Uluslararası “Müzik ve Bilim” Sempozyumu

Sempozyum, sosyal ve beşeri bilimlerden mühendislik ve doğa bilimlerine, farklı disiplinlerden müzik ve bilim insanlarını aynı zeminde buluşturarak bilgi alış-verişi sağlamayı, müziğin kesişimde yer aldığı disiplinler arası araştırma alanlarını pekiştirmeyi, genişletmeyi ve yeni müzikal arayışlara esin vermeyi amaçlamaktadır. Sempozyumun temaları – aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte şunlardır;

Bildiri Konuları:
Tarihsel Müzikoloji & Arkeomüzikoloji
Etnomüzikoloji ve Müzik Folkloru
Müzik Sosyolojisi
Kültürel Çalışmalar
Bilişsel Müzikoloji
Ekomüzikoloji
Organoloji
Akustik ve Ses/Müzik Teknolojileri
Veri Analizi ve Hesaplamalı Müzikoloji
Müzik Teorisi
Müzikal Analiz
Müzik Felsefesi
Müzik Eğitimi / Eğitimde Müzik
Müzik Edebiyatı / Edabiyatta Müzik
Kompozisyon ve Yaratıcılık
Performans Çalışmaları

Müzik, musiki, musica, mousike… Zaman Kronos’un torunları, hafıza Mnemosyne’nin kızları Mousa’ların esin veren uğraşları. Uğraş derken, sadece şiir ve şarkı değil; tragedyadan dansa, tarihten astronomiye; sanat, ilim ve bilimin içiçe geçtiği tüm entelektüel aktiviteler. Kimilerine göre “yeni”yi yaratmaya, kimilerine göre “saklı olanı açığa çıkartmaya” yönelik bir eylem. Kimilerine göre “hareket”, kimilerine göre “sükunet”, kimilerine göre ise farklılıkları aynı zeminde buluşturacak ve ahenk ile harmanlayabilecek yegâne araç: müzik. Çağlar boyunca fiziksel, bilişsel, toplumsal ve varoluşsal sorgulamalarımıza cevap arayışlarımızın değişmez rehberi, yoldaşı, eşlikçisi. Belki de arayış halimizin ta kendisi…

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Bölümü sizleri “Müzik ve Bilimler” sempozyumuna davet ediyor. 17-19 Nisan 2019 tarihlerinde İTÜ Maçka Mustafa Kemal amfisinde düzenlenecek olan sempozyum, Türkçe/İngilizce bildiri ve poster sunumlarına açık olmakla birlikte, davetli müzik ve bilim insanlarından oluşacak panel, konser ve atölye çalışmalarını da kapsayacaktır. Sempozyumda sunulan çalışmalar İTÜ TMDK Yayınları tarafından Müzik ve Bilimler Sempozyum Bildirileri kitabı olarak yayınlanacaktır.

Davetli Konuşmacılar:
– Dr. Thomas Christensen (Chicago Üniversitesi)
– Dr. Ian Cross (Cambridge Üniversitesi)

http://www.musicandsciences.itu.edu.tr/anasayfa