Türkiye Kamu-Sen’den “Anneme Mektup” Yarışması

Anneme Mektup
Anneme Mektup

Türkiye Kamu-Sen, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketlerinden etkilenen çocuklarımızın duygularına tercüman olmak amacıyla “Anneme Mektup” adlı bir mektup yarışması düzenliyor.

Depremden etkilenen çocuklarımıza moral vermek ve duygularını paylaşmalarına yardımcı olmak için bu yarışmaya katılmaya ne dersiniz?

Türkiye Kamu-Sen, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketlerinden etkilenen çocuklarımızın duygularına tercüman olmak amacıyla Anneler Günü’ne özel “Anneme Mektup” adlı bir mektup yarışması düzenliyor.

“Anneme Mektup” Yarışması

Depremden etkilenen çocuklarımızın, Anneler Günü’nde annelerine duygu ve düşüncelerini mektuplar aracılığıyla ifade etmelerini ve bu zor süreçte yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlamak.

Kimler Katılabilir?

Depremden etkilenen ve 3. sınıf ilkokuldan lise son sınıfa kadar eğitim gören tüm çocuklar yarışmaya katılabilir.

Yarışmaya Nasıl Katılabilirim?

  • Yarışmaya katılmak için, “Anneme Mektup” başlıklı bir mektup yazmanız ve mektubunuzu 25 Nisan 2024 tarihine kadar [e-posta adresi kaldırıldı] e-posta adresine göndermeniz gerekiyor.
  • Mektuplar Word veya PDF formatında (.docx veya .pdf) gönderilmelidir.
  • Mektuplar en fazla 2 sayfa olmalı ve özgün olmalıdır.

Değerlendirme ve Ödüller:

  • Yarışmaya gönderilen mektuplar, Türkiye Kamu-Sen tarafından oluşturulacak bir jüri tarafından değerlendirilecektir.
  • Jüri tarafından her kategoride (3-4. sınıflar, ortaokul ve lise) ilk üç dereceye giren mektuplar ödüllendirilecektir.
  • Birinciye 3 tam altın, ikinciye 2 tam altın, üçüncüye 1 tam altın ve mansiyon alanlara ise yarım altın hediye edilecektir.
  • Ayrıca, tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Depremden etkilenen çocuklarımıza moral vermek ve duygularını paylaşmalarına yardımcı olmak için “Anneme Mektup” yarışmasına katılmaya ne dersiniz?

ANNEME MEKTUP

MEKTUP YAZMA YARIŞMASI

 

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş Depreminin etkilerini hisseden 12 ilimizi ve başka yerlerde yaşayan depremzede öğrencilerimizi kapsayan bir mektup yarışması düzenlemiştir. Bu yarışma, afetin yarattığı büyük sıkıntılar içinde annelerimizin yaşadığı duyguları ve düşünceleri çocuklarının gözünden anlatmayı hedeflemektedir. Annelerimiz, bu zor zamanlarda yaşadıkları acılarla mücadele ederken, fedakârca çocuklarını hayata tutundurmak için gösterdikleri gayretleriyle adeta birer kahraman olmuşlardır. Onların insanüstü çabaları ve devleşen bedenleri, evlatlarının kaleminden dökülen mektuplar aracılığıyla destanlaşacak ve gelecek kuşaklara aktarılacaktır.

Bu yarışma, annelerimizin değerini bir kez daha hatırlatmanın yanı sıra, onların fedakârlıklarını ve mücadele azimlerini gelecek nesillere aktarma amacını taşımaktadır. Annelerimiz için yapabileceğimiz her şey azdır ancak onların bizler için taşıdığı önemi sürekli olarak göstermek ve evlatlarının duygularını kitap haline getirerek geleceğe ulaştırmak, Türkiye Kamusen üyelerinin milli bir görev olarak gördüğü bir faaliyettir. Bu sayede, annelerimizin yaşadığı sıkıntılar ve gösterdikleri kahramanlık, unutulmaz bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılacak ve takdirle anılacaktır.

 

Yarışmanın Amacı:

İnsan hayatında ve Türk kültüründe annelerin hayatımızdaki kıymeti, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş Depremi ve sonrasındaki zorluklarla bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu yarışma sonrasında ortaya çıkacak müstesna eser ile anneliğin ne denli kutsal bir rol olduğu vurgulanarak, annelerin bizlere verdikleri emeklerin değeri en açık şekilde ifade edilmeye çalışılacaktır. Kahramanmaraş Depremi gibi büyük bir felaket karşısında annelerin sergilediği özveri ve dayanışma ruhu, annelik kavramının derinliğini ve önemini bir kez daha ortaya koyacak. Hazırlanacak bu eser, sadece annelere olan minnetimizi dile getirmekle kalmayacak, aynı zamanda 6 Şubat’ta yaşanan depremin yıkıcı etkilerini ve sonrasındaki toplumsal dayanışmayı daha geniş kitlelere duyurarak gelecek nesillere aktaracaktır. Bu sayede, annelik kavramı ve deprem gibi önemli olaylar, daha geniş bir perspektiften ele alınarak toplumsal bellekte yer edinip; gelecek kuşaklara ışık tutması hedeflenmektedir.

 

Yarışmanın Konusu:

Yarışmaya katılan öğrencilerimizin gözünden annelerinin kendileri için değerini anlatan, annelerine söylemek anlatmak istedikleri her duygu ve düşünce yarışmanın konusudur.

 

İlkokul öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

 

Yarışma Üç Kategoride Düzenlenmektedir.

Yarışma Kategorileri

İlkokulların 3-4. Sınıflarda okuyan Öğrenciler

Ortaokul Öğrencileri

Lise Öğrencileri

 

Yarışma Ödülleri

Birinciye          3 Tam Altın

İkinciye           2 Tam Altın

Üçüncüye        1 Tam Altın

Mansiyon        Yarım Altın

 

 

KATILIM ŞARTLARI:

1- Yarışmaya Deprem Bölgesinde yer alan veya depremden etkilenerek yurdun başka bölgelerine taşınmak zorunda kalan yavrularımıza hitap etmektedir. Yarışmaya

İlkokul (3-4. Sınıfta okuyanlarla sınırlı olmak üzere)

Ortaokul

Lise öğrencileri katılabilir.

2– Yarışmaya katılacak eserlerde teknik serbesttir.

3- Bir yarışmacı yarışmaya en fazla 3 eserle katılabilir.

4- Yarışmacılar eserlerini özgün çalışmalardan elde etmelidir. Alıntı eserler tespit edildiğinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Alıntı olan eserin sorumluluğu yarışmacıya aittir.

5- Mektuplar kâğıdın sadece ön yüzü kullanılarak en fazla 5 sayfa olmalıdır.

Yarışmaya gönderilecek eserler; sağ, sol ve sayfa altında 2,5 cm sayfa üstünde de 3 cm boşluk bırakılarak Microsoft Word ortamında yazılmalıdır.

Yarışmaya gönderilecek eserler A4 sayfasında, Arial 12 punto, 1,5 satır aralığı ile bilgisayarda yazılması tavsiye edilmektedir. ( Eserler 6 nüsha olarak teslim edilecektir.)

Ancak bu imkânların kısıtlı olduğu durumlarda sayfa düzeni ve sayısına riayet edilerek okunaklı bir şekilde elle de mektup yazılabilecektir. (Eserler 6 nüsha olarak teslim edilecektir.)

6-) Yarışmaya katılan eser sahibi mutlaka kendisine bir rumuz belirlemelidir. En fazla 5 (beş) harf ve 3 (üç) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır. Bununla birlikte mektuplarda isim il gibi bilgiler kullanılmayacak rumuz kullanılacaktır.

Bu rumuz eserle birlikte kapalı zarf içinde yer alacak zarf üzerinde hem önde hem arkada rumuz yazılacaktır. Bu zarfın içinde kişinin ad, soy ad, telefon bilgileri, veli bilgileri, veli iletişim numaraları, okulu ve açık adresi yer alacaktır.

7- Eserler, 25 Nisan 2024 Tarihinde Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezinde olacak şekilde postaya verilebileceği gibi Türkiye Kamusen Temsilciliklerine ve Türkiye Kamu Sen’e üye sendikaların şube başkanlıklarına 6 nüsha olarak teslim edilebilecektir.

8– Eserler 26 Nisan 2024 tarihinden itibaren jüri tarafından değerlendirilerek 5 Mayıs 2024 tarihinde sonuçlar açıklanacak,

9- Dereceye girenler 12 Mayıs 2024 tarihinde Ankara’daki ödül törenine davet edilerek ödülleri takdim edilecektir.

10- İleride düşülebilecek bütün tereddütlerde yarışma jürisi karar almaya yetkilidir.

Daha Fazla Bilgi İçin:

www.kamusen.org.tr