TÜBİTAK Kimya Araştırma Projesi 17

TÜBİTAK Kimya Araştırma Projesi 17

Atık Sularda Bulunan Ağır Metallerin – Cu II, Pb II – Çeti (Prosopis Fracta) ile Giderimi
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde endüstriyel alana çok fazla yatırım yapılmasının doğal bir sonucu olarak bu endüstrilerin atıkları çevreye yayılmaktadır. Çevreye yayılan bu kirleticiler ya zamanla bozunurlarya da bozunmadan yıllarca kalabilirler. Bu durum gerek insan ve çevre sağlığı ve gerekse ülkelerin ekonomisi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Bu nedenle endüstriyel alandaki bu hızlı gelişime paralel bir şekilde kullanılan ham maddelere bağlı olarak oluşan ve çoğunlukla çevresel açıdan tehdit oluşturan atıkların zararlı özelliklerinin ortadan kaldırılması ya da bu atıkların başka bir yolla değerlendirilmesi için gerekli teknolojilerin de geliştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Günümüzde, endüstriyel atıkolarakCu+2,Pb+2 gibi ağır metal içeren pekçokatıkçevreyeatılmaktadır. Bu çalışmada, ağır metaller üzerinde daha önce çalışması yapılmamış olan Çeti (Prosopis Fracta) ile çalışılarak Cu+2, Pb+2 gibi ağır metalleri üzerine olan adsorpsiyon etkisi incelenmiştir.

Endüstriyel açıdan hiçbir ekonomik değeri bulunmayan Çeti (Prosopis Fracta)nın ağır metallerin giderimin de kullanılması hem çevre hem de ekonomik açıdan büyük kazanç sağlar. Kaynakların kısıtlı olduğu bu zamanda ekonomik değeri olmayan çetinin bu şekilde değerlendirilmesi sürdürülebilir çevre için son derece önemlidir. Çalışma ile Çeti (Prosopis Fracta)nın Cu+2, Pb+2 ağır metalleri gideriminde adsorban olarak kullanılabileceği ortaya konulmuştur.

ŞIRNAK CİZRE FEN LİSESİ
Danışman: Şerif Bakan

Proje Öğrencileri
DİLŞAT SAVDA
AYŞAN ONUK