TÜBİTAK Bilgisayar Araştırma Projesi 7

TÜBİTAK Bilgisayar Araştırma Projesi 7

Kızılötesi Lazer İle Hedef İşaretleme ve Takip Sistemi

Projemizin amacı; bir işaretleyicinin çıplak gözle görülmeyen 980nm dalga boylu kızılötesi lazerle işaretlediği hedefi, bu dalga boyuna uygun filtrelenmiş kızılötesi kamera vasıtasıyla kamera görüş hattını sürekli olarak hedef üzerinde tutan bir sistem tasarlamak ve imal etmektir. İşaretleyici, sistemden bağımsız olarak elindeki kızılötesi lazerle, hedef olarak belirlediği nesneyi işaretlediğinde, kamera eşzamanlı olarak nesneye yönelmektedir. Hali hazırda bu sistemin askeri maksatlı uygulamaları mevcuttur. Lazer güdümlü füzeler ile keşif ve ileri gözetleyici personelin emniyetli bir konumdan belirleyip işaretlediği hedefe, geri hatlarda bulunan projeye konu sistem kullanılarak atış yapılması bu uygulamaların örneklerindendir.

Sistemin çalışması şöyle özetlenebilir. Kızılötesi lazerle işaretlenen hedef, kızılötesi filtreli kamera tarafından tespit edilmekte, görüntü analog RF sinyalleriyle bilgisayara aktarılmaktadır. Bilgisayardaki MATLAB * yazılımıyla görüntü işlenerek, tespit edilen hedefin kameranın görüş hattına olan açısal sapması bulunmaktadır. Bulunan açısal sapma değerleri bluetooth bağlantısı veya sayısal(RS232) RF sinyalleriyle mikrodenetleyici devresine gönderilmekte, bu değerler mikrodenetleyici tarafından işlenerek hedefin sürekli olarak kamera görüş hattında, yani ekranın tam ortasında tutulmasını sağlayacak komutlar üretilip kameranın bağlı olduğu irtifa-drisa motorlarına gönderilmektedir. Bu motorların bulunduğu platform da kamerayı ve -gerçek uygulamalardaki silah sistemini temsil eden- kameraya paralel monte edilmiş 650nm dalga boylu kırmızı lazeri hedef üzerinde tutmaktadır.

İSTANBUL DENİZ ASKERİ LİSESİ
Danışman: Kemal Kaymak

Proje Öğrencileri
ÖMER OZBEKLER
MUSTAFA ERDOĞAN