TÜBİTAK Bilim Şenliği Atölye Eğitim ve Etkinlikler

TÜBİTAK Bilim Şenliği Atölye Eğitim ve Etkinlikler hakkında sizlere rehber olacak çalışmaları aşağıda verilmiştir.
Daha fazla bilgi için lütfen atölye liderleri ile iletişime geçiniz.

TÜBİTAK-4007
Muğla Bilim Şenliği

DRAMA İLE EĞLENİYORUM
Atölye Lideri
Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÇELİK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Atölyede yaratıcı drama uygulamaları ile öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun kazanımları nasıl edinebileceğine dair örnek etkinlikler sunulmuştur. Bu kapsamda ilkokul öğrencileri ile drama oyunları ve canlandırmalar ile eğlenceli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Süreç içerisinde tüm öğrencilerin etkinliklere büyük bir ilgi ile katıldıkları ve oldukça eğlendikleri gözlemlenmiştir. Bununla birlikte ele alınan kazanımları keyifli bir ortamda düzenlenen öğretim süreçleri ile kolaylıkla edinmişlerdir. Aynı zamanda yaratıcı dramanın sağladığı avantajlardan yararlanarak öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine ve karılaştıkları problemleri kurgu içerisinde canlandırmalar yardımıyla çözmelerine yardımcı olunmuştur. Bunun yanı sıra grup çalışmaları öğrencilerin diğer öğrencilerle olan ilişkilerine olumlu katkılar sağlayabilmiştir.

RENK VE RİTİM
Atölye Lideri
Ayşen ATALAN SÖZBİLİR
Turgut Reis Anadolu Lisesi

Renk ve ritim konusunu Fahrülnisa Zeid resimleri üzerinden deneyimlemek.”
Tüm yaş gruplarıyla çok kolaylıkla ve zevkle işlenebilecek bir çalışmadır. Grupla önce büyük boy kraft kağıt çevresinde toplanılır. Herkesten pastel boyalar içerisinden en çok sevdiği rengin seçilmesi istenir. Daha önceden hazırlanan tablolar yardımıyla renk çemberindeki ana renkler, ara renkler, zıt renkler, sıcak soğuk renkler vb.. düzeylerine göre bilgi verilir ve beyin fırtınası yapılır. Herkesin seçtiği renklerin ne olduğu fark ettirilir.

Grupla çember olunur. Meyve sepeti oynanır. Sıcak renkler, zıt renkler, tüm renkler gibi. 2 ya da 1 kişi kalıncaya kadar oynanır. Kalan kişi 2-3 dakikalık ritmik bir müzik eşliğinde grubun da ritim tutmasıyla kağıt üzerinde müzik bitinceye kadar seçtiği boya ile çizerek dolaşır.

Müzik bittiğinde 4-5 dakikalık müzikle herkes seçtiği renkle biraz önce çizilen alanları boyayarak doldurmaları istenir. Müzik bittiğinde resim uzaktan gösterilir. Tamam, mı yoksa bir tur daha devam etmek isteyip istemedikleri sorulur. Bir başka müzik eşliğinde kağıdın yönü değiştirilerek gruba tekrar yaptırılır. Resim bittiğinde tekrar bakılır. Grupla resimler ve renkler üzerinden denge, kısa sürede büyük bir resmi estetik normlarda tamamlama başarısı ve Fahrülnisa Zeid’in resimleriyle karşılaştırılarak konuşulur. Ressam hakkında, cumhuriyet dönemi resmi hakkında, ilk mezun kadın ressam hakkında, dünya müzelerindeki resimleri, prenses olması, ailesi vb (kitlenin ilgisi, yaşı, düzeyi ile orantılı olarak )anlatılır.

WEB 2.0 ARAÇLARI İLE MATEMATİK KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİ: ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Atölye Lideri
Arş. Gör. Sedat ALTINTAŞ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Rehber
Arş. Gör. Sedat ALTINTAŞ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Atölyenin konusu, amacı, hedef kitlesi, işleyişi, öğrenci üzerindeki etkileri ve öğrenciye katkısından bahsedilmelidir.
Bu atölyenin amacı Web 2.0 araçlarının matematiksel kavramların öğretiminde kullanılmasına yönelik öğretmenlere eğitim vermektir. Atölye kapsamında 3 gün boyunca 3 er oturum halinde ve her oturum da 10 öğretmen yer alacak şekilde 90 öğretmene eğitim verilmiştir. Bu atölye kapsamında QR kod, Puzzlemaker, Wordart, google form, toondo olmak üzere beş farklı web 2.0 araçlarına yönelik eğitimler verilmiştir. İçinde bulunduğumuz çağ ve öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları dikkate alındığında öğrencilere dijital materyaller hazırlamak onlara dijital materyaller hazırlatabilmek öğrencilerin başarı, ilgi ve tutumlarında etkili bir durumdur.

Vizyon 2023 kapsamındada dijital materyal geliştirme önemli bir yer kapsamaktadır.

Bu atölye öğretmenlere ekonomik, pratik ve kolay hazırlanan dijital materyaller hazırlama imkanı sağlamıştır. Eğitimlerde her web 2.0 aracı önce tanıtılmış daha sonrada uygulamalı olarak her web 2.0 aracı ile ilgili dijital materyaller geliştirilmiştir.

SİBER GÜVENLİK DEDEKTİFLERİ
Atölye Lideri
Yalçın SEVER
Adile Mermerci Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

Sanal Dedektifler, başta siber zorbalık olmak üzere sanal ortamlardan gelecek zararları bilirler, tespit ederler ve etkisiz hale getirirler. Gerçekleştirilen atölyede ortaokul öğrencilerine sanal ortamlarda karşılaşabilecekleri olumsuzluklar etkileşimli bir şekilde anlatılmıştır. Daha kalıcı olmasına adına yapılan etkinlikteki bilgilerin yer aldığı broşürler verilmiştir. İki aşamanın ilki ola eğitim kısmından sonra asıl heyecan oluşturan yarışma kısmı bulunmaktadır. Yarışma, etkinliğin ilk kısmında anlatılan bilgilerin yanı sıra zamana karşı yarışan sorulardan oluşur. Öğrenciler tabletler aracılığı ile eş zamanlı olarak yarışmaya dâhil edilmektedir. Hızlı ve doğru cevabı vermek için ortaya konulan kıyasıya mücadele ile hem konu pekiştiriliyor hem de 1.’ye verilecek olan “Sanal Dedektif Rozeti” için eğlenceli bir ortam oluşturulmuştur. Yarışmanın sonucun da 1. olan öğrenci “Sanal Dedektif Rozeti”ni kazanıp adı, okulu ve aldığı puan sergilenmek üzere panoya asılmaktadır. Bu sayede farklı seanslar ve okullar arasında da tatlı bir rekabet başlamıştır.

Eğitici ve eğlendirici etkinlik sonunda öğrenciler atölye standından ayrılırken artık hayatlarının bir parçası olan siber ortamlarda daha güvenli hissedip adeta birer “Siber Dedektif” olmaktadırlar.

BOYADIM CANLANDI
Atölye Lideri
Gülsüm ŞANLI
Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi

“Boyadım Canlandı” adlı atölye çalışmasının amacı, arttırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim ortamlarında nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir bakış açısı oluşturmaktır. Çalışma ile öğrenciler, sınıfta öğrendiklerini uygulayabilecek ve deneyimsel öğrenmeyi artıracaklardır.

Öğrencilerin keşfetmesine ve deney yapmasına izin veren uygulamalardan sadece biri olan Quiver uygulaması ile öğrenciler örneğin, hücrenin yapısını, yanardağın patlamasını, ülkelerin bayraklarını, Pi sayısını, arabaları vb. iki boyutlu boyama sayfaları üzerine kendi istekleri doğrultusunda diledikleri renklerle boyamışlardır.

Boyamalarını tamamlayan öğrencilerin çalışma sayfaları tablet yada telefondan tarandığında resimlerini 3 boyutlu bir şekilde görmüşlerdir. Adeta sayfadan fırlayan nesneleri gören öğrencilerdeki heyecan ve kalıcı öğrenme deneyimi çok açık fark edilmiş ve oldukça ilgilerini çekmiştir.

Atölye çalışmasında, tüm eğitim kademelerine uygun farklı çalışmaları olan artırılmış gerçeklik uygulamalarından ortaokul ders müfredatına uygun uygulamalar gerçekleştirilmiştir.

“Boyadım Canlandı “ atölyesinde, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile fiziksel boyama birleştirilerek öğrenme, ilgi çekici ve eğlenceli hale getirilmiştir. Artırılmış gerçeklik uygulamasıyla geleneksel sınıf uygulamalarının ötesinde zenginleştirilmiş, eğlenceli, kalıcı ve çok yönlü öğrenme gerçekleştirilmiştir.

BENİM SANAL DÜYAM
Atölye Lideri
Aytaç DOĞAN
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Bilgisayar sayesinde gerçek bir ortamın taklit edilmesi ve kişilerin o ortamda varmış gibi hissetmelerini sağlayan teknolojiye virtual reality yani sanal gerçeklik denilmektedir. Bu teknoloji sayesinde kişiler gerçek dünya ile bağlantılarını kesebiliyor ve sanal ortama dahil olmaktadırlar. Böylece kişiler belki de hayatlarında hiç yaşayamayacakları bir deneyime sahip olabileceklerdir.
Etkinliğin amacı, bireylere orda olma hissini yaşatan bilgisayar kaynaklı 3D ortamların tanıtılarak ‘’sanal gerçeklik’’ ifadesinin yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Katılımcılara aynı zamanda kartondan yapılacak 3D sanal gerçeklik gözlüğünün yapım aşamaları tanıtılmıştır. Sanal gerçeklik uygulaması için tasarlanan 3D gözlüğü ile bireyler sanal ortamlara dahil edilir. Programlar cep telefonu veya bilgisayar üzerinden yüklenmiş

videolardan oluşmakta olup 3D sanal gerçeklik gözlüğüne yüklenmiştir. Bireylerin, ortama girdiği andan itibaren gerçeklik ile bağlantıları koparak tamamen sanal gerçekliğin yaratıldığı ortamda olma hissini yaşamaları sağlanmıştır. Öğrenciler kartondan kendi sanal gerçeklik gözlüklerini yaparak el becerilerini geliştirmişlerdir.

Ayrıca sanal gerçeklik, 3D sanal ortamları, panoromik fotoğraflar, 3D videolar hakkında bilgi sahibi olmuşlardır.

ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLERİN HOLOGRAMİK GÖRÜNTÜRÜ

Atölye Lideri
Cemal Nazım ARMUTÇUOĞLU
Muğla Özel Teknoloji ve Kültür Koleji

RehberRehber
Barış KARAKOÇ
Muğla Özel Teknoloji ve Kültür Koleji

2003 yılında 46 ülkedeki, 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematikteki başarısını standart testlerle ölçen uluslararası bir araştırma, çocukların başarı ortalamasının %50’ nin altında olduğunu göstermiştir. Uluslararası PISA test sonuçları değerlendirildiğinde Türkiye’deki öğrencilerin matematik testindeki başarı ortalaması

OECD ülkeleri ortalamasının altında olduğu dikkatleri çekmektedir. Buradan hareketle matematiği öğretme biçimimizde bir revizyon süreci başlamış, konuları çeşitli beceri faaliyetleri ile birleştirerek somutlaştıran çeşitli etkinliklerle anlaşılabilirlik düzeyini artırma gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Gerçekleştirmiş olduğumuz atölyede matematik dersi ortaokul ve lise kademeleri müfredatında yer alan ve tamamen soyut düşünmeyi gerektiren bir konu olan “3 Boyutlu Şekiller” konusunun somutlaştırılarak daha anlaşılabilir bir formatta öğrencilere aktarılması ve bu yolla üç boyutlu düşünme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Öğrencilerin asetat kağıtlarını belli ölçülerde keserek bir hologram aracı oluşturmaları ve tablet aracılığı ile herhangi bir görüntünün nasıl üç boyutlu bir ortama taşınabileceğini kavramaları ayrı bir beceri etkinliği niteliği taşımıştır. Üç boyutlu şekillerin açınımlarının yapılan hologram araçlarında canlandırılması hem eğlenceli hem de konunun somutlaştırılarak anlatılması açısından oldukça verimli bir etkinlik olmuştur.
Ayrıca öğrencilere matematikten farklı konu örnekleri anlatılmış, doğada matematiğin yeri ve hologramik görüntüden faydalanarak bu örneklerin nasıl daha kolay anlaşılabileceğinden bahsedilmiştir.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK STEM EĞİTİMİ

Atölye Lideri
Dr. Öğr. Üys. Meryem GÖRECEK BAYBARS
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

RehberRehber
İrem TAŞDELEN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

STEM, bilindiği gibi 4 farklı disiplinin (Matematik, Fen, Mühendislik, Teknoloji) baş harflerinin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş bir öğrenme yaklaşımıdır. Ülkemizde disiplinlerin Türkçe karşılığı olan kelimelerin baş harflerinin bir araya gelmesi ile oluşan FeTeMM ifadesinin de yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir.

STEM ile ilgili en önemli nokta, STEM’in içinde yer alan disiplinleri farklı ve ayrı düşünmek yerine, disiplinlerarası bir anlayış geliştirerek, en az iki veya daha fazla disiplinin birlikte ele alınmasıdır. Alanyazında yer alan çalışmalar incelendiğinde, STEM çalışmalarının daha çok fen ile ilişkilendirildiği, Fen alan öğretmenleri ile ya da fen bilgisi dersleri kapsamında gerçekleştirildiği görülmektedir.

Bu atölye kapsamında farklı branşlardaki öğretmenlere STEM eğitimi hakkında öğretim verilmiştir. Öğretim 3 gün, sabah ve öğleden sonra oturumu şeklinde planlanmış ve toplamda 6 atölye gerçekleştirilmiştir. Öğretim teorik ve uygulamalı olarak yürütülmüş olup, teorik bölümde, STEM nedir? STEM’in farklı ülkelerdeki uygulanış örnekleri nelerdir? Ülkemizdeki mevcut durum nedir? STEM öğretim ortamlarına nasıl dahil edilir?

başlıklarını içermiştir. Uygulama bölümünde ise öğretmenler ile mühendislik tasarıma dayalı bir STEM uygulaması (köprü yapımı) yapılmıştır. Böylece öğretmenlere STEM yaklaşımını tecrübe edecekleri bir fırsat sunulmuştur. Ayrıca öğretmenler okullarında uygulayabilecekleri bir STEM etkinliği hakkında bilgi sahibi olmuşlardır.