TÜBİTAK Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları

Burs
Aylık burs miktarı 2.250 TL’dir. Ödemeler BİDEB’e iletilecek olan banka hesap numarasına taahhütname imzalandıktan sonra havale edilir. Taahhütname imzalanmadan önce hiçbir ödeme yapılmaz. Burslar her ayın ilk on günü içinde ödenir. Burs ödemesi araştırmanın başladığı aydan itibaren başlatılır. Tahsis edilen süreyi aşmamak koşuluyla araştırmanın bitirildiği ay sonunda sona erer.

Araştırma Desteği
Bursiyerin araştırma yaptığı kuruma talebe edilmesi halinde 5.000 TL araştırma desteği verilir. Planlanan araştırmada kullanılmak üzere sarf malzemesi alımı için verilen bu destek, faturalar ibraz edilmek üzere ödenir. Araştırma desteği talep eden bursiyerlere başvuru formunun ilgili bölümünü ayrıntılı bir biçimde doldurması gerekmektedir.

Yol Giderleri
Desteklenen bursiyerlerin yol giderlerine ilişkin ödemeler bursiyerin ülkemize gelerek çalışmalarına başlaması ve taahhütnameyi imzalamasından sonra gerçekleşir.

Sağlık Sigortası Giderleri
Bu programdan yararlanan bursiyerlerin kendilerinin yaptıracakları sağlık sigortasının aylık 100 Doları aşmayan kısmı karşılanır. Sağlık sigortası gideri bursiyerin ülkemize gelerek gerekli işlemleri tamamlamasından sonra talep edildiği takdirde ödenir.