Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi

Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi

TUDSAK 2017ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJIK ARAŞTIRMALAR KONGRESI
02 – 05 Kasım 2017, Avantgarde Hotel, Kemer, Antalya

Manisa Stratejik Araştırmalar Derneği’nin organizasyonunu üstlendiği, TİKA ve ülkemizden ve Türk Dünyası’ndan birçok üniversite ve sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen, Türk Dünyası’nın sosyo-ekonomik meselelerinin tartışılacağı ve Türk Dünyası içinde yer alan iletişim ve kaynaşma süreçlerine katkı sağlamasını amaçladığımız Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi’nin birincisini 2-5 Kasım 2017 tarihinde düzenlemeyi planlıyoruz. Bu ana hedef doğrultusunda;
Antropoloji, Coğrafya, Tarih, Türk Dili ve Kültürü, Töre Bilim ve Ahlaki Değerler, Din,
Ekonomi, Maliye, Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler,
Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Bilim Felsefesi ve Yöntem Bilimi,
Eğitim Bilimleri, Spor, Turizm,
Girişimcilik, Yönetim ve Organizasyon, Üretim ve Pazarlama, Muhasebe ve Finans,
Mühendislik Ekonomisi, Yenilik,
Enerji, Çevre Sorunları, Göç, Türk Dünyası Kadın Sorunları, Terör vb.
başlıklar altında hazırlanan özgün bilimsel tebliğler, hakem onayı sonrasında kongremizde sunulmak üzere kabul edilecektir.

Kongreye Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkistan, Kırgızistan, Bosna-Hersek, Makedonya ve özerk Türk Cumhuriyetlerinden konuşmacılar davet edilerek kongremiz bilimsel olarak kapsam ve içerik açısından zenginleştirilecektir.
Tebliğ sahiplerinin talepleri doğrultusunda tam metin bildiriler, İngilizce olarak yayınlacağımız “2017 Turkish World Socio-Economic Strategies” ve “2017 Turkish World Literature and History Strategies” adlı editörlü kitaplarda hakem ve editör değerlendirilmesinin sonucuna göre yayınlanacaktır.

Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi kapsamında düzenleme kurulunun belirleyeceği eserlere jüri tarafından farklı alanlarda ödüller verilecektir. Akademik Teşvik kriterlerinde “Ödül” kategorisinde kullanılabilecek olan bu ödüllerin parasal bir karşılığı olmayacaktır.

Değerli Bilim İnsanları biliyorsunuz ki “Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder” sözünden ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Bir olun, iri olun, diri olun” sözünden hareketle Türk Dünyası’na gönül vermiş olan siz bilim insanlarının katılımı ve işbirliği ile düzenleyeceğimiz kongremizde herkesi “Bir olmaya, iri olmaya ve diri olmaya” ve Türk Dünya’sının sosyo-stratejik vizyonunun gelişmesine katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Kongremizde görüşmek dileğiyle.

Kongre Başkanları

KONGRE KONULARI

Eğitim Bilimleri Alanı

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Eğitim Bilimleri
Güzel Sanatlar Eğitimi
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Özel Eğitim
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Temel Eğitim
Yabancı Dil Eğitimi

Filoloji

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çeviribilim
Klasik Türk Edebiyatı
Türk Dili
Türk Halk Bilimi
Halk Kültürü
Yeni Türk Edebiyatı
Güzel Sanatlar
Geleneksel Türk Sanatları
Hukuk
İlahiyat
Türk İslam Edebiyatı

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Arkeoloji
Atatürk İlkeleri
Avrupa Birliği
Bankacılık ve Sigortacılık
Beşeri ve İktisadi coğrafya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Türk Dünyası İle İlgili Bölgesel Çalışmalar
Çağdaş Dünya Tarihi
Çocuk Gelişimi
Dilbilimi
Ekonometri
Eski Anadolu Tarihi
Eski Ön Asya Tarihi
Felsefe

Sosyal, Beşeri veİdari Bilimler(Devam)

Finans
Antropoloji
Paleoantropoloji
Coğrafya
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Gelişim Psikolojisi
Genel Türk Tarihi
Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler
İktisadi Düşünce
İktisat Tarih
İletişim Çalışmaları
Kamu Yönetimi
İktisat
Maliye
Muhasebe
Organizasyon
Tarih
Asya Tarihi
Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi
Türk ve İslam Düşünce Tarihi
Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Psikoloji
Pazarlama
Reklamcılık
Sanat Tarihi
Sinema
Siyasal Düşünceler
Siyasal Hayat ve Kurumlar
Siyaset Bilim
Sosyal Hizmet
Sosyal Politika
Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Sosyoloji
Turizm
Türk İslam Sanatı
Uluslararası İktisat
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret
Yerel Yönetimler
Yönetim
Yükseköğretim Çalışmaları
Diğer Alanlar (Çevre, Enerji, Kadın Hakları, Göç……….)