Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası Lisans Burs Programı

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası Lisans Burs Programına başvuracak
adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar Türkiye Diyanet Vakfı Lisans Burslarına
başvuramazlar.

3. 01.01.2000’den sonra doğmuş olmak.

4. Sağlık yönünden Türkiye’de öğrenim görmesine engel bir sağlık sorunu
olmamak.

5. Ülkemizdeki lise düzeyine denk bir eğitim öğretim kurumundan en az
iyi derece (70%) ile mezun olmak veya ilgili yılın Temmuz ayında mezun olabilecek durumda olmak.

6. Ülkelerindeki öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış ve hüküm
giymemiş olmak

7. Liseden sonra öğrenimine iki yıldan fazla ara vermemiş olmak.

8. Daha önce Vakfımız burslusu olarak herhangi bir öğretim kademesinde
öğrenim görmekte iken Vakfımız bursluluğundan çıkarılmamış olmak.

9. Adayların başvuracağı düzeyde Türkiye’de bir programda halen eğitim
görmemeleri gerekmektedir.