TÜBİTAK Tarih Araştırma Projesi 13

TÜBİTAK Tarih Araştırma Projesi 13

Tekno Tarih

Tarih öğretimi önemli olduğu kadar tarihi bilgilere kolayca her ortamda ulaşmak önemli bir meseledir. Teknolojinin geliştiği günümüz dünyasında değişimler hızlı olmaktadır.

Tarih öğretiminde bilgiye ulaşımı amaçladığımız için kullanacağımız araç-gereçler teknolojinin bize sunduğu araçlardır. Günümüz dünyasında teknoloji gerçeği bize yeni ufuklar sunmaktadır. Bizim bu araştırma projesinde sunmaya çalıştığımız, teknolojinin etkin bir şekilde kullanımını sağlamaktır. Özellikle iletişim alanındaki gelişmeler her gün yeni açılımlarla devam etmektedir. İletişim araçlarının tarih öğretiminde kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır. Özellikle sinema sektörü, televizyonlar, radyo programları insanların bilgi edinmesine katkı sağlamaktadır.

Tarihi bilgiye ulaşımda;
Sabit telefon arama sistemi
• Orta Asya Türk Tarihi
• İslam Tarihi
• Türk-lslam Tarihi
• Anadolu Türk Tarihi
• Osmanlı Tarihi
• Türkiye Cumhuriyet Tarihi
Cep telefonu arama sistemi
Cep telefonu mesaj sistemi
• Tarihten olay sorgulama mesaj sistemi
• Tarihilerim sorgulama
• Tarihi Mekan sorgulama
• Tarihi Şahsiyet sorgulama
Yukarıda belirlenen araçlarla bilgiye ulaşılacak sistem geliştirildi.

MALATYA ÖZEL RAHİME BATU FEN LİSESİ

Danışman: Erol Yıldız

Proje Öğrencileri
MUHAMMED BUĞRAHAN SELÇUK
ALİ OSMAN KALAYCIOĞLU