ULUSLARARASI AR-GE ZİRVESİ VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ FUARI

ULUSLARARASI AR-GE ZİRVESİ VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ FUARI

Kamu, üniversite ve özel sektör başta olmak üzere, ülkenin kalkınma hedefleri ile bütünleşik bir şekilde kurumlar ve kişiler arası bilimsel ve ticari işbirliği zemininin oluşturulması, yapılan hizmet ve faaliyetlerden ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılması amacıyla Uluslararası Ar-Ge Zirvesi ve Ar Ge Merkezleri Fuarı düzenlenecektir. Fuar kapsamında Ar-Ge ekosistemi içerisinde yer alan temel aktörler olan sanayi, üniversite ve kamu kurumlarının bir araya getirilerek yapmış oldukları çalışmalar hakkında diğer tarafların bilgilendirilmesi, imkânların tanıtılması, görüş alışverişinde bulunulması ve işbirliği imkânlarının tartışılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu etkinlik çerçevesinde;

Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin sunumu,
Ar-Ge’de kamu, özel ve akademinin etkileşiminin artırılması,
Uluslararası akademik ve bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi,
Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesi
gibi öncelikli konular hakkında farkındalık, bilgi ve ticari paylaşım platformu oluşturulması hedeflenmektedir.

Özel sektör, kamu ve akademiden üst düzey temsilcilerin katılımıyla düzenlenecek panellerde ise dünyada bu alandaki Ar-Ge çalışmalarının ne yöne gittiği, Türkiye’nin nasıl bir yol izlemesi gerektiği ve bunun için uygulanması gereken politikalar ile aktörler arası işbirliklerinin geliştirilmesi için somut öneriler tartışılacaktır.

Fuar kapsamında üniversiteler ve kamudan araştırma altyapıları ile özel sektör Ar-Ge merkezleri başta olmak üzere sanayi kesimine tahsis edilecek stantlarda faaliyetlerine ilişkin tanıtım yapılmasına ve ekosistemin güçlendirilmesi kapsamında işbirliklerinin sağlanmasına uygun ortam hazırlanacaktır. İlgili kişilerin işbirliği görüşmelerini yapabilmeleri açısından küçük toplantı salonları da tahsis edilecektir.

Bu çerçevede;

Geleceğin Üretim Sistemleri ve Ar-Ge İşbirlikleri
Türkiye-Japonya Ar-Ge İşbirlikleri
Geleceğin Üretim Sistemlerinde Araştırma Altyapıları
Ar-Ge işbirliklerinde Temel Sorunlar: Çözüm Önerileri ve İyi Uygulama Örnekleri
Geleceğin Üretim Sistemlerinde Dijital Teknolojilerin Rolü ve İşbirliği Fırsatları
Geleceğin Üretim Sistemlerinde Biyoteknolojinin Rolü ve İşbirliği Fırsatları
Geleceğin Üretim Sistemlerinde Nanoteknolojinin Rolü ve İşbirliği Fırsatları
konulu panellerde Ar Ge çok yönlü olarak ele alınacaktır.

Ülkemizin geleceğinin altyapısı olarak gördüğümüz Ar Ge faaliyetlerinin platformu olacak uluslararası bu etkinliğe ekosistemdeki tüm paydaşları özellikle davet ediyoruz.

DÜZENLEME KOMİTESİ

ULUSLARARASI AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ HAKKINDA

Türkiye’de Ar-Ge faaliyetleri ile ilgilenen tüm paydaşların buluştuğu, ulusal ve uluslararası sektörün uzman isimlerinin konuşmacılar arasında yer aldığı ve somut işbirliklerinin yapılmasının amaçlandığı, üç gün sürecek paneller ve çalıştaylar bütünüdür.

Panellerde 10. Kalkınma Planı çerçevesinde öncelikli Ar-Ge konuları ele alınmaktadır. Bu çerçevede, yeni trendler ve yaklaşımlar, finansman ve ticarileşme, gelişmekte olan ülkelere özgü politikalar, temel bilimler, sağlık, imalat, internet, uzay ve havacılık, enerji, yeni malzemeler, tarım ve gıda, otomotiv, ulaştırma, yeşil teknolojiler konuları panellerde öne çıkacak konular arasındadır.

KATILIMCI VE ZİYARETÇİ PROFİLİ
Üniversiteler
Kamu Kurumları
Özel Sektör Kuruluşları
Uluslararası Katılımcılar

ORGANİZASYON ETKİLEŞİM ALANLARI
Kongre – Paneller
Fuar
Bir-e-Bir Görüşmeler
Ortak Akıl Toplantısı
Ar-Ge Yönetim Toplantıları

KAMU’NUN AR-GE HEDEFLERİNE GÖRE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER
Dijital Teknoloji
Nanoteknoloji
Biyoteknoloji
Sağlık Endüstrisi
İmalat Sanayii
Bilişim
Uzay ve Havacılık
Enerji
Tarım ve Gıda
Otomotiv
Ulaştırma
Yeşil Teknolojiler


ETKİNLİK İÇERİĞİ

Yeni Trendler ve Yaklaşımlar
Finansman ve Ticarileştirme
Gelişmekte Olan Ülkelere Özgü Politikalar
Temel Bilimlerin Rolü
Tematik Bölümler

Anasayfa