TÜBİTAK 4007 Sivrihisar Nasreddin Hoca Bilim Şenliği

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan “Sivrihisar Nasreddin Hoca Bilim Şenliği” projemiz, Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde 26-27 Eylül 2019 tarihlerinde Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinde Açık Hava Müzesi’nin bulunduğu alanda gerçekleştirilecektir.

Şenlik kapsamında farklı disiplin alanlarından seçilmiş 27 atölye çalışması,3 konuşmacı katılımı(söyleşi) ve 1 sergi etkinliğinin yanı sıra çeşitli gösteri ve yarışmalar da yapılacak olup, şenlik sonunda belirlenen bir günde hatıra ormanı oluşturmak adına gönüllü katılımcılarla ağaç fidanı dikme etkinliği gerçekleştirilecektir.

Projemizin genel amacı; Sivrihisar’da yaşayan insanların bilim, teknoloji, sanat, spor gibi sosyal ve beşeri bilimler alanlarındaki konularla ilgili olarak, ilgi merkezi metodu ile disiplinler arası etkileşim sağlayarak farkındalık yaratmak ve bu farkındalığın yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimi yapılacak etkinlikler yoluyla kavratmak, bilimin önemi ve hayatımızdaki yeri konusunda ufuk açarak, bilimin sevdirilmesine katkı sunmak hedeflenmektedir. Bilimin çeşitli dallarına yönelik olarak oluşturulacak ilgi sayesinde, bireylerde bilimsel çalışmalara katılma konusunda motivasyon oluşturmak amaçlanmaktadır. Başka bir ifadeyle projenin amacı; başta geleceğimizin emanetçileri gençlerimiz olmak üzere her kesimde bilime olan ilgi ve merakı arttırarak halkımızda bilim kültürü oluşturmak, bilim insanları ile halkı bir araya getirip kaynaştırmak, bilimsel bilgiyi halkla eğlenceli ve etkileşimli bir ortamda buluşturarak bilim ile halk arasında bir köprü kurmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda ve “Bilimin yaşı yoktur.” düşüncesinden hareketle toplumun her kesiminden tüm yaş gruplarına projemiz aracılığıyla ulaşmayı hedeflemekteyiz. Bilim Şenliği’ne katılan tüm katılımcıların ilgilerini çekebilecek ve uygulamak isteyeceğini düşündüğümüz, tüm yaş gruplarına ve eğitim düzeylerine hitap edecek farklı etkinlikler tasarladık. Hedef kitlenin yaş aralığının seçiminde kriter olarak; bireylerin hazır bulunuşluk düzeyleri, yetkinlikleri ve atölye süresine uygunluk gibi faktörler de göz önünde bulundurulmuştur. Sivrihisar ilçesinde öğrenci, öğretmen ve halktan oluşan binlerce kişiye ulaşılması hedeflenmektedir. Oluşturulacak konuk atölye ve stantları ziyaret etmesi beklenen katılımcılar bu sayıyı daha da arttıracaktır. Etkinlikler Sivrihisar Açık Hava Müzesi’nde (Tarihî Kilise, Nasrettin Hoca Heykeli ve Saat Kulesi ) yapılarak bu alanı günlük olarak ziyaret eden kişilerin de katılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda; Sivrihisar Belediyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Eğitim Fakültesi ve Sivrihisar Meslek Yüksek Okulu öğretim üyeleri ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrenci grupları gibi pek çok farklı kurum, kuruluş ve topluluk projemize çeşitli alanlarda katkı sunmuşlardır.

Projenin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını ölçmek amacıyla katılımcıların şenlik öncesinde ve şenlik süreci sonunda “Sivrihisar Nasreddin Hoca Bilim Şenliği” Katılımcı Ön ve Son Değerlendirme anketlerini doldurmaları sağlanacaktır. Toplanan anket formlarındaki veriler proje sürecinin sonunda proje ekibi tarafından nitel ve nicel analiz yapılarak istatistiksel olarak değerlendirilecektir. Bu analizler sonucunda edilen bulgularla hem projenin amacına ulaşıp ulaşmadığı hem de katılımcıların bilim ve bilimsel çalışmalarla ilgili düşünceleri ve bu konudaki değişimleri belirlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca her etkinlik sonrasında katılımcıların cevaplayacakları Öz Yansıtma Günlüğü Formu proje ekibince değerlendirilecek, eksik öğrenme ve olası olumsuzluklar karşısında gerekli tedbirler alınacaktır.

Projemize katılım, düzenin sağlanması amacıyla randevu usulüyle gerçekleştirilecektir. Randevu oluşturmak ve projemizle ilgili görüş ve önerilerinizi bildirmek için iletişim bölümündeki mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Anasayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.