TÜBİTAK BİLGEM 2016 Yılı Yaz Dönemi Staj Başvuruları

016 YILI YAZ DÖNEMİ STAJ BAŞVURU KOŞULLARI

Staj başvuruları web sayfamız (www.bilgem.tubitak.gov.tr) üzerinden Kariyer – Staj Olanakları bölümünden 18/05/2016 tarihi saat 17:00’a kadar yapılabilecektir.

TÜBİTAK BİLGEM’ de üniversite öğrenimine devam eden ve zorunlu staj yükümlülüğü bulunan lisans öğrencilerine staj imkânı sağlanmaktadır.

T.C. Kimlik Numarası ile başvuru yapılacağından, her başvuru sahibinin tek bir başvuru hakkı bulunmakta olup, mükerrer başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sahiplerinden not ortalamaları 4 lük not sistemine göre 2,5 ve üzeri olanların başvuruları kabul edilecektir.

Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.

Geçerli başvurulardan yapılan değerlendirme neticesinde staj yapmaya hak kazananların sonuçları başvuru sırasında beyan edilen e-posta adreslerine gönderilecektir. Staj kabul e-postası ulaşmamış adayların staj başvuruları olumsuz değerlendirilmiş olacaktır. Beyan edilen e-posta adresinin hatalı olması ya da e-posta adresinin teknik nedenlerle ileti kabul etmemesinden doğacak gecikmelerden başvuru sahibi sorumludur. Staja kabul edilen öğrenciler veya üniversitelerine başvuru sahibine gönderilen kabul iletisinden başka bir yazı gönderilmeyecektir.

Merkezimizde 04 Temmuz 2016-24 Temmuz 2016 tarihleri arasında uygulanacak Toplu İzin döneminde stajyer çalıştırılmayacak olup, Enstitülerin tercih edeceği tarih aralığına göre 20 gün, 30 gün veya 40 gün olarak toplu izin öncesi veya sonrasında staj yapılacaktır. (Staj süresinde her hafta 5 iş günü olarak kabul edilecektir.)

Staj için gereken belgeler, öğrencilere gönderilen staj kabul iletisinde belirtilecektir. Staja kabul edilen öğrenci, stajına başladığı gün belgeleri eksiksiz olarak getirmek zorundadır. Eksik belgeleri olan öğrenciler staja başlayamayacaktır.

Staja başlayacak öğrenci, Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan staj süresini gösteren onaylı yazı ve imzalı, mühürlü SGK Bildirgesini (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5. Maddesi (b) bendine göre sigortalı olduğuna dair belge) getirmek zorunda olup, SGK Bildirgesini getirmeyen öğrenciler staja başlatılamayacaktır. SGK İşe giriş Bildirgesinin başlama tarihi, stajyerin staja başlama tarihi ile aynı olmalıdır.

Stajyer, staj süresince ilgili amirlerinin verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür. Stajyer, Kurumun genel işleyiş kurallarına (giriş-çıkış saatleri, yemek saatleri, sağlık ve güvenlik kuralları, gizlilik ilkeleri vb. gibi) uymak zorunda olup, amirleri tarafından stajının sonlandırılması istenen öğrencinin ilişiği kesilecek ve durumu üniversitesine yazılı olarak bildirilecektir.

Stajyer öğrencilere herhangi bir ödeme yapılmayacak ve kalacak yer temini sağlanamayacaktır.

Staj başvurusu nda bulunacak tüm adaylar bu bilgileri okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Staj başvurusu yapılacak Enstitü/Bşk.Yrd. seçilmeden önce web sayfamızdan Enstitü ve Laboratuvarlar hakkında bilgi edinilmesi faydalı olacaktır.

Başvuru yapmak için tıklayınız