TÜBİTAK ARDEB 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı

Değerli Araştırmacımız,
TÜBİTAK ARDEB, “Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi” çerçevesinde belirlenen Türkiye’nin
öncelikli bilim/teknoloji alanlarında, sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan ve ilgili bilim/teknoloji
alanlarının dinamiklerini gözeten Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla “1003-Öncelikli Alanlar Ar-
Ge Projelerini Destekleme Programı”nı başlatmıştır. Araştırmacılarımızı, yeni program kapsamında
hazırlayacakları projeleriyle Ülkemizin öncelikli alanlarında katkı sağlamaya davet ediyoruz.
1003 PROGRAMININ YENİLİKLERİ
– Her öncelikli alana özgü Çağrı Programı
– Çağrı esaslı proje başvuruları
– İki aşamalı başvuru ve değerlendirme sistemi
– Küçük, orta, büyük ölçekli projeler
– Proje ölçeğine göre 2.500.000 TL’ye kadar bütçe destekleri
– Birden fazla kuruluşun katılımını sağlayan çok ortaklı projeler
– Farklı kuruluşlardan farklı disiplinlerde proje ekipleri
– Her bir proje ekibi için ayrı hesaplanan, artırılmış PTİ ler
– Katılımcı kuruluşlar için ayrı hesaplanan Kurum Hisseleri
– İlgili paydaşlarla proje çıktılarının paylaşımı için bütçe ödeneği
– Artırılmış yurt içi-yurt dışı seyahat ödenekleri
– Üniversite-sanayi işbirliği ve katılımı
– Yeni kurulan üniversitelerin katılımını teşvik
– Yurt dışından araştırmacı getirebilme imkânı
Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1003/duyuru
http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1003
Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.
TÜBİTAK
Araştırma Destek Programları Başkanlığı