Türkçe Farkındalık Yarışması

Ortadoğulular Eğitim Kuramları; Türkiye geneli resmî/özel tüm ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, öğrencilerin hem derslerine hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Türkçesi Varken konulu “Türkçe Farkındalık Yarışması” düzenleyecektir.

KONU: “Türkçesi Varken” Türkçe Farkındalık Yarışması

Anadilde eğitim gelişmiş ülkelerin gelişmişliklerinin büyük bir ispatıdır. Yalnız kültürel değerlerin ve birikimlerin aşınması, bir ülke için en büyük tehditlerden biridir. Bu sebeple yeni sınav sisteminde de oldukça önemsenen Türkçenin sadece bir ders olmadığı aynı zamanda bir kültür olduğu ve geleceğimizin garantisi olduğu aşikârdır. Bu nedenle düzenlemek istediğimiz “Türkçesi Varken” konulu Türkçe farkındalık yarışmasının öğrencilerin hem derslerine hem de kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

“TÜRKÇESİ VARKEN ” TÜRKÇE FARKINDALIK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN ADI
“Türkçesi Varken” konulu Türkçe Farkındalık Yarışması

2. YARIŞMANIN AMACI
Anadilde eğitim gelişmiş ülkelerin, gelişmişliklerinin büyük bir ispatıdır. Yalnız kültürel değerlerin ve birikimlerin aşınması, bir ülke için en büyük tehditlerden biridir. Bu sebeple yeni sınav sisteminde de oldukça önemsenen Türkçenin sadece bir ders olmadığı aynı zamanda bir kültür olduğu ve geleceğimizin garantisi olduğu aşikârdır. Bu nedenle düzenlemek istediğimiz “Türkçesi Varken” konulu Türkçe farkındalık yarışmasının öğrencilerin hem derslerine hem de kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

3. YARIŞMA KONULARI ve KAPSAM
Yarışma için öğrencilere yönlendirilecek sorular M.E.B müfredatına uygun Tükçe dil bilgisi, kelime ve cümle düzeyinde anlam bilgisi ve okuma becerilerini kapsayacak şekilde olup;
– Ortaokul öğrencileri için toplam 40 sorudan oluşacak ve öğrenci şu an katıldığı sınıfın bir önceki yıla ait müfredatını takip edecek konulardan sınava katılacak. Örnek sorular
www.ortadogulular.com.tr web sayfamızda yayınlanacak.
– Lise öğrencileri için toplam 50 sorudan oluşacak ve öğrenci şu an katıldığı sınıfın bir önceki yıla ait müfredatını takip edecek konulardan sınava katılacak. Örnek sorular
www.ortadogulular.com.tr web sayfamızda yayınlanacak.

4. HEDEF KİTLE
Türkiye geneli örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki tüm ortaokul ve liselerdeki öğrenciler.

5. YARIŞMA YÖNTEMİ VE KATILIM
a) Yarışma iki aşamadan oluşacak ve ilk aşama internet üzerinden uzaktan çevrim içi olarak yapılacaktır. İkinci aşamada ise ilk aşamada başarı gösteren ilk 15 öğrenci okul merkezinde gözetmen eşliğinde sınava girecektir.
b) Yarışma www.ortadogulular.com.tr adresi üzerinden yarışma linkine tıklanıp kayıt olunduktan sonra açılan ekranda yarışmaya başla butonuna basıldıktan sonra çevrim içi şekilde yapılacaktır.
c) Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler web sitesine girerek sisteme dahil olacaklardır.
d) Yarışmaya katılmak için her öğrenci bireysel olarak sisteme kayıt yaptırabilir.
e) Yarışmanın başarı önceliği, daha fazla soruyu, daha kısa sürede doğru olarak cevaplamaya yöneliktir.
Yarışmalar ile ilgili her türlü iletişim, Ortadoğulular Eğitim Kurumları’nın www.ortadogulular.com.tr sayfasından, ve 0312 418 2008 nolu telefonu aracılığıyla yapılabilecektir.

ÖDÜLLER
Lise 9,10,11,12. Sınıflar
1’incilik Ödülü : 3.000TL
2’ncilik Ödülü: 2.000TL
3’üncülük Ödülü: 1.000TL
4,5,6,7,8,9,10.lara Ödül: 500TL

Ortaokul 5,6,7,8. Sınıflar
1’incilik Ödülü : 3.000TL
2’ncilik Ödülü : 2.000TL
3’üncülük Ödülü: 1.000TL
4,5,6,7,8,9,10. lara Ödül: 500TL