ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI

17. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI

İlköğretim okullarının üst sınıflarına devam etmekte olan öğrencileri, matematik alanında çalışmalar yapmak üzere yönlendirmek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda erken yaşlardan itibaren gelişmelerini desteklemek ve  katkı sağlamak için Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı düzenlenmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI (*)

• Matematik dalında yapılacak sınavlara, ülkemizdeki ve konuk statüsünde K.K.T.C.’deki ilköğretim  okullarının 6, 7, 8. sınıflarında okuyan  başarılı öğrenciler arasından okul yönetimlerince seçilecek en çok 7 öğrenci katılabilecektir. Öğrencilerin T.C. vatandaşı olmaları gereklidir.

• Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatına,  başvurular Okul Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.  Bireysel başvurular kabul edilmemektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

• Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı iki aşamalı olarak yapılacaktır TÜBİTAK-BİDEB adına Birinci Aşama Sınavları MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülecek ve başvurular http://www.meb.gov.tr adresinden öğrencinin halen öğrenim gördüğü kurum müdürlüğünce  yapılacaktır.

• Okul Müdürlüklerinin sınava katılacak öğrencilerle ilgili istenilen bilgileri aşağıda verilen başvuru tarihleri arasında    http://www.meb.gov.tr adresinde yer alan formları doldurarak girmeleri gerekmektedir.

• Programla ilgili ilan ve açıklamalar TÜBİTAK – BİDEB adına MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tüm ilköğretim okullarına duyurulacak ve http://www.meb.gov.tr, http://www.tubitak.gov.tr  web adreslerinde ilan edilecektir.

BAŞVURU TARİHİ

27 Ocak – 02 Mart 2012

02 Mart 2012 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ     

 http://www.meb.gov.tr 

SINAV TARİHİ VE YERİ

Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce yürütülecek, İkinci Aşaması ise Aralık 2012’de TÜBİTAK – BİDEB tarafından Ankara’da yapılacaktır.

Birinci Aşama Sınavı 14 Nisan 2012 tarihinde başvuru yoğunluğuna göre belirlenecek illerdeki sınav merkezlerinde yapılacaktır. Sınavın yeri ve saati,   http://www.meb.gov.tr  adresinden 28 Mart 2012 tarihinden itibaren alınabilecek öğrenci sınava giriş belgelerinde yazılı olacaktır.
SINAV YÖNTEMİ
A) Birinci Aşama Sınavı

 Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama  sınavı, çoktan seçmeli 30 sorudan oluşan test şeklindedir.Tüm öğrenciler aynı soruları cevaplayacaklardır. (Sınıflara göre ayrı soru grubu yoktur.)
Değerlendirme

Değerlendirme bölgesel ve ülke genelinde olmak üzere iki kategoride yapılacaktır.
a) Bölgesel Değerlendirme
Birinci Aşama Sınavı sonucuna göre, belli bir taban puanın üzerinde puan alan öğrenciler arasından, bulundukları coğrafi bölge itibariyle (7 coğrafi bölge ve K.K.T.C.) derece kazananlara başarı belgesi verilir.

b) Ülke Genelinde Değerlendirme

•  Türkiye genelinde kişisel başarı sıralaması dikkate alınarak, ilgili Komitece İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanan öğrenciler belirlenir.

• İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanan öğrenciler, 2012 yazında TÜBİTAK tarafından düzenlenecek olan Yaz Okuluna davet edilir. Birinci Aşama Sınavı sonunda, sınav sonuçları ve katılan tüm öğrencilerin puanları sınav tarihinden sonra 1 ay içinde TÜBİTAK web sayfasında ilan edilir.

B) İkinci Aşama Sınavı

• Birinci Aşama Sınavı sonucuna göre, İKİNCİ AŞAMA SINAVI’na katılmaya hak kazanan öğrencilerin sınavı Aralık 2012 içinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav tek oturumda yazılı olarak gerçekleşecektir.

ÖDÜLLER

• İkinci Aşama Sınavları sonucunda dereceye giren 30 öğrenciye madalya ve başarı belgesi, madalya alan öğrencilerin öğretmenlerine ise takdir belgesi verilir.

• İlgili Komitece öngörülen düzeyde başarı gösterdiği belirlenen öğrenciler, 2012 – 2013 öğretim yılı yarıyıl tatilinde TÜBİTAK tarafından düzenlenecek Uluslararası Bilim Olimpiyatları Kış Okuluna davet edilir.

• Madalya alan öğrencilerden Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’na katılmak için yaşı uygun olanlar, 2013 ilkbaharında yapılacak olan Genç Balkan Matematik Olimpiyatı Takım Seçme Sınavı’na çağrılacaklardır. (Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’na katılacak öğrencilerin, Olimpiyat sınavının yapılacağı gün 15,5 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir.)

(*)
• Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatında,  bilgi içeriği açısından ilköğretim 8. sınıfları esas alınmakta olup, zorluk düzeyi, matematikte özel yetenekleri keşfetme amacı doğrultusunda belirlenmektedir. Bu nedenle, olimpiyat sınavlarının, gerek içerik, gerekse düzey bakımından, ilköğretim öğrencilerinin girdiği diğer seçme ve giriş sınavlarından farklı olduğu bilinmelidir.

• Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı, ilköğretim okullarının 6., 7. ve 8. sınıflarına devam etmekte olan tüm öğrencilere açık olmakla birlikte, öğrencilerimizi istenmeyen türden bir basarisizlik duygusuyla karsı karsıya bırakmamak için, başvurularda bu içerik ve düzey farklılığının göz önünde bulundurulmasında yarar görülmektedir. TÜBİTAK – Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nın sitesinde bulunan geçmiş sınav örneklerinin öğrenciler tarafından incelenmesinin sağlanması, bu açıdan yol gösterici olacaktır.

 
Geçmiş yıllara ait sınav soruları ve cevap anahtarlarına, http://www.tubitak.gov.tr/bideb   adresinden ulaşılabilir.

NOT: Okullar tarafından sınavlara başvurusu yapılan adayların yaklaşık % 20 sinin sınavlara girmediği tespit edilmekte ve bu da Kurumumuz ve MEB-EĞİTEK açısından büyük bir iş gücü ve ekonomik kayba neden olmaktadır. Okulların, aday gösterdikleri öğrencilerin sınavlara girmeleri konusunda ve sınava girmeyecek öğrencinin başvurusunun yapılmaması konusunda daha özenli davranmaları gerekmektedir.

Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama Esasları’na dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır.
Tüm gönderiler için adres

TÜBİTAK-BİDEB 2201 
Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı
Pınar SANALAN
Tunus Caddesi No: 80, 06100
Kavaklıdere/ANKARA

Tel    : (0312)- 468 53 00 / 3808
Internet adresi   :  http://www.tubitak.gov.tr
E-Mail adresi      :  bideb2201@tubitak.gov.tr