Ulusal Ajans Eğitmen Eğitimi

Gençlik Programı kapsamında Yaygın Eğitim alanına ilgi mi duyuyorsunuz? Bu alana yönelik ilginizi temel teorik ve pratik bilgilerle destekleyerek kendinize yeni bir yönelim mi belirlemek istiyorsunuz? Ulusal Ajansın Gençlik Programı Eğitmen Havuzunda yer alarak, Ulusal Ajans tarafından düzenlenen uluslararası ve ulusal eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin eğitmen takımında görev almak mı istiyorsunuz? İşte tam size göre bir program:

Avrupa Birliği Bakanlığı

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

(Türk Ulusal Ajansı)

Gençlik Programı

Ve tam size göre bir eğitim:

Eğitmen Eğitimi

EĞİTİM PROGRAMININ HEDEF KİTLESİ VE GENEL AMACI

AB Gençlik Programı, gençler ile gençlik ve yaygın eğitim alanlarındaki diğer aktörleri, Gençlik programının sunduğu fırsatlar hakkında bilgilendirmeyi ve onlara programın sağladığı avantajlara erişim olanağı bulabilmeleri için yardımcı olmayı amaçlar.

Ayrıca, dahil etme, yaygın öğrenim, kültürlerarası öğrenme, kültürlerarası çatışma, kriz yönetimi, gönüllülük, avrupa vatandaşlığı, youthpass, gençlik istihdamı, aktif vatandaşlık ve katılım gibi konularda eğitim düzenleyerek bu konulardaki bilinç ve bilgi düzeyinin artırılmasını ve güçlendirilmesini hedefler.

İşte Gençlik Programı bu bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini kendi bünyesinde yer alan Gençlik Programı Havuzundaki eğitmenler aracılığıyla yerine getirmektedir.

Gençlik Programı kapsamında yaygın eğitim eğitmeni yetiştirilmesini sağlama konusunda katkıda bulunmak üzere Türk Ulusal Ajansı Gençlik Programı, Eğitmen Eğitimi düzenleyecektir. Bu eğitime,
•Eski uluslararası gönüllüler (EVS, IVS, UNV..)
•Gençlik liderleri
•Gençlik çalışanları
•Gençlik ve yaygın eğitim alanında faaliyet gösteren proje yöneticileri ya da düzenleyicileri

başvurabilirler.

EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ
Eğitim yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda tamamen yaygın öğrenim metotları uygulanarak gerçekleştirilecektir. Eğitim süresince bir eğitmende olması gereken asgari yeterliliklerin yanı sıra, eğitim planlama, eğitim döngüsü, konu-metot ilişkisi, eğitmen etiği, gençlik çalışmalarında non-formal eğitim ve eğitmen yaklaşımı gibi teknik konular ve ayrıca eğitmen takımının dışında bazı konuk eğitmenlerimizin katılımı ile Avrupa eğitim stratejisi ve Avrupa’da yaygın eğitim alanında son eğilimler/gelişmeler, sivil toplum, yaygın eğitim ve eğitmenler, eğitmenlik, yaygın eğitimin tanınırlığı gibi konular hakkında da oturumlar düzenlenecektir.

Eğitim süresince katılımcıların da uygulama yapacakları atölye çalışmaları düzenlenecek ve eğitim sonrasında da katılımcılar arasında oluşturulacak takımların Türk Ulusal Ajansına ulusal düzeyde bir eğitim teklifi sunması talep edilecektir. Sunulacak bu teklif Eğitmen Eğitiminin bir parçası olacak ve katılımcıların eğitimde öğrendiklerini uygulamaya dökme açısından önemli bir rol oynayacaktır. Uygulama modülünde yer almayan ya da yer aldığı halde modüle katılmayan katılımcılara katılım sertifikası verilmeyecektir. Bu sürecin nasıl olacağına ilişkin detaylar eğitim katılımcılarına eğitim süresince verilecektir.

PROGRAM BİLGİLERİ

Eğitmen Eğitimi

30 Kasım-10 Aralık 2012

Ankara

*: diğer detaylar eğitime kabul edilen katılımcılara daha sonra gönderilecektir

BAŞVURULAR

Başvurular aşağıda bulunan Önemli Bilgiler kısmındaki yönergeler doğrultusunda yapılacaktır.

Son başvuru tarihinden sonraki 10 gün içinde eğitime kabul edilen katılımcıların isimleri Başkanlığımızın resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

1) Söz konusu eğitim için önemli bir beşeri, zamansal ve maddi kaynak ayrılmaktadır. Eğitime 30 Kasım (dahil)-10 Aralık (dahil) 2012 tarihlerinde konaklamalı gerçekleştirilecek ve konaklama da dahil olmak üzere tam zamanlı olarak ve eğitimin tamamına katılabilecek kişilerin başvurması önemle rica olunur. Bu konuda özenli davranılmaması önemli bir kamu kaynağının israfına yol açmaktadır. Eğitim başvuru formunda bu konuda bir taahhütname imzalanması beklenecek ve taahhütlere uyulmaması durumunda taahhütnamede belirtilen cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Eğitim 30 Kasım günü akşam başlayacak ve 10 Aralık akşam yemeğinden sonra bitecektir. 10 Aralık günü konaklama yine Başkanlığımızca sağlanacaktır.

2) Tüm katılımcıların tam pansiyon (sabah, öğle, akşam yemekleri dahil) konaklama, Ankara dışından gelecek katılımcıların seyahat masrafları, eğitimde kullanılacak materyal Ulusal Ajans tarafından karşılanacaktır.

3) İmzalı başvuru formunun tarayıcıdan geçirilerek, başvuru formunda belirtilen e-posta adresine 9 Kasım 2012 tarihi saat 18:00’a kadar gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca imzalı nüshanın yine en geç 9 Kasım 2012 tarihinde postaya/kargoya verilmesi ya da elden Ulusal Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir. Posta/kargodan kaynaklı gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir.

4) 9 Kasım 2012 tarihine kadar başvuru formunda belirtilen e-posta adresine(saat 18:00’a kadar) ulaştırılmayan; ya da e-posta ile ulaştırılıp ıslak imzalı nüshası Ulusal Ajansa ulaşmayan başvurular değerlendirme dışı bırakılacaktır. Bu nedenle başvuru yapıldıktan sonra başvurunun elimize belirtilen tarihlerde ulaşıp ulaşmadığının tarafınızca kontrol edilmesini önemle tavsiye ederiz.

5) Başvurunuz öncelikle bir ön-değerlendirmeden geçirilecek, ön-değerlendirmeyi geçen başvurular kalite değerlendirmesine tabi tutulacaktır. O nedenle eğitime kabul edilmenizi sağlayacak yegane araç doldurduğunuz başvuru formudur. Başvuru formunda bilgi verilmesi istenen konularda ne kadar ayrıntılı ve o konuyla ne kadar ilgili bilgi yazarsanız bu durum başvurunuz için alacağınız puanı o denli yükseltecektir. İsteyen adaylar, Gençlik ve AB alanında yaptıkları çalışmaları ve Gençlik Programı Eğitmen Eğitimi’ne katılmaya yönelik motivasyonlarını daha kapsamlı belirtmek üzere Başvuru Formuna ek olarak başka materyaller üretebilirler. (Örneğin; bir power point sunumu, bir A4 kağıdını geçmemek üzere bir “kişisel tanıtım mektubu”, veya çalışmalarınızı anlattığınız 5 dk. yı geçmeyecek bir video kaydı olabilir. Bu çalışmayı yapmak isteğe bağlı olup, böyle bir çalışma düşünen arkadaşlar ilgili dosyayı başvuru formuna CD, flash disk olarak ekleyebilir veya dosya paylaşım sistemleri aracılığı ile ilgili çalışmayı Başkanlığımıza iletebilir. Başvuranın, değerlendirme komitesi tarafından daha iyi tanınmasına yönelik bu ek dosyaların e-posta ile gönderilmesi durumunda dosya boyutunun 10 MB’ı geçmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde gönderilen e-postalar sunucu ayarlarındaki kısıtlamalar nedeniyle tarafımıza ulaşamayacaktır.)

Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü

Ayrıntılı bilgi için: M. Serkut KIZANLIKLI 0-312-409 60 79

E-posta: eurodesk@ua.gov.tr