“Türkiye’de Misafir Öğrenci Olmak” Fotoğraf Yarışması

“Türkiye’de Misafir Öğrenci Olmak” Konulu Fotoğraf Yarışması

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
“Türkiye’de Misafir Öğrenci Olmak” Konulu Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

Yarışmanın konusu ve kısa tanıtımı
Madde 1.
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından, ülkemizde eğitim alan Türkiye
Burslusu uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi kendi bakış açılarıyla tanıttıkları “Türkiye’de Misafir Öğ-
renci Olmak” konulu bir fotoğraf yarışması düzenlenmektedir.

Tanımlar
Madde 2. – Bu yönergede geçen;
a) Başkanlık – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nı,
b) Başkan – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,
c) Değerlendirme Komisyonu – Eserleri değerlendirecek komisyonu,
ç) TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatları Federasyonu’nu,
d) Katılım Belgesi – Yarışmada finale kalan ekip üyelerine verilecek katılım belgesini,
e) Ödül – Ödüle layık görülecek ekiplere verilecek ödülü,
f) Fotoğraf – Yarışmacı tarafından yarışma şartnamesinde belirtilen kriterler çerçevesinde çekilmiş olan
eseri ifade eder.

Amaç
Madde 3.
Yarışma ile Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin;
1. Oryantasyon süreçlerine katkı sağlanması,
2. Kültürel ve sosyal adaptasyon süreçlerinin kolaylaştırılması,
3. Öğrencilik deneyimlerinin geliştirilip, iyileştirilmesi,
4. Bulundukları şehirlere olan farkındalıklarının artırılması,
5. Türkiye tecrübelerini gelecek nesillere görsel olarak aktarılması amaçlanmaktadır.

Yarışmaya Katılım
Madde 4.
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışmaya katılacak fotoğrafların Türkiye’de çekilmiş olması ve çekilen fotoğrafta en az 1 (bir) uluslararası
öğrencinin yer alması gerekmektedir.
3. Fotoğraflardaki uluslararası öğrencilerin Ad, Soy Adı, Ülke ve Okul bilgilerinin paylaşılması zorunludur.
Her katılımcı ekteki Katılım Formunu doldurarak word veya tarayıp jpg veya pdf olarak ya da fotoğrafını
çekerek fotografyarismasi@turkiyeburslari.gov.tr e-posta adresine en geç 31.08.2018 saat 23.00 (TSI)’e kadar
gönderecektir. Bu belgeyi göndermeyen katılımcıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
4. Uluslararası öğrencilerin olmadığı fotoğraflarda uluslararası eğitim temasının yansıtılması gerekmektedir.

5. Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Temsilcileri
ve birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar
dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü, Türkiye’de halihazırda yükseköğrenimine
devam eden tüm uluslararası öğrencilere açıktır.
6. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla her kategori için en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya SiyahBeyaz
eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye
değer eserler arasına da seçilebilir.
7. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların
kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz.

Kategori ve Bölümler
Madde 5.
“Türkiye’de Misafir Öğrenci Olmak Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride, Renkli veya SiyahBeyaz
Fotoğraf olmak üzere üç bölümlüdür.
1. Kampüste Yaşam > DY (Örneğin: Üniversite, yurt, kütüphane gibi yerlerde uluslararası öğrencilere dair
fotoğraflar);
2. Tarihin İçinde > DT (Örneğin: Kültürel miras eserleri, yaşanılan şehrin sembolü gibi mekânlar ile birlikte
uluslararası öğrencilere dair fotoğraflar);
3. Hayatın Ortasında > DH (Örneğin: Mahalle, pazar, ulaşım araçları gibi yerlerde uluslararası öğrencilere
dair fotoğraflar).

Telif (Kullanım) Hakları
Madde 6.
1. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun
21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan
yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya
görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Başkanlığa
ait olacaktır.
2. Başkanlık bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer
tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek
ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin
ismi kullanılamamaktadır); Başkanlık tarafından kitap olarak basılabilir.
3. Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif
(kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin
kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Başkanlık’tan herhangi bir talepte bulunmayacağını
kabul eder. Ayrıca Başkanlık; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de
aynı ş artlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve yürütücü ortaklardan ayrıca
hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
4. Başkanlık fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
5. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları
bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması
halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
6. Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. Bu albümden ödül
ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye derneklere, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ve
fotoğraf müzelerine birer adet gönderilecektir.
7. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin
olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu
katılımcıya aittir.
8. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya
gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul
edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya
aittir.
9. Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte
yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır,
düzenleyici kurum olarak Başkanlık ortaya çıkacak hukuki ve/veya ticari sorunlarda taraf değildir.
Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
10. Değerlendirme Komisyonu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli
kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
11. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN
numaralarına Başkanlık tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve
Başkanlığın istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren
1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi
bir talebi olamaz.
12. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal
dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek
şekilde hazır olmalıdır.
13. Değerlendirme Komisyonu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince
titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz.
Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas
yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan
konularda Başkanlık hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
14. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Başkanlığın www.turkiyeburslari.gov.tr web adresi ile
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde
ve her iki kurumun Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve
yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de
yer alacaktır.
15. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra
sistemden silinecektir.
16. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Başkanlığın kararları geçerlidir.
17. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğ-
raflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

“Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
Madde 7.
1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, www.turkiyeburslari.gov.tr adresinden
yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve
fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
3. TFSF’nin sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması
gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon
linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar
hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde
kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geç-
memelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
7. İsimlendirme:
8. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.
9. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
10. Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce
harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine katılımcının ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
Ülke kodları için bakınız:

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Azad” isimli Azerbaycanlı katılımcı için omera veya oazad gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Kampüste Yaşam bölümü için > DY, Tarihin
İçinde bölümü için > DT, Hayatın Ortasında bölümü için > DH).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir
( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı (fotoğrafta yer alan en az bir uluslararası burslu öğrencinin
adı, soyadı; ülkesinin uluslararası kodu ve okulunun kısa adı) toplam karakter sayısını geçmeyecek
şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Azad” isimli “Azerbaycanlı” uluslararası burslu öğrencinin
Kampüste Yaşam (DY) bölümüne çektiği 1 no’lu “Ağaç altında sohbet” adlı fotoğrafı için isimlendirme
“AZomeraDY1_agac_altinda_sohbet” gibi olur…
Uyarı: Fotoğrafların adlandırılması Katılım Formundaki sıra ve bilgilerle uyuşmalıdır.
11. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı
hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde
problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
12. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Başkanlık sorumlu olmayacaktır.

Eserlerin değerlendirilmesi
Madde 8.
1. Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler
dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecektir. / Fotoğraflara renk, keskinlik,
toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade
edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
2. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar;
HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya
kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin
ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik
fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya
kabul edilir.
3. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen
kullanılması kural ihlali sayılır. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içinde ve 2016-2017-2018 yıllarında çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya
kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya
gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul
edilir.
5. Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde
kompozisyon yapılamaz.
6. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye
ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında
kural ihlali işlemi uygulanır.
7. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-
YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme
yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında
değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara
talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
8. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu yarışmaya
katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
9. TFSF onaylı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın,
yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit
edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı
yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal
dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı,
kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen
fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması
tavsiye edilmektedir.
10. Değerlendirme Komisyonu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların
üzerinde işlem yapılmamış ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
11. Değerlendirme Komisyonu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline
ya da ertelenmesine karar verebilir. Değerlendirme Komisyonu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak
yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Değerlendirme Komisyonu, sorunların ve belirsizliklerin
çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme,
ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç
bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla, yetkilidir.
12. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından
jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel
çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra
HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde bilgisayar sistemi tarafından
kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi
tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online
olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
13. Fotoğraf Yarışmalarında ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmı-
nın kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarış-
maya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda
yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında
kural ihlali işlemi uygulanır.
14. Yarışma sonuçları Başkanlığın www.turkiyeburslari.gov.tr adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu
– TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca
tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
15. İş bu yönergede yer almayan hususlar, öncelikle ilgili mevzuata göre, mevzuatta bulunmaması durumunda
ise taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde çözümlenir.
16. Başkanlık, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin,
yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam
ettirmeme hakkına sahiptir.

Değerlendirme Komisyonu
Madde 8. –
Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):
Adnan ATAÇ Prof. Dr. Fotoğraf Sanatçısı, FSK
Ahmet ATABAŞ Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kurumsal İlişkiler ve İletişim
Dairesi Daire Başkanı
Ali Rıza AKALIN Fotoğraf Sanatçısı, AFAD
Mehmet KÖSE Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Başkan
Ömer GEMİCİ Fotoğraf Sanatçısı, FSK
Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Sami TÜRKAY
Yarışma Takvimi:
Yarışma Başlangıç Tarihi : 04.04.2018
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 31.08.2018, saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 07.09.2018
Sonuç Bildirim Tarihi : 10.09.2018
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : –

Ödüller ve ödül töreni
Madde 9.
1. Dereceye giren adaylar, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı “Türkiye’de
Misafir Öğrenci Olmak” Konulu Yarışma Ödül Yönergesi kapsamında ödüllendirilecektir.
2. Ödüller, Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte Başkanlık merkez binasında düzenlenecek törenle takdim edilecektir.
3. Ödül törenine, ödül almaya hak kazanmış her bir yarışmacı davet edilecek ve bu davetlilerin şehirlerarası
ulaşım giderleri, Ankara’daki konaklamaları, sabah, öğle ve akşam yemekleri T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.
4. Yarışmaya katılan eserin katılımcıya ait olmadığı, herhangi bir eserden yararlandığı, uyarlama olduğu anlaşıldığı
takdirde verilen ödül geri alınacaktır.
5. Yarışmanın tüm finalistlerine Katılım Belgesi verilecektir.
6. Yarışmanın sonuçları kesin olup itiraz edilemez.

Ödül-Sergilemeler: (Her bölüm için ayrı ayrı olmak üzere)
Birincilik 5.000.- TL
İkincilik 3.000.- TL
Üçüncülük 2.000.- TL
Mansiyon (en fazla 3 adet) 1.000.- TL
Özel Ödül 1.000.- TL
Sergileme (En fazla 15 adet) 250.- TL
Satın Alma (En fazla 15 adet) 250.- TL

Yarışma Sekreteryası-İletişim:
Caner SÜLEYMAN
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145
Kurumsal Telefon: 0312 218 42 27
E-posta: caner.suleyman@ytb.gov.tr