Ulusal Bilim Olimpiyatları II. Aşama Sınavları

Liseye (son sınıflar hariç) ve ortaokulların 8. sınıfına devam etmekte olan öğrencileri Temel Bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda gelişmelerini destekleyerek katkı sağlamak amacıyla Matematik, Bilgisayar, Fizik, Kimya ve Biyoloji dallarında Ulusal Bilim Olimpiyatları düzenlenmektedir.

Ortaokul 8. sınıflar bu sınava Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallarında katılabilmektedir. Matematik dalında sınava katılmak isteyen ortaokul öğrencileri için ayrıca Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı düzenlenmektedir.

Birinci aşama sınavları sonucunda belli bir düzeyde başarı gösteren öğrenciler TÜBİTAK BİDEB tarafından Ankara’da yapılan ikinci aşama sınavlarına davet edilirler.

19. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 22. Ulusal Bilim Olimpiyatları II. Aşama Sınavları duyurusu

19. ULUSAL ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATI ve 22. ULUSAL BİLİM OLİMPİYATLARI II. AŞAMA
ORGANİZASYONU DUYURUSU
Değerli Öğrenciler, 19. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 22. Ulusal bilim Olimpiyatları II.
Aşama Sınavlarına dair aşağıdaki bilgilendirmeleri lütfen dikkatle okuyunuz.
II. Aşama sınavlarına sadece 17.05.2014 tarihinde yapılan Ulusal Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama
sınavının (22. Ulusal Bilim Olimpiyatı / 19. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı) değerlendirilmesi
sonucunda 2. Aşamaya geçmeye hak kazanan öğrenciler katılabilmektedir.
1. II. Aşama Sınavlarının Yapılacağı Tarih ve Konaklama Tesisleri
19. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 22. Ulusal bilim olimpiyatları II. Aşama Organizasyonu
14 – 19 Kasım 2014 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecektir. Ortaokul Matematik, Matematik
ve Fizik dallarındaki öğrenciler Aktif Metropolitan Otel’de; Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallarındaki
öğrenciler ise Bera Otel’de konaklayacaktır.
Katılımcılar geliş günü olan 14 Kasım 2014 Cuma günü en geç saat 19:00 ‘da konaklayacakları otelde
bulunmalıdır. Etkinlik boyunca konaklama, transfer ve yemek giderleri kurumumuzca karşılanacaktır.
Konaklamalar 3 kişilik odalarda yapılacak olup, odalarda tek kişi veya 2 kişi kalınmasına izin
verilmemektir. Etkinlik 19 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 11:00’da ATO Congresium’da
düzenlenecek olan ödül töreni ile son bulacaktır.
Branşlara göre sınav tarih ve yerleri aşağıdaki gibidir:
Ortaokul Matematik : 15 Kasım 2014 Cumartesi , 09:00 – 13:30 , Bilkent Ünv.
Matematik : 15 Kasım 2014 Cumartesi , 09:00 – 13:30 , Bilkent Ünv.
16 Kasım 2014 Pazar , 09:00 – 13:30 , Bilkent Ünv.
Fizik : 15 Kasım 2014 Cumartesi , 09:00 – 14:00 , Bilkent Ünv. (teorik sınav)
16 Kasım 2014 Pazar, , Bilkent Ünv. (deneysel sınav)
Kimya : 15 Kasım 2014 Cumartesi , 09:00 – 13:00 , ODTÜ (teorik ısnav)
16 Kasım 2014 Pazar , 09:00 – 12:00 , ODTÜ (deneysel sınav)
Bilgisayar : 15 Kasım 2014 Cumartesi , 09:00 – 14:00 , TOBB ETÜ
16 Kasım 2014 Pazar , 09:00 – 14:00 , TOBB ETÜ
Biyoloji : 16 Kasım 2014 Pazar , 10:00 – 11:40 , Bilkent Ünv.
2. Otellere Ulaşım *
Tesise ulaşımınızı kolaylaştırmak amacıyla kurumumuz tarafından 14 Kasım 2014 Cuma günü 07:45,
08:45, 10:00, 11:30 ve 13:00 saatlerinde AŞTİ’den Otellere Servis hizmeti sunulacaktır.
*Servis saatleri dışında gelecek öğrenciler AŞTİ’den Aktif Metropolitan Otel’e Konya yolu tarafına
giden taksi ya da dolmuşlar ile; Bera Otel’e ise AŞTİ’den ANKARAY ile Kolej durağında inerek
ulaşabilirler.
3. Yol Giderleri
Bulunduğunuz şehirden Ankara’ya geliş-dönüş otobüs bileti ücretiniz kurumumuz tarafından
karşılanacaktır. Ancak yeni düzenleme ile ödemeler TÜBİTAK Bilgi Sistemi üzerinden ödendiği için en
geç 7 Kasım 2014 tarihinde kadar https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden, başvuruya açık
programlar kısmındaki yaz okulu linkinden başvuru yaparak kendinize ait bir banka hesap bilgisini
bildirmeniz gerekmektedir. Anne ve babalarınıza ait banka hesaplarına ödeme yapılamamaktadır!
Banka bilgilerini belirtilen tarihe kadar sisteme girmeyen öğrencilere yol ödemesi
yapılamayacaktır.
4. Diğer Harcamalar
Etkinlik boyunca konaklama, yemek ve ulaşım giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Bunların
dışındaki kişisel harcamalarınız ve sağlık giderleriniz için yeteri kadar parayı yanınızda bulundurmanız
tavsiye olunur. Sınavlarda kullanacağınız materyalleri DE yanınızda bulundurmanız yararlı olacaktır.
5. II. Aşama Organizasyonu boyunca uyulması Gereken Kurallar *
Katılımcı öğrencilerden etkinlik süresince disiplinli ve saygılı davranışlar sergilemeleri ve aşağıda
belirtilen kurallara kesin olarak uymaları beklenmektedir.
* TÜBİTAK program sorumlusunun izni olmaksızın; 1. Dereceden bir yakınının refakati olmadan
konaklanan tesisten ayrılmak kesinlikle yasaktır. Akraba, arkadaş, öğretmen vb. kimseler,
program boyunca öğrencileri ciddi sağlık problemi gibi nedenler dışında herhangi bir gerekçe ile
konaklama tesisinden çıkaramaz. Organizasyonun sorunsuz bir şekilde yürüyebilmesi için
Kurumumuz tarafından konulan kurallara uyulması ve saygı gösterilmesi beklenmektedir.
* Konaklanan tesise ait ortak kullanım alanlarında ve odalarındaki eşyaları verilen zararlar, neden
olan kişi tarafından karşılanacaktır.
* Yaka kimlik kartlarını tüm etkinlik süresince ve dışarıdan rahatlıkla görülebilecek biçimde takmak
zorunludur.
* Tesiste konaklamakta olan diğer misafirleri rahatsız edecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
* Sınavların sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için etkinlik programlarında belirtilen servis saatlerine
özenle uyulması ve programda yer alan diğer aktivitelere titizlikle uyulması gereklidir.
* Yukarıdaki kurallara uymadığı belirlenen ve yapılan sözlü uyarılara rağmen olumsuz davranışını
sürdüren öğrencilerin Olimpiyat Programları ile ilişiği kesilecektir.