TÜBİTAK 4007 Sivrihisar Nasreddin Hoca Bilim Şenliği

Bilim Şenliği

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan “Sivrihisar Nasreddin Hoca Bilim Şenliği” projemiz, Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde 26-27 Eylül 2019 tarihlerinde Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinde Açık Hava Müzesi’nin bulunduğu alanda gerçekleştirilecektir.

Şenlik kapsamında farklı disiplin alanlarından seçilmiş 27 atölye çalışması,3 konuşmacı katılımı(söyleşi) ve 1 sergi etkinliğinin yanı sıra çeşitli gösteri ve yarışmalar da yapılacak olup, şenlik sonunda belirlenen bir günde hatıra ormanı oluşturmak adına gönüllü katılımcılarla ağaç fidanı dikme etkinliği gerçekleştirilecektir.

Projemizin genel amacı; Sivrihisar’da yaşayan insanların bilim, teknoloji, sanat, spor gibi sosyal ve beşeri bilimler alanlarındaki konularla ilgili olarak, ilgi merkezi metodu ile disiplinler arası etkileşim sağlayarak farkındalık yaratmak ve bu farkındalığın yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimi yapılacak etkinlikler yoluyla kavratmak, bilimin önemi ve hayatımızdaki yeri konusunda ufuk açarak, bilimin sevdirilmesine katkı sunmak hedeflenmektedir. Bilimin çeşitli dallarına yönelik olarak oluşturulacak ilgi sayesinde, bireylerde bilimsel çalışmalara katılma konusunda motivasyon oluşturmak amaçlanmaktadır. Başka bir ifadeyle projenin amacı; başta geleceğimizin emanetçileri gençlerimiz olmak üzere her kesimde bilime olan ilgi ve merakı arttırarak halkımızda bilim kültürü oluşturmak, bilim insanları ile halkı bir araya getirip kaynaştırmak, bilimsel bilgiyi halkla eğlenceli ve etkileşimli bir ortamda buluşturarak bilim ile halk arasında bir köprü kurmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda ve “Bilimin yaşı yoktur.” düşüncesinden hareketle toplumun her kesiminden tüm yaş gruplarına projemiz aracılığıyla ulaşmayı hedeflemekteyiz. Bilim Şenliği’ne katılan tüm katılımcıların ilgilerini çekebilecek ve uygulamak isteyeceğini düşündüğümüz, tüm yaş gruplarına ve eğitim düzeylerine hitap edecek farklı etkinlikler tasarladık. Hedef kitlenin yaş aralığının seçiminde kriter olarak; bireylerin hazır bulunuşluk düzeyleri, yetkinlikleri ve atölye süresine uygunluk gibi faktörler de göz önünde bulundurulmuştur. Sivrihisar ilçesinde öğrenci, öğretmen ve halktan oluşan binlerce kişiye ulaşılması hedeflenmektedir. Oluşturulacak konuk atölye ve stantları ziyaret etmesi beklenen katılımcılar bu sayıyı daha da arttıracaktır. Etkinlikler Sivrihisar Açık Hava Müzesi’nde (Tarihî Kilise, Nasrettin Hoca Heykeli ve Saat Kulesi ) yapılarak bu alanı günlük olarak ziyaret eden kişilerin de katılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda; Sivrihisar Belediyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Eğitim Fakültesi ve Sivrihisar Meslek Yüksek Okulu öğretim üyeleri ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrenci grupları gibi pek çok farklı kurum, kuruluş ve topluluk projemize çeşitli alanlarda katkı sunmuşlardır.

Projenin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını ölçmek amacıyla katılımcıların şenlik öncesinde ve şenlik süreci sonunda “Sivrihisar Nasreddin Hoca Bilim Şenliği” Katılımcı Ön ve Son Değerlendirme anketlerini doldurmaları sağlanacaktır. Toplanan anket formlarındaki veriler proje sürecinin sonunda proje ekibi tarafından nitel ve nicel analiz yapılarak istatistiksel olarak değerlendirilecektir. Bu analizler sonucunda edilen bulgularla hem projenin amacına ulaşıp ulaşmadığı hem de katılımcıların bilim ve bilimsel çalışmalarla ilgili düşünceleri ve bu konudaki değişimleri belirlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca her etkinlik sonrasında katılımcıların cevaplayacakları Öz Yansıtma Günlüğü Formu proje ekibince değerlendirilecek, eksik öğrenme ve olası olumsuzluklar karşısında gerekli tedbirler alınacaktır.

Projemize katılım, düzenin sağlanması amacıyla randevu usulüyle gerçekleştirilecektir.
sivrihisarbilimsenligi.com

Sivrihisar Nasreddin Hoca Bilim Şenliği Atölyeler
Düzensizlik İçinde Düzen Atölyesi
Düzensizliğin içindeki düzeni fark etme

Yağım Köpürüyor atölyesi
Atık yağlar ekotoksik (çevreye zararlı) özelliğe sahiptir. Suya karıştığında canlılara zarar vermekte, kullanım suyunu kirletmekte ve arıtma maliyetlerini arttırmaktadır. Toprakta ise kirletici etki yapmaktadır. Bu gibi olumsuz etkilerini biraz olsun azaltabilmek için ilçemizdeki okulların yemekhanelerindeki atık yağlar gerçekleştirilen deney sonucundaki tepkimelerle sabuna
dönüştürülecek, katılımcılar atık yağın zararları ve geri dönüşümü konusunda bilinçlendirilecektir.

Nasreddin Hoca -Ya tutarsa?- Kimya Atölyesi
Mutfağımızda yaygın olarak kullandığımız organik malzemeleri kullanarak slime denilen oyun hamuru yapımını gerçekleştirmek. Sağlık açısından zararlı olabilecek kimyasalların etkisini azaltarak herkesin evinde yapabileceği slime üretmek. Kimya bilimi ve kullanım alanları hakkında farkındalık yaratmak. (Slime: balçık gibi oyun hamuru olarak tanımlanabilir.)

Kriptoloji Atölyesi
Bilgi güçtür ve bu gücün herkesle paylaşılmaması gerektiği bilinci insanoğlunun tarihi kadar eskidir. Bu ihtiyaçtan doğan şifre bilimi (kriptoloji) geçmişte olduğu gibi günümüzde de büyük öneme sahiptir. Gizli olan merak uyandırır. Biz de bu merakı matematikle buluşturup klasik şifreleme yöntemlerini inceleyerek hedef kitlemize kriptolojinin önemini anlatmak ve kavratmak amacındayız.

Topolojik Düğümler
Doğru algoritma izlendiğinde her sorunun bir çözümü vardır. Topolojik düğümler bu algoritmaların
dokunarak, deneyerek ve eğlenerek bulunmasını sağlar. Bu sayede kişilere problem çözme becerisi
kazandırılmış olacaktır.

3D Kalem İle Hayalini Çiz
Tasarım ve mühendislik gibi alanlar için çok önemli olan 3 boyutlu düşünme yeteneğinin ve hayal
gücünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

AutoCAD ile Geometrik Çizimler

-Toplumumuzda var olan, mühendislik ve mimarlık alanlarının çizim derslerinin zor olduğu yönündeki ön yargıları kırmak.
-Mühendislik ve mimarlık alanlarının temelini oluşturan, geometrik çizimlerin, bilgisayar destekli çizim programı (AutoCAD) kullanılarak, basit bir şekilde çizilebildiğinin katılımcılar tarafından gözlenmesi ve uygulanmasını sağlamak.

Atık Malzemelerden Süpürge Tasarımı
Katılımcılara kimyasal enerjinin hareket enerjisine dönüşümünü bir alet üzerinden göstermek ve bu
yolla katılımcılarda işbirliği yapma, yardımlaşma, grupla çalışma, tasarım yapma, yaratıcılık,
girişimcilik, kendine güvenme, el becerisi oluşturma gibi özelliklerinin geliştirilmesini sağlamak
amaçlanmıştır.

Arduinoyla Robotik ve Kodlamaya Giriş
Katılımcılara programlamayı elektronik ile öğreterek daha ilginç ve eğlenceli hale getirmek.
-Katılımcıların robotik ve kodlama dünyasına giriş yapmalarını sağlarken, onların kodlamanın temel
kurallarını öğrenmelerini sağlamak.
-Katılımcıların algoritma kurma mantığını uygulamalı olarak denemelerine imkan tanımak.
-Bilgisayar kontrollü akıllı cihazları sadece kullanmak değil istenilen şekilde yönlendirebilmek için ortam hazırlamak
-Katılımcıların yaratıcı yapım becerilerini teşvik etmek

Grafik ve Animasyon ile Tanışıyorum
Grafik animasyon ile öğrenciye, web sayfalarında kullanılan resim ve animasyonları oluşturarak,
bunlar üzerinde düzenlemeler yapabilme yeterliklerini kazandırabilmek
Bu etkinliğin sonunda;
-Web sayfaları için resimler hazırlamak
-Web araçları hazırlamak
-Web sayfaları için animasyonlar hazırlamak
-Animasyonlar ile web araçları hazırlamak yeterlikleri kazandırılacaktır.
-Grafik animasyonu sevdirmek
-Grafik animasyona teşvik etmek

Teleskop Yapımı Atölyesi
Gökyüzü ve evren yüzyıllardır merak konusu olmuştur.
Gökyüzünü incelemek için herkesin profesyonel bir teleskoba erişme fırsatı olmayabilir. Fakat bu proje ile herkes basit bir teleskop yapmanın aşamalarını öğrenecek ve gökyüzünü izlemenin keyfine
varacaktır.

Teleskopla Güneşi İzliyorum
Astronomi ve uzaya merak uyandırmak. Güneşi ve patlamalarını tanıtmak

Kutu ve Zeka Oyunları
Kutu ve zeka oyunlarının tanıtımı genç nesillere boardgame kavramının aşılanması, ünlü kutu
oyunlarının öğretilmesi ve zeka gelişimlerine katkı sağlamasıdır.

Sanat Nedir? Heykel Atölyesi
Ülkemizdeki belli başlı Heykel Sanatçılarını ve eserlerini tanıtmak.

Sivrihisar Geleneksel Takı Tasarım Atölyesi
Katılımcıların hayal güçlerini kullanarak üretim zevkine varmalarına olanak sağlamak, katılımcıların el becerilerini geliştirerek estetik bakış açısı kazanmalarına yardımcı olan çalışmalar yaptırmak , katılımcıların kendi tasarladıkları takıları gerçeğe dönüştürerek üretim yapabilmelerine ve ürettiklerini kullanabilmelerini sağlamak.

Çamurla Oyun
Geleneksel el sanatlarımız içinde yer alan çömlekçiliğin tanıtılması

Geleneksel Kilim Dokuma Atölyesi
Geleneksel Sivrihisar Baca Kilimi’nin tanıtılması ve geleneklerimizin gelecek nesillere öğretilmesi amaçlanmıştır.

Değerlerimizi Geleceğe Uçuruyoruz: Nasreddin Hoca Fıkralarıyla Değerler Farkındalığı Atölyesi
Kültürel bir değer olmasının yanında, fıkralarıyla yüzyıllar boyu değerlerimize değer katarak nesilden nesile bir kültür aktarıcısı ,değer taşıyıcısı olan Nasreddin Hoca ve fıkraları temel alınarak ;değerlerimize yönelik farkındalık oluşturmak ve arttırmaktır. Daha fazla temel insanî değer ve erdem kazandırılmak suretiyle değerlere yönelik duyarlılıklarını davranışa dönüştürebilen bireyler ,hem kendilerine hem de içinde yaşadıkları topluma fayda sağlayacaklardır.

Müzik Salatası
Her sesin bir kaynağı vardır. Değişik sesleri keşfetmek için artık farklı malzemelerden müzik aleti yapmak.

İzcilik Atölyesi
İzcilik yöntem ve tekniklerine göre katılımcıların bilimsel yöntemlerini kullanarak yer, yön tayini yapabilmesi, ateş yakabilmesi ve hayati idame koşullarında yaşantısını idame edebilmesi
hedeflenmektedir.

Oyunla Öğreniyorum
Oyunla yabancı dil öğrenimine katkıda bulunmak, kalıcı hale getirmek ve süreci hızlandırmak.

Ahşap Bloklar ile Hayallerini İnşa et atölyesi
-Çocukların dengeli ve uyumlu bir akıl için zeka ile beraber koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi
-Çocukların ustalık becerilerini ve yaratıcılıklarını harmanlayarak odaklanma kapasitelerinin artırılması ve yeteneklerinin geliştirilmesi

Haydi Roketle
-Roket Biliminin tarihi gelişimini ve ülkemizin bu alandaki faaliyetlerini kavratmak.
-Roketlerin çalışma prensiplerini uygulamalı olarak aktarmak.
-Buluş temelli öğrenme ortaya koyarak katılımcıların özgün roketler tasarlamalarını sağlamak

Hür Kanatlar
-Havacılığın tarihi gelişimini ve ülkemizin bu alandaki faaliyetlerini kavratmak.
-Uçakların çalışma prensiplerini ve uçuşun fiziğini uygulamalı olarak aktarmak.
-Buluş temelli öğrenme ortaya koyarak katılımcıların özgün uçaklar tasarlamalarını sağlamak.

Hayalindeki Tel Adam
-Günlük yaşama dair yapılan çalışmalara dikkat çekmek,
-El becerisi geliştirmek,sağlıklı yaşama, bilime olan ilgiyi arttırmak,
-Hayal gücünü geliştirmek,beyin ve el koordinasyonunu arttırmak,
-Artık malzemeleri değerlendirerek ekonomiye ve sanata dair verimliliğe dikkat çekmek.

Yapay Zekanın Dünü, Bugünü, Yarını
Yapay zekanın kavramı ve gelişimi hakkında bilgilendirme yapmak.

Hayatımızdaki Matematik
Matematiğin günlük hayatımızda ve doğada ne kadar önemli bir yeri olduğunu anlatmak. Matematiğin
kullanım alanları hakkında farkındalık oluşturmak.

Yeni Medya ve Gençlerin Mobil İletişim Alışkanlıkları
Git gide dijitalleşen ve küreselleşen dünyada, bilgiye ulaşmak ve iletişim kurmak çok kolaylaştı,
bununla birlikte bu yeniliklerin çok hızlı değişmesi ve gelişmesi birçok sonuç ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle gençlerin doğru güvenilir kanallardan sosyal medya kullanması önem kazanmaktadır. Konferansın amacı gençlerin sosyal medya alışkanlıkları konusunda bir farkındalık yaratmaktır.

Sporla Beni Anla
Goalball ve Ampute Futbol(Ayak ampute ve kol ampute )gibi spor dallarında yapılacak etkinliklerle
engelli bireylerin yaşam zorlukları konularında engelsiz bireylere yönelik olarak farkındalık yaratmak ve empati duygusunu geliştirerek toplumsal barışı güçlendirmek atölyemizin temel amacıdır. Ayrıca engelli kişilerin yapabileceği spor dalları konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

Planetaryum
Uzay ile ilgili görsel şov

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here