Türkiye Kalkınma Vakfı Yüksek Lisans Bursu

Türkiye Kalkınma Vakfı 2017’den bu yana Hale-Nail Oraman Yüksek Lisans Bursu kapsamında tez dönemine geçen yüksek lisans öğrencilerine burs vererek Türkiye’deki kırsal kalkınma alanında yapılan bilimsel çalışmaları desteklemektedir.

Aşağıda belirlenen öncelikli alanlarda yapılan yüksek lisans tez çalışmaları 9 ay boyunca desteklenecektir:

İklim değişikliği ve sürdürülebilir tarım
Gıda güvencesi/gıda güvenliği
Alan bazlı kırsal kalkınma
Kırsal kalkınma ve toplumsal cinsiyet
Tarımda yenilikçilik

Bursa başvuracak adayların aşağıdaki belgeleri içeren aday başvuru dosyalarını tkv@tkv-dft.org.tr adresine e-mail yolu ileterek başvurularını yapması gerekmektedir:

ADAY BAŞVURU DOSYASI

Nüfus cüzdanı fotokopisi
TKV tarafından şablonu paylaşılan, doldurulmuş özgeçmiş
Lisans transkripti
Yüksek lisans transkripti
Tez danışmanından alınacak referans mektubu
Tez Konusu Kapsamına İlişkin Form (belgenin alt ekleri aşağıda belirtilmiştir)
Tez önerisinin kabul edildiğine ilişkin ilgili Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (LEE) yazısı veya karar örneği;

SON BAŞVURU TARİHİ

20 Ekim 2022

Hale-Nail Oraman Yüksek Lisans Bursu Özgeçmiş Şablonu

Hale-Nail Oraman Yüksek Lisans Bursu Tez Konusu Kapsamına İlişkin Form