Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi

YEKDER Din Eğitimi Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşecektir.

​​

Kongre ile İslam eğitimi alanında çalışan farklı ülkelerden araştırmacıların bilgi ve tecrübe paylaşımı amaçlanmış, metodolojiye yönelik yeni ve özgün çalışmaların modellenebilmesi hedeflenmiştir. Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019, bu amaç doğrultusunda İslam Eğitiminde Teori ve Metodoloji ana temasında düzenlenecektir.

Ana tema altında; İslam Düşüncesinde Eğitim, Modern Eğitim ve İslam Eğitimi, İslam Eğitimi Perspektifinden Sosyal Bilimler Eğitimi, İslam Eğitimi Perspektifinden Fen Bilimleri Eğitimi, İslami İlimler Öğretimi, İslam Eğitimi Bağlamında Program Geliştirme, İslam Eğitimi Bağlamında Öğretim Metodları, Eğitim Materyallerinin ve Faaliyetlerinin Geliştirilmesi, Eğitimde Mekânın Dizaynı, Eğitim Düşünürleri, başlıklarında ve alt konu başlıklarında bildiriler kabul edilecektir. 2019 yılı ana teması olarak belirlenen İslam Eğitiminde Teori ve Metodoloji başlığında kabul edilen bildiriler özel oturumda sunulacaktır.

Gönderilen özet ve tam metinler kör hakemlik uygulaması ile değerlendirilecek; kabul, düzeltme veya ret kararı başvuru sistemi ve mail aracılığıyla bildirilecektir. Kongreye kabul, iki aşamalı olup özet metin ve tam metin kabulü şeklinde gerçekleşecektir. Özet metni kabul edilen yazarlardan tam metin istenecek, kongreye kabul tam metinlerin değerlendirilmesinden sonra belirlenecektir. Ancak kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için kabul edilen tam metinlerin, yazarlarının, kayıt ücretini 25 Mart 2019 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

Ana Tema
İslam Eğitiminde Teori ve Metodoloji
İslam Eğitimi Perspektifinden eğitimde mevcut metodoloji ve teori örnekleri ve yeni arayışlar

Genel Temalar
İslam Düşüncesinde Eğitim
Felsefe, Kelam ve Tasavvuf geleneklerinde Eğitim kavramları ve eğitime yaklaşımlar

Modern Eğitim ve İslam Eğitimi
Modern eğitim paradigması ve İslam eğitimine dair karşılaştırmalı çalışmalar, İslam eğitimi perspektifinden günümüz eğitim anlayışının yorumlanması ve teklifine dair çalışmalar

İslam Eğitimi Perspektifinden Sosyal Bilimler Eğitimi
İslam eğitimi perspektifinden sosyal bilimler eğitiminde metodoloji ve teoriler, problemler ve çözüm önerilerine ilişkin çalışmalar

İslam Eğitimi Perspektifinden Fen Bilimleri Eğitimi
İslam eğitimi perspektifinden Fen bilimleri eğitiminde metodoloji ve teoriler, problemler ve çözüm önerilerine ilişkin çalışmalar

İslami İlimler Öğretimi
İslami ilimlerin öğretiminde metodoloji ve teoriler, problemler ve Çözüm önerilerine ilişkin çalışmalar

İslam Eğitimi Bağlamında Program Geliştirme
Program geliştirme yöntem ve süreçlerini analiz eden çalışmalar

İslam Eğitimi Bağlamında Öğretim Metodları
Öğretim metodları, problemler ve çözüm önerilerine ilişkin çalışmalar

Eğitim Materyallerinin ve Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Eğitim materyallerinin ve faaliyetlerinin geliştirilmesinde zihni arka plan, problemler ve çözüm önerilerine ilişkin çalışmalar

Eğitimde Mekânın Dizaynı
Eğitim mekanlarının dizaynında zihni arka plan çözümlemeleri ve problemler ve çözüm önerilerine ilişkin çalışmalar

Eğitim Düşünürleri
Eğitim üzerine sistematik düşünceler oluşturan farklı disiplinlerden Müslüman ilim adamları ve mütefekkirlerin eğitim teorilerinin inceleyen özgün çalışmalar

12-13 Nisan 2019