TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 1

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 1

İlk Ve Ortaöğretimde Serbest Kıyafet Uygulaması Hakkındaki Öğrenci, Veli, Eğitimci Ve Eğitim Sendikalarının Görüşlerinin Belirlenmesi (Afyonkarahisar Örneği)

Araştırmamızın konusunu ilk ve ortaöğretimde “tek tip” ya da “serbest kıyafet” uygulaması hakkında öğrencilerin, eğitimcilerin, velilerin ve eğitim sendikalarının görüşlerinin alınması oluşturmaktadır.

Doksanlı yıllardan itibaren ABD’de, okullarda tek tip kıyafet uygulaması hızla yaygınlaşırken, ülkemizde bunun aksi yönde alınan kararlar dikkat çekicidir. Elbette “tek tip” kıyafet uygulamasının muhalifleri olduğu kadar taraftarları da vardır ve konu sadece faşizm-demokrasi ekseninde ele alınamayacak kadar çok unsuru bir arada içermektedir.

Bu sürecin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okullarda uygulanmakta olan “tek tip’kıyafet uygulamasının ve önümüzdeki yıldan itibaren uygulanacak olan “serbest kıyafet” uygulamasının konunun birincil muhatapları olan öğrenci, eğitimci ve veli boyutlarıyla bir araştırmayı gerekli hale getirdiği söylenebilir.
Araştırma Afyonkarahisar il merkezinde gerçekleştirildi. 600 öğrenci, 600 veli, 150 öğretmen, toplam 1350 kişi çalışmaya dâhil edildi. Bu çalışmamıza ekolarakeğitim sendikası temsilcileri ile derinlemesine görüşme yapılarak temsil ettikleri sendikaların konuya ilişkin yaklaşımları değerlendirildi.

Özellikle veli, öğretmen ve yöneticilerin tek tip kıyafet konusundaki algılan oldukça olumludur. Bu konuda yeterli bilimsel verinin olmaması bu gerçeği değiştirmemektedir. Bu tutum değişmedikçe “kıyafet serbestisi”getiren herhangi bir uygulamanın başarılı olma şansı çok düşüktür.

Serbest kıyafete yönelik var olan olumsuz tutum nedeni ile ortaya çıkan sorunların, bu uygulamaya mal edilmesi mümkündür. Birkaç öğrencinin işlediği suçlar nedeni ile’öğrencilerin boş zamanları çok, bu nedenle suç işliyorlar” biçiminde özetlenebilecek bir yaklaşımla çağdaş bir uygulama olan ders geçme ve kredi sisteminin apar topar kaldırıldığı unutulmamalıdır.

öğrenci kıyafetleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin dışında, öğrencilerin, ailelerin, öğretmen ve yöneticilerin de karara katılmasını sağlamak yerinde olacaktır.

Afyonkarahisar / Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Danışman: Mahmut Özdemir

Proje Öğrencileri
MERYEM ŞİRAN
HALİME GÜLSÜM CENGİZ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

16 − 16 =