TÜRKÇE PROJESİ – MASAL KÜPLERİ

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
TÜRKÇE PROJESİ

Rana İdil ÖZDEMİR

Danışman
Mehmet YILMAZ

MASAL KÜPLERİ
Genellikle halkın yarattığı hayale dayanan edebî türlere masal denir. Masallar çoğunlukla insanlar,
hayvanlar, peri, cin, dev vb. varlıkların başından geçen, olağanüstü olayları anlatırlar.
Masallar halkın geçmiş çağlardaki yaşayış, örf, gelenek, görenek ve inanışları ile yaşadıkları
çevreden izler taşırlar. Çocuklar bunları okuyarak veya dinleyerek kendi toplumlarını, kendi
kültürlerini tanıyıp öğrenirler. Bu bakımdan, masalların eğitici ve öğretici değeri büyüktür.

Masallar yılların birikimiyle ortaya çıkmıştır. Anlatılanlar dilden dile, nesilden nesile geçerek
günümüze dek ulaşmıştır. Masallardaki simgeler ve semboller toplumun ortak ürünü olan kültürün
birer ögesidir. Bu simge ve semboller de yeni nesiller için önemli birer kültür taşıyıcısıdır. Bu simge
ve sembollerin öğretiminin, yeni nesillerin kültürü öğrenip hayatlarına aktarımında önemli role
sahip olduğu anlaşılmıştır.

Masallarda yer alan simgeler kültürümüzdeki göstergeler olarak kabul edilebilir. Bu göstergeler
uzun gözlem ve deneyimlerin birer yansımasıdır ve aktarılması da edebî metinler yoluyla olur.
Araştırmanın amacına yönelik nitel veri analiz tekniklerinden “betimsel analiz” kullanılmış ve
mevcut durumu ortaya koymak için betimsel bir araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada simgeler ve
simgelerin işlevleri tespit edilmiştir. Simgeler etraflıca tanımlanarak açıklanmıştır.

Afyonkarahisarda derlenen masallarda yer alan giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde bulunan
formeller ile bu formellerin dışındaki kişiler, yerler, zaman ve olaylar ile ilgili semboller tespit
edilmeye çalışılmıştır. Sonuçlar sınıflandırılarak bölümlere ayrılmıştır. Oluşan bölümlerden dokuz
tanesi seçilip içerdikleri simge ve semboller resmedilmiştir. Çizilen resimler düzenlenerek ahşap
küplerin üzerine işlenmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.