TÜBİTAK Fizik Araştırma Projesi 1

TÜBİTAK Fizik Araştırma Projesi 1

Led Lamba Kullanarak Elektronun Yükü Ve Planck Sabitinin Hesaplanması

içinde LED bulunan basit bir elektronik devre kurarak enerji korunumu yasasına göre, elektronun yükünü hassas bir şekilde ölçmek ve ilgili bağıntılarla Planck Sabitinin deneysel yolla hesaplama ilkesinden yola çıkarak:
1. LED gibi kullanışı kolay, ucuz ve kolaylıkla bulunabilen bir malzeme ile doğadaki sabitlerden biri olan elektronun yükü gibi hassas bir değeri kolaylıkla ve %1,375 gibi küçük bir hata ile hesapladım.
2. Aynı yöntemle elektronun yükünün yerine Plank sabiti de hesaplanabilir.
3. Bu yöntemi elektrostatik konusunda elektronun yükünü hesaplamak için bir deney olarak öneriyorum.
4. Ben hesaplamamda her renk için standart kabul (bir çok fizik kitabında yer alan) edilen dalga boylarını kullandım. LED’lerin en parlak oldukları anda yaydıkları ışıkların dalga boyları bir spektrometre ile ölçülseydi daha hassas ölçümler yapılırdı.

ADANA ÖZEL BURÇ VURAL FEN LİSESİ
Danışman: Bülent Yaman

Proje Öğrencisi
MUHAMMET TALHA VAR