TÜBİTAK Kimya Araştırma Projesi 3

TÜBİTAK Kimya Araştırma Projesi 3

Nilüfer (Nymphaea Alba L.) Bitkisinin Ağır Metal Biyoakumülasyonu Ve Organik Kirleticiye Karşı Yaşam Adaptasyonu

Bu çalışmada nilüfer bitkisinin(Nymphaea alba L.), su kirleticilerinden Pb+2, Hg+2, Cu+2, Mn, Ni+2 ağır metalleri biyoakumülasyonu ve 2,4 dinitro fenol bulunan ortamlardaki yaşam koşullarına adaptasyonu incelenmiştir. Köklü yüzen sucullar grubuna giren nilüfer bitkisi, su dibinde köklenen yüzücü ve su altı yapraklar içeren bir su bitkisidir. Çalışma sonucunda nilüfer bitkisinin endüstriyel atıklarda bulunan Pb+2, Hg+2, Cu+2, Mn, Ni+2, ve 2,4 dinitro fenol kirleticilerine karşı strese bağlı bir adaptasyonu görülmekle birlikte nilüfer bitkisin ön kimyasal arıtımı yapılmış ikincil arıtma gerektiren düşük metal konsantrasyonlu suların temizlenmesinde kullanılabileceği önerilmektedir. Araştırmada, nilüfer bitkileri kirletici olarak, Pb+2, Hg+2. Cu+2, Mn ,Ni+2, ve 2,4 dinitro fenol içeren sulardaki gelişmeleri klorofil miktarlarındaki değişimle incelenmiştir. Uygulamadan önce ve sonra ortam suyu İçin BOD, toplam azot, toplam oksijen, toplam fosfor, toplam çözünmüş oksijen ve iletkenlikleri ölçülerek bitkilerin suyu temizleme durumlarına bakılmıştır.2,4 di nitro fenol kirleticisindeki abiyotik stres parankima dokusu ve mezofil tabakasının ışık mikroskobunda gözlenmiştir. Metal absorbsiyonu ile de suyu temizleme kapasiteleri ölçülmüştür.

Ortam sularında ölçülen BOD, toplam azot ve fosfordaki azalmalar ile ortamdaki oksijen miktarındaki artma bitkilerin genel olarak ortamlarına uyum sağladıklarını ve sudaki biyolojik oksijen gereksinimini azaltarak çözünmüş oksijeni artırdıklarını yani suyu temizlediğini göstermektedir.Ortam suyundaki metal konsantrasyonunun azalması biyoakümülasyon olayını desteklemektedir.

Sonuçta; Nilüfer bitkisi düşük konsantrasyonda ağır metal içeren atık suların temizlenmesinde görsel açıdan da estetik görüntü oluşturacağından tercih edilebilir. Bu çalışmada, güncel bir konu ve önemli bir sorun olan atık suların temizlenmesinde doğal koşullarda az ışık, az oksijenli ortamlarda bile yaşayabilen dayanıklı Nilüfer bitkisinin ağır metal konsantrasyonu az ya da diğer yöntemlerle azaltılmış atık suların temizlenmesinde kullanılabileceği gösterilmiştir.

Önerimiz:Su arıtma tesislerinde diğer tekniklerin yanı sıra oluşturulacak nilüferli göletler doğal bir ortam oluşturarak görselliği artıracak ve düşük konsantrasyondaki giderilmesi güç ağır metalleri temizleyecektir.

BURSA ÖZEL RAFET KAHRAMAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Danışman: Münevver Bulut

ESRA KOÇAK
MERVE SENA YAKUT

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

seven − 1 =