğer puan türlerindeki gruplara ilave edilecek ek bursiyerlerle tamamlanır.

a. Ek bursiyerler, kalan puan türleri arasında yapılacak yeni sıralamaya göre önce, en yüksek yerleştirme puanına sahip adayın bulunduğu puan türünden başlamak üzere, bu puan türündeki en yüksek puana sahip ilk adayın getirilmesi,

b. Eksikliğin tamamlanamaması halinde, takip edecek en yüksek puan türleri arasında yapılacak benzer sıralamalara göre, yine her puan türündeki en yüksek puana sahip ilk adayların getirilmesi yöntemiyle tamamlanır.

Yapılan bildirime rağmen, Eğitim Bursu için bir ay içerisinde kesin müracaatta bulunmayan bursiyerlerin yerine, aynı bildirim süresi içerisinde müracaat etmek üzere, bir sonraki bursiyer çağrılır,

Eğitim Bursu için Kesin müracaatlar sırasında bursiyerlerden, “Kesin Müracaat Formu” alınır

BURS BEDELİNİN ÖDENME ZAMANI ve ŞEKLİ

Burs bedelleri, her öğretim yılı başında Yönetim Kurulunca belirlenerek, her ayın ilk haftası içerisinde, bursiyerin Kesin Müracaat formunda belirteceği banka hesabına Vakıfça yatırılır.

Herhangi bir nedenle ödemelerin gecikmesi halinde birikmiş burs bedelleri, bursiyerlere topluca ödenir.

İletişim
Yazışma Adresi
Basisenliler Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı – BASİDAV

ALTUNİZADE MAHALLESİ KUŞBAKIŞI CAD.NO:13 34662
ÜSKÜDAR / İSTANBUL

http://www.basidav.org.tr .:. e-posta: [email protected]
Tel: 0216 651 48 10-12
Fax: 0216 651 48 13

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin