Uluslararası Katılımlı Türkiye Bilim Merkezleri Sempozyumu 2012

Sürdürülebilir gelişmeyi gözeten; Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş, üreten, net katma değerini kendi beyin gücüne dayanarak arttırabilen bir TÜRKİYE oluşturmak bu ülke vatandaşı herkesin vazifesidir.  Bir ülkede ekonomik büyümenin sürekli kılınması teknoloji üretmesine bağlıdır.  Teknoloji üretimi, ülkelerin tasarım, inovasyon, AR-GE çalışmaları, maddi kaynak gibi birçok faktöre bağlı olmakla birlikte en önemli faktör yetişmiş, eğitimli ve yetenekli genç insan gücüdür.

                 Bazı ülkelerde yetenekli gençlere bilimi sevdirmek ve onları bilim dünyasına kazandırmak için bilim şenlikleri, bilim yarışmaları, bilim yaz okulları ve kampları gibi popüler bilim etkinlikleri yapılarak, bilimsel faaliyetlere olan merakın artırılmasına uğraşılmaktadır.  Bu yöntemlerden biri de kurumsal olarak “bilim merkezleri” kurmaktır.

 Bu merkezler, aynı zamanda her yaştan, farklı birikime sahip insanları bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi hedefler.  Deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren bilim merkezleri, etkileşimli öğretim yaklaşımı ile ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik ederler ve bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlarlar.  Bilim merkezleri informal eğitim yöntemidir fakat formal eğitime alternatif değildir.  Ayrıca, değişik ülkelerde kurulmuş olan bilim merkezleri, kuruldukları bölgeler ve çevresinde ilgi odağı olmaktadır. Bu sayede, insanlara bilimin eğlenceli yüzü gösterilmekte ve bilime olan ilginin hızlı bir şekilde artmasına yardımcı olunmaktadır.

Ülkemiz bu merkezlerin açılması yaygınlaştırılması noktasında geç kalmıştır.  Bununla beraber, 2004 yılında Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun 10. toplantısında, bilim merkezlerinin toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmak için son derece kritik bir rol üstleneceği kabul edilerek, bilim merkezlerinin Türkiye’de yaygınlaştırılması kararı alınmış ve Başbakanımız da bu programı himayelerine almışlardır.  Bu karara 22 Ekim 2004 tarih ve 25621 sayılı Resmi Gazete’de, 2004/24 sayılı genelge altında yer verilmiştir.

Bilim ve Teknoloji Merkezleri vasıtası ile toplumumuzun bütün fertlerinin bilim ve teknoloji ile buluşmalarının sağlanması ve oluşturulacak pozitif etkiyle Türkiye’de bilim kültürünün artırılmasına katkı koyulması amaçlanmaktadır.  Ayrıca, bilimi seven genç nesillerin içinden AR-GE konusunda istekle çalışacak biretlerin yetişmesi de amaçlanmaktadır.

Ülkemizin 2023 vizyonunda dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içinde olma hedefi vardır.  Bunun gerçekleşmesi ve kalıcı kılınması için, ülkemizin AR-GE harcamaları ve AR-GE personel sayısı ve üniversite sıralamasında da dünyada ilk 10 hedeflenmelidir.  Bugün ağırlıklı olarak ilköğretim ve orta öğretim için hizmet veren ve verecek olan Bilim ve Teknoloji Merkezleri, yarın bu hedefler için çalışacak ilim adamlarının yetişmesine vesile olacaktır.  Dolayısı ile bu merkezler Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2016’da “Gençlerin AR-GE alanlarına yönlendirilmesi” stratejisinin performans göstergelerinin karşılanmasına da hizmet edecektir.

Kısaca açıklanan nedenler “Bilim Merkezleri”nin toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmak için önemli bir rol üstleneceğini göstermektedir.  Dolayısı ile ülkemizde bu merkezlerin kurulması ve yıllar içinde sayılarının artırılması kaçınılmazdır.  Farklı ülkelerdeki başarılı ve başarısız uygulamalar incelenmiş, bu konunun ülkemizde konu ile ilgilenen tarafları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için bir sempozyum ve çalıştay yapılmasına TÜBİTAK ile birlikte karar verilmiştir.

Uluslararası Katılımlı “Türkiye Bilim Merkezleri Sempozyumu” Bursa Büyük Şehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığında Bursa Kültür A.Ş. nin desteği ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi nin organizasyonunda 4-5 Mayıs 2012 Cuma ve Cumartesi günlerinde Bursa’da Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu etkinlikle ilgili detaylar ekte ve www.bilimmerkezlerisempozyumu.org adresinde yer almakta olup, “Uluslararası Katılımlı Türkiye Bilim Merkezleri Sempozyumu”na katılımlarınızdan büyük mutluluk ve onur duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 Prof. Dr. Yusuf ULCAY       Rıfat BAKAN

Sempozyum Koordinatörleri

Organizasyon İletişim Bilgileri;
BURSA KÜLTÜR A.Ş.
Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos B Kapısı Girişi Osmangazi Bursa
Tel: 0 224 253 26 46      Fax: 0 224 253 14 85  
bilgi@bilimmerkezlerisempozyumu.org l www.bilimmerkezlerisempozyumu.org