ULUSLARARASI HÜCRE ZARLARI VE OKSİDATİF STRES KONGRESİ

Sayın Meslektaşımız;

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı olarak ikincisini 22-27 Haziran 2010 tarihleri arasında Isparta’da düzenlediğimiz ‘3. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları’ kongremize 215 değerli bilim insanı katılmıştır. Kongremizde sözlü sunumların özetleri  ‘Cell Membranes and Free Radical Research’ dergisinde basılmıştır. Kongre sonrasında katılımcılar tarafından kongre düzenleme kuruluna gönderilen birçok teşekkür, tebrik ve memnuniyet mesajları bizi, kongremizi tekrar düzenleme konusunda hem fikir kıldı.

Kongre düzenleme kurulu olarak kongremizi 2012 yılı Haziran ayı içerisinde ‘4. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları’  (4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels) tekrar düzenleme kararı aldık.

Kongremizin en önemli hedeflerinden biriside yurdumuzdaki genç bilim insanlarını teşvik etmek ve yabancı bilim insanları ile bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamaktır.

Bu amaçla kongremize yurt dışından, kendi dalında uzman birçok bilim insanı davet edilmiş ve çoğundan olumlu cevap alınmıştır.

Kongremizde bilimsel çeşitliliği artırmak amacı ile kongre sonrası farklı alanlarda kurslar düzenlenmesi planlanmıştır.

2012 Haziran ayında siz değerli meslektaşlarımızı Isparta’da görmekten büyük bir mutluluk ve onur duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla;

Kongre Düzenleme Kurulu

Detaylı bilgi için: