Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi 2011

Birinci Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi
 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim
 Dalı ve  Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER) işbirliği ile
  5-8 Ekim 2011 tarihlerinde Eskişehir’de yapılacaktır.

EPÖDER 2009 yılında kurulmuştur. Derneğin amacı; eğitim programları ile
ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları desteklemek, bu alandaki kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapmak, eğitim programları ve öğretimin kapsamı, içeriği
 ve eğitsel süreci ile ilgili ulusal ve uluslararası boyutlardaki bilimsel
tartışmalara, araştırmalara ve projelere destek sağlamaktır.

Dernek, Birinci Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’ni Mayıs 2010’da
Balıkesir Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirmiştir. Bu kongre sonunda yapılan
 değerlendirme toplantısındaki görüş ve öneriler doğrultusunda, ikinci kongrenin
uluslararası katılımlı olmasına karar verilmiş ve bu kongrenin Anadolu
Üniversitesi’nde yapılması uygun bulunmuştur.
Birinci Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresinin, eğitim programları
ve öğretimde anahtar konuları daha geniş bir ortamda görüşmek üzere, tüm dünyada,
araştırmacılar, akademisyenler, lisansüstü öğrenciler, öğretmenler ve proje liderleri
 için bildiri ve poster sunumları, tartışma grupları, proje çalışmaları ve çalıştaylar
ile disiplinlerarası bir tartışma ortamı sağlaması umulmaktadır.

Eğitim programları ve öğretim alanındaki tüm akademisyenleri, lisansüstü öğrencileri,
 öğretmenleri, proje yürütücülerini ve araştırmacıları Anadolu Üniversitesi ve EPÖDER
adına Birinci Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’ne davet ediyoruz.

 Kongre programının duyurulması  05 Eylül 2011
 Kongre tarihi 05-08 Ekim 2011
Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları
ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı
Eş Başkan	Prof. Dr. Özcan DEMİREL
Eğitim Programları ve Öğretim Derneği Başkanı
Eş Başkan