TÜRKÇE PROJESİ – YARATICI HİKAYE YAZARLIĞI BİR YANIMIZ KÜÇÜK KARA BALIK

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
TÜRKÇE PROJESİ

Fatma Şule SAÇIK
Şura ATAN

Danışman
Ömer DELİKAYA

YARATICI HİKAYE YAZARLIĞI BİR YANIMIZ KÜÇÜK KARA BALIK

Hayal dünyamızı renklendiren ve geliştiren hikâye kitapları, kazandırdıkları güzel değerler ile
hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Okunan her kitap zihinsel dünyamıza farklı bir renk
katar ve yeni fikirlere ilham kapısını aralar. Hayal dünyamızı geliştirip önümüze yeni ufuklar açan kitapların yol göstericiliği ilham ve yaratıcılığı da beraberinde getirir. Kitapların dünyasına girdikçe, bakış açımız değişir ve yeni fikirler ediniriz.

Bu proje uygulama esası ile Türkiye’de ve dünyada beğenilen seçkin kitapların okunduktan sonra
belli başlı olay örgülerinin güncellenmesi ve görselleştirilmesi ile yeniden yazılmasını ve bununla birlikte öğrencilerin yaratıcı yazarlığa erken yaşlarda adım atmasını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Samed Behrengi’nin dünyanın birçok diline çevrilen ve çocuklar tarafında beğenilerek okunan
kitabı Küçük Kara Balık, bu projede yapılan uygulama için seçilen kitaptır. Çocuklara özgüven,
yardımseverlik, açık sözlülük, yaratıcılık, kararlılık ve merak duygusu gibi birçok güzel değeri
kazandıran Küçük Kara Balık, kazandırdığı değerler göz önünde bulundurularak proje kapsamında
yeniden yazılır ve çocukların gözüyle yeniden resimlendirilir. Sonuç olarak ortaya çıkan yeni ürün
uzman görüşleri alındıktan sonra basıma hazırlanır ve ilkokul öğrencilerine okumaları için dağıtılır.

Böylece erken yaşta üretmeye başlayan ortaokul öğrencileri, verimli ve faydalı olmanın toplumsal
değerinin farkına varır.