Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu

Hz. Nuh ve tufan olayı insanlık ve peygamberler tarihin en önemli dönüm noktalarından birisidir.Tevrat ve Kur’an’da Hz. Nuh ve tufan olayından birçok yönüyle bahsedilmiştir.
İlahi dinlerin yanı sıra birçok milletin tarihinde ve mitolojide de Hz. Nuh ve tufan olayı ele alınmış olup tufanla ilgili bazı efsaneler mevcuttur.

Hz. Nuh’un peygamberliği ve tufanın gerçekleştiği konusunda gerek İlahi kitaplarda ve gerekse diğer kaynaklarda görüş birliği olmasına rağmen tufanın yerel mi veya genel mi ve ayrıca tufanın meydana geldiği yer hususunda farklı görüşler mevcuttur. Kur’an’da Hz. Nuh’un gemisinin Cudi dağına oturduğu bildirilmiştir. Tevrat’ta ki ifadeler ışığında da tufanın Mezopotamya bölgesinde olduğu yorumları yapılmıştır.
Ancak tufanın tam olarak nerede meydana geldiği ve Hz. Nuh’un gemisinin nerede olduğu halen tartışılan bir konudur.

Kur’an’da Hz. Nuh’un gemisinin Cudi dağı üzerinde durduğu bildirilmiş olmasına rağmen, geminin Ağrı dağında olduğu iddiaları da mevcuttur. Bu sebeple konunun bilimsel araştırmalar ışığında ortaya çıkarılması bir gereklilik arz etmektedir.

Hz. Nuh ve Gemisi, Tufan ve Cudi dağı konularında bilim adamlarının görüş ve düşüncelerini ortaya koymasına fırsat teşkil etmek üzere Şırnak Üniversitesi öncülüğünde, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası ve DİKA tarafından Hz. Nuh ve Cudi Dağı” başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenlemektedir

Konu Başlıkları
1- İlahi kitaplarda Hz. Nuh, Tufan, Gemi ve Cudi dağı.
2- Temel İslam kaynaklarında Hz. Nuh, Tufan, Gemi ve Cudi dağı.
3- Farklı İnanç ve Kültürlerde Hz. Nuh, Tufan, Gemi ve Cudi dağı.
4- Edebiyatta Hz. Nuh, Tufan, Gemi ve Cudi dağı.
5- Tufanın zamanı, süresi ve etki alanı.
6- Tufanın dünya tarihi üzerindeki etkisi.
7- Nuh’un Gemisindeki insan ve hayvanlar.
8- Geminin istiva ettiği yer.
9- Tufan sonrası yaşananlar.
10- Mitolojide Tufan
11- Arkeolojik buluntular

Sempozyum Onur Konukları / Guest of Honour
Abdullah GÜL ( T.C. Cumhurbaşkanı )
Ömer Çelik ( T.C. Kültür ve Turizm Bakanı)
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ (T.C. Diyanet İşleri Başkanı)

Sempozyum Onur Kurulu / Honour Committe
Vahdettin ÖZKAN (Şırnak Valisi)
Prof. Dr. Ali AKMAZ (Şırnak Üniversitesi Rektörü)
Faik SALTAN (Şırnak Belediye Başkan V.)
Osman GELİŞ (Şırnak TSO Başkanı)

Sempozyum Düzenleme Kurulu / Organizing Committee

Başkan:
Doç. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR (Şırnak Üniversitesi)

Üyeler:
Doç. Dr. İbrahim KUTLUAY (Şırnak Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAZ (Şırnak Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜNEŞ (Şırnak Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Adem AHISKALI (Şırnak Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Bülent DARICI (Şırnak Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Dilan ALP (Şırnak Üniversitesi)
Abdullah KAPLAN (Şırnak İl Müftüsü)
Teymur EROL (Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü)
Faik BUĞDAY (Şırnak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü , DİKA)
İsmail İKE (Şırnak Belediyesi , Kültür Müdürü)

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ (Diyanet İşleri Başkan Yard.)

Prof. Dr. Şerafeddin GÖLCÜK (Diyanet İşleri Başkanlığı))

Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Ömer Faruk HARMAN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM (Batman Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdulgaffar ASLAN (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdurrahman ACAR (Dicle Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ (Yüzüncüyıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Adnan ÇEVİK (Muğla Üniversitesi)

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN (Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet YÜCEL (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ana Gabriela BABUCEA (University of Targu Jiu)

Prof. Dr. Bahattin DARTMA (Yüzüncüyıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Baki ADAM (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Bahaüddin VAROL (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Ekrem SARIKÇIOĞLU (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Christopher TUPLİN (Liverpool University)

Prof. Dr. George GRİGORE (Bucharest University)

Prof. Dr. İsmail TAŞ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Kenan HASPOLAT (Dicle Üniversitesi)

Prof. Dr. Marcel SİGRİST (University of Jerusalem)

Prof.Dr. Moise BRANCUSİ (University of Targu Jiu)

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Said ÖZERVARLI (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Seyit AVCI (Şırnak Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman TOPRAK(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Yahya MİCHOT (ABD Hartford Seminary Institution)

Doç. Dr. İsmail TAŞPINAR (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet AKBAŞ (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa ALICI (Erzincan Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa Sabri KÜÇÜKAŞÇI (Marmara Üniversitesi)

Assoc. Prof. Nicolae ECOBİCİ (University of Targu Jiu)

Doç. Dr. Nuh GÖNÜLTAŞ (Marmara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜRBÜZER (Şırnak Üniversitesi)

Bildiri Özetleri Için Son Tarih: 30 Nisan 2013

Deadline for Proposal: 30 April 2013

Degerlendirme Sonuçlari: 15 Mayis 2013

Declaration of Conclusions: 15 May 201

Tam Metin Gönderme Tarihi: 15 Agustos 2013

Final Manuscript Due: 15 August 2013

Sempozyum Tarihi: 27-29 Eylül 2013

Symposium Date: 27-29 September 2013Sempozyum Tarihi: 27-29 EYLÜL /SEPTEMBER/ 2013 SIRNAK

Prof. Dr. George GRIGORE (Bucharest University)

Prof. Dr. Ismail TAS (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Kenan HASPOLAT (Dicle Üniversitesi)

Prof. Dr. Marcel SIGRIST (University of Jerusalem)

Prof.Dr. Moise BRANCUSI (University of Targu Jiu)

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAS (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Said ÖZERVARLI (Yildiz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Seyit AVCI (Sirnak Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman TOPRAK(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Yahya MICHOT (ABD Hartford Seminary Institution)

Doç. Dr. Ismail TASPINAR (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet AKBAS (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa ALICI (Erzincan Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa Sabri KÜÇÜKASÇI (Marmara Üniversitesi)

Assoc. Prof. Nicolae ECOBICI (University of Targu Jiu)

Doç. Dr. Nuh GÖNÜLTAS (Marmara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ibrahim GÜRBÜZER (Sirnak Üniversitesi)

Sempozyum Takvimi / SYMPOSIUM DATE

Bildiri Özetleri Için Son Tarih: 30 Nisan 2013

Deadline for Proposal: 30 April 2013

Degerlendirme Sonuçlari: 15 Mayis 2013

Declaration of Conclusions: 15 May 201

Tam Metin Gönderme Tarihi: 15 Agustos 2013

Final Manuscript Due: 15 August 2013

Sempozyum Tarihi: 27-29 Eylül 2013

Symposium Date: 27-29 September 2013

Iletisim / Contact

Sirnak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Gündogdu Mah. Sema Küçüksöz Cad.

7300 SIRNAK/MERKEZ

TLF: 0486 216 16 03
0486 216 70 05

Faks: 0486 216 70 06

www.nuhvecudisempozyumu.com

email: nuhvecudisempozyumu@hotmail.com